Onderwerpen

Uitgelicht

AcademischeWerkplaats Forensische Zorg voor Jeugd ontvangt een ZonMw Parel

De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Dat deed zij door het opzetten van een goed functionerende kennisinfrastructuur, praktijkgestuurd onderzoek en tools voor de praktijk.

Lees meer

Aan de slag met toepasbare kennis, methodieken en instrumenten in de jeugdhulp!

In samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, hogescholen, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf. Dit digitale magazine zet deze toepasbare kennis, methodieken en instrumenten in de etalage. Ga ermee aan de slag!

Ga naar het magazine

Masterclass jongerenparticipatie voor onderzoeker én jongere!

ZonMw organiseert in samenwerking met de VU en NJR 2 Masterclasses jongerenparticipatie in onderzoek op 27 november en 11 december. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek. Onderzoekers die samen met een jongere inschrijven voor deze dag krijgen voorrang. Het is vanaf nu mogelijk om je hiervoor aan te melden.

Lees meer

Inspiratie voor meer kennis en kunde rond kindermishandeling

afbeelding van een knuffel

Om kindermishandeling effectief te voorkomen, moeten bestaande interventies worden doorontwikkeld. Daarvoor biedt deze publicatie veel aanknopingspunten. Met informatie over de 5 W's: wat werkt wanneer, bij wie en waardoor? Met deze publicatie willen we alle betrokkenen in beleid, praktijk en wetenschap inspireren.

Download de publicatie

Samen op School: de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

screenshot magazine

Op 14 september 2017 organiseerde de Academische Werkplaats Samen op School een roadshow langs 3 scholen waar intensief wordt samengewerkt met de jeugdhulp. Deze brochure doet verslag van de dag en geeft achtergrondinformatie over de academische werkplaats en de verschillende projecten.

Ga naar het magazine

Actueel

Volg via RSS

Alliantiemonitor: een co-creatie met vaktherapeuten en jongeren

De monitor is ontwikkeld om de werkrelatie (de alliantie) tussen vaktherapeut en jongere in de gesloten jeugdzorg te meten. De jongerenversie van de monitor kan binnen de therapie helpen om meer zicht te krijgen op de werkrelatie. Het kan inzet geworden om feedback te krijgen en zo nodig de werkrelatie bij te stellen.

Nieuws

Gezin aan Zet biedt een kijkje in de keuken van Jeugd- (en Gezins)teams

Onderzoekers Janna Eilander en Laura Nooteboom van het project Gezin aan Zet brengen in kaart wat tot nu toe werkt en wat belemmeringen zijn in het werken in Jeugd- (en Gezins)teams. Dat doen zij samen met de Jeugd- (en Gezins)teams in de regio’s Holland Rijnland en Den Haag.

Nieuws

ZonMw-Parel voor Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd

Han de Ruiter, voorzitter van de programmacommissie Academische Werkplaatsen Jeugd, heeft op 23 november 2017 een ZonMw Parel uitgereikt aan de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Dat deed zij door het opzetten van een goed functionerende kennisinfrastructuur, praktijkgestuurd onderzoek en tools voor de praktijk.

Nieuws

Dien uw bijdrage in voor congres Jeugd in Onderzoek 2018

Doe mee aan congres Jeugd in Onderzoek op 24 mei 2018 in Hotel Casa Amsterdam! Dit is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. De dag staat in het teken van: 'Weten, leren en doen wat werkt'. Deel uw onderzoeksresultaten, vragen en ideeën. Dit kan tot dinsdag 9 januari 2018, 17.00 uur.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

AWTJ ronde 2017: regionale leernetwerken

Onderwerpen

  • Duurzame uitwisseling onderwijs- en werkveld in de jeugdsector
  • Het benutten van bestaande kennis door opleidingen
  • Deskundigheidsbevordering in het jeugdveld
  • Regionale Leernetwerken

Onderdeel van programma

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Geplaatst op

24 oktober 2017

Deadline

19 december 2017,
14.00 uur

Bekijk

Onderzoek naar Tabaksontmoediging

Onderwerpen

  • Tabaksontmoediging
  • Kennisinfrastructuur/Consortiumvorming
  • Rookvrije Generatie
  • Implementatieonderzoek
  • Effectonderzoek

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 5

Geplaatst op

26 oktober 2017

Deadline

18 januari 2018,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Voor de Jeugd Dag 2017

De Voor de Jeugd Dag is een jaarlijks terugkerend event en is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Congressen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees meer

Symposium 'Op weg naar goede zorg voor jeugd'

Een kijkje achter de bouwschermen van de Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant. Hoe ver zijn we op weg naar een betere zorg voor jeugd. Waar staan we tweeëneenhalf jaar na de transformatie in de jeugdhulp en tweeëneenhalf jaar na de oprichting van de academische werkplaats?

Lees meer

Kennisatelier E-mental Health

Hoe kunnen we met ICT en internettechnologie de psychische gezondheid van kinderen en jongeren ondersteunen of verbeteren. Voorbeelden uit de regio en discussie.

Lees meer

LOCK Congres Trauma en Veerkracht

Tijdens het LOCK Congres van 2017 staat Trauma en het versterken van de veerkracht van jeugdigen centraal. Met bijdragen van Trudy Mooren, Leony Coppens, Margreet Visser en dagvoorzitter Merel van Dorp belooft het een inspirerende dag te worden!

Lees meer

Congres van Wijk tot wetenschap 2017: Samen ontwikkelen

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

Lees meer

Jaarconferentie SAMEN

Jaarconferentie SAMEN zal dit jaar plaats vinden op maandag 27 november 2017 aansluitend aan de bijeenkomst van de werkplaats 'Samen voor de jeugd'.

Lees meer

Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek

ZonMw organiseert in samenwerking met de VU en NJR 2 Masterclasses jongerenparticipatie in onderzoek op 27 november en 11 december. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek. Onderzoekers die samen met een jongere inschrijven voor deze dag krijgen voorrang. Het is vanaf nu mogelijk om je hiervoor aan te melden.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland

Op 30 november aanstaande is het weer zover: de derde Netwerkbijeenkomst van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. De projecten Dialoogtafels en Peer School Support zijn in volle gang! Het is dus een mooie gelegenheid om jullie mee te nemen in de actuele ontwikkelingen en de opgedane inzichten.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Vicky Verschoor

Programmacoördinator

Telefoonnummer+31 70 349 52 02
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website