Onderwerpen

Uitgelicht

Flexibel behandelen met koffer vol bouwstenen

Afbeelding Flexibel behandelen in Mediator

De jeugdsector kent veel interventies voor hulp bij opvoeden en opgroeien, die zijn erkend als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’. Maar bij sommige doelgroepen is er nogal wat overlap. Zes consortia zoeken naar methoden om ze effectiever toe te passen.

Emeritus hoogleraar Veerman: ‘Behandelaren zien door de bomen het bos niet meer.’ 

Lees het hele interview in Mediator

Betere opvoedingsondersteuning migrantengezinnen

Migrantengezinnen maken weinig gebruik van opvoedhulp. Krista van Mourik, promovenda bij het Leids Universitair Medisch Centrum onderzocht de behoeften en ontwikkelde een geslaagde aanpak. ‘Veel ouders hebben het idee dat ze hun kind tekort doen.’

Lees het artikel

Jeugd bij ZonMw - blijf op de hoogte

De jeugd­programma’s van ZonMw ontwikkelen en onderzoeken initiatieven
waarmee de kansen op een gezonde ontwikkeling toenemen.

Blijf op de hoogte van jeugd bij ZonMw en meld u aan voor de nieuwsbrief jeugd.

abonneren

Zelfmanagement: Ontwikkelen van eigen kracht

afbeelding van het artikel

Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs moeten er sinds 2015 samen voor zorgen dat jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien. Het ontwikkelen van eigen kracht en eigen regie is daarbij een kernbegrip. ST-RAW brengt enerzijds wetenschap dichter bij praktijk en beleid en zet anderzijds praktijk en beleid aan tot reflectie. Coördinator Wilma Jansen brengt de lijntjes bij elkaar.

Lees het artikel

Kwetsbare kinderen en de transformatie jeugd belicht

Op 9 maart hield de Academische Werkplaats Jeugd Twente een symposium over ‘Kwetsbare kinderen’. De dag was een ontmoetingsplek voor gemeenten, beroepskrachten en onderzoekers uit de regio. In de brochure leest u, naast het verslag van de dag, heel veel achtergrondinformatie die bruikbaar is bij de transformatie jeugd.

meer weten?

Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd

Projectleiders van de 6 consortia vertellen hoe er binnen hun consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.

ga naar de interviews

Kennis Jeugd voor gemeenten

jongere en burgemeester op skateboard

Academische werkplaatsen ondersteunen gemeenten met kennis over de transformatie van de jeugdhulp. Lees in deze publicatie hoe 4 gemeenten kennis inzetten voor een goed draaiend jeugdstelsel in hun gemeente.

lees de digitale publicatie

10 jaar jeugd bij ZonMw

sceenshot van video 10 jaar jeugd bij ZonMw
video 10 jaar jeugd bij ZonMw

ZonMw presenteert 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd in de publicatie 'En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd'. Download de publicatie via www.zonmw.nl/enwerkthet

download de publicatie

10 jaar jeugdonderzoek: tips voor jeugdonderzoek én het implementeren van onderzoek in de praktijk

cover publicaties
cover publicaties

Op basis van ervaringen van onderzoekers publiceerde ZonMw een twee-tal publicaties rond de thema's 'onderzoek doen in het jeugdveld' (Gesneden koek) én 'het implementeren van onderzoeksresultaten in de praktijk' (Andere koek). Meer weten?

Download 'Gesneden koek'
Download 'Andere Koek'

Actueel

Volg via RSS

NWA-route ‘jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ een update

De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’, is 1 van de 8 geselecteerde routes die in aanmerking komen voor een Startimpuls ter waarde van 2,5 miljoen euro vanuit het NRO. Doel van de route is bijdragen aan het welzijn van kinderen en uiteindelijk aan het functioneren van volwassenen als burgers die positief bijdragen aan de maatschappij.

 

Jeugd in Ontwikkeling afbeelding
Nieuws

2,5 jaar academische werkplaatsen autisme

Na 2,5 jaar academische werkplaatsen autisme is het tijd voor een terugblik – en een blik vooruit met de beide programmaleiders: Kirstin Greaves-Lord (Samen Doen!) en Hilde Geurts (Reach-Aut). In Autisme Magazine (editie voorjaar 2017) spreken zij over de kansen die zij zien, waar ze trots op zijn en welke ambities zij hebben voor de komende jaren.

Foto van artikel over academische werkplaatsen autisme in Autisme Magazine
Bron: Autisme Magazine
Elders gezien

C4Youth in gesprek met Groningse jongeren over hulp zoeken

Hoe gaan jongeren om met gedragsmatige en sociale vragen of problemen? Bij wie zoeken ze hulp en wat verwachten ze dan van deze personen? De academische werkplaats C4Youth vindt het belangrijk dat ouders en jongeren meedenken en zo mogelijk meebeslissen over de Groningse transformatie van de jeugdhulp. Daarom deelt C4Youth de uitkomsten van de door de werkplaats georganiseerde versnellingskamer met 16 jongeren in Ten Boer.

Nieuws

Gemeenten in gesprek met ZonMw over sociaal domein

ZonMw heeft veel kennis op het gebied van gemeentelijke vraagstukken rond zorg en ondersteuning, jeugd en werk. Samen met gemeenten wil ZonMw investeren in een duurzame kennisinfrastructuur op het gebied van het sociaal domein. Daarom gaat ZonMw op donderdag 18 mei de dialoog aan met een aantal gemeenten.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Innovatie in de JGZ

Onderwerpen

  • Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ: Onderzoek ter onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen in de jeugdgezondheidszorg. Er zijn 2 thema’s die als prioriteit benoemd zijn: vluchtelingen en eHealth.
  • Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg: Projecten die het richtlijnontwikkelproces efficiënter en innovatiever maken, zodat de richtlijnen beter toepasbaar worden voor de praktijk. Aandachtspunten:
    • Ouder/kind participatie bij richtlijnontwikkeling;
    • Zoeken naar samenhang tussen JGZ-richtlijnen;
    • Signaleren en samenwerken van de JGZ met de aanpalende beroepsgroepen.

Onderdeel van programma

Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ & Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Geplaatst op

25 april 2017

Deadline

21 september 2017,
12.00 uur

Bekijk

Agenda

Regio-event Pedagogisch Pact Flevoland, Overijssel, Zuid Friesland, Zuid Drenthe

Thema: Samen aan de Slag: de pedagogisch professional van de toekomst. Doel van de bijeenkomst: kennis delen en elkaar inspireren rondom het thema 'De pedagogische professional van de toekomst'.Doelgroep: Bestuurders en beleidsmakers uit onderwijs, opvang en zorg, beleidsmedewerkers en wethouders gemeenten, bovenschools managers en projectleiders ikc, coördinatoren samenwerkingsverbanden uit de regio; Overijssel, Flevoland, Zuid Drenthe en...

Lees meer

Rotterdamse werkplaats ST-RAW organiseert kennisatelier Reflectieve Professional

Een succesvolle transformatie van het jeugdhulpstelsel vraagt om reflectie en continue verbetering. Wat doen we al op dit vlak? En wat levert dat op? Wat vraagt dat van professionals en organisaties? Hoe zorgen we er voor dat we leren met en van elkaar? De Rotterdamse academische werkplaats ST-RAW organiseert 29 juni 2017 een kennisatelier Reflectieve Professional waar deze vragen aan de orde worden gesteld. De bijeenkomst is bedoeld voor...

Lees meer

Samen op School: De werkplaats opent haar deuren

De werkplaats Samen op School is in 2015 gestart en maakt - naast promotieonderzoek - kortdurend onderzoek mogelijk in de vorm van Klein-en-Fijn projecten. Hogeschool studenten werken in deze projecten kortdurend aan een specifieke onderzoeksvraag. De vragen komen voort uit de praktijk.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Karin van Gorp

Programmacoödinator

Telefoonnummer+31 70 349 53 17
E-mailadresgorp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website