Onderwerpen

Uitgelicht

Nieuwe subsidiemogelijkheden Geweld hoort nergens thuis

Voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd. Deze richt zich op onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. Hierbij is het belangrijk dat onderzocht wordt welke kennis en vaardigheden nodig zijn, welke rol (initiële) opleidingen hierbij hebben en hoe deze kennis en vaardigheden benut kunnen worden in de praktijk.

Meer over de subsidieoproep

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk

Het MDT-netwerk breidt uit! Daarom kunt u nu een subsidieaanvraag indienen voor u MDT-project. Door op steeds meer plekken MDT's aan te bieden kunnen meer jongeren geholpen worden hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst. Wilt u meer weten? Lees dan onze publicatie met een samenvatting van de subsidieoproep en tips voor uw aanvraag.

Ik wil meer weten!

Geen Ritalin-recept zonder goede diagnostiek

De afgelopen decennia kregen kinderen steeds vaker Ritalin voorgeschreven bij ADHD. Onderzoekers gingen na hoe zorgvuldig dit gebeurde en ook of het middel na 2 jaar nog werkt. Eén conclusie: de toepassing van de ADHD-richtlijn kan stukken beter.

Meer over het gebruik van Ritalin

Bram-tool: de digitale vriend van jeugdprofessionals in een tijd van online werken

Ambulant jeugdprofessionals werken nu zoveel mogelijk online. Gezamenlijk beslissen met ouders en jeugdigen kan hierdoor een uitdaging zijn. De ondersteuningstool Bram helpt de jeugdprofessional bij het hulpverleningsproces en is vanaf nu kosteloos te gebruiken. Daarnaast biedt de tool hulp wanneer jeugdprofessionals niet op één lijn zit met ouders.

Meer over de Bram-tool

Jeugd bij ZonMw - blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief Jeugd en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn? Volg dan ZonMw: Jeugd ook op LinkedIn.

Volg ZonMw: Jeugd

Actueel

Nieuw digitaal instrument voor jeugdhulpaanbieders voor vluchtelingenkinderen

Nidos, Jeugdzorg Nederland en Pharos hebben onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor een effectief jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen. Uit het onderzoek blijkt dat de succesfactoren kunnen worden opgedeeld in 3 categorieën: cultuursensitief werken, competenties en de houding van medewerkers, en organisatorische randvoorwaarden. De succesfactoren zijn samengevat in een nieuw digitaal instrument voor jeugdhulpaanbieders en organisaties...

Nieuws

Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT

MDT gaat over iets doen voor een ander. Juist in een lastige periode als deze, willen jongeren helpen. Om in deze behoefte tegemoet te komen, is er een laagdrempelige subsidieronde ingericht voor bestaande MDT-organisaties. Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT. Organisaties die een lopend of afgerond MDT-project hebben, konden hun projectvoorstel indienen. Hiervoor was per project maximaal € 50.000 beschikbaar.

Nieuws

Jeugd aan zet: jongeren in kleinere gemeenten zetten zich in voor een ander

Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) en MDT slaan de handen ineen. Tijdens de coronacrisis willen ze jongeren activeren om iets te betekenen voor een ander. Het programma 'Jeugd aan zet' is een kans voor gemeenten om participatie en ontmoeting te stimuleren en voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar om hun talenten te ontwikkelen.

Elders gezien

De corona-regels doen de laagdrempelige aanpak van consultatiebureaus teniet

Op deze bijzondere Dag van de Verpleging bedanken we vanuit ZonMw alle verpleegkundigen! Lees meer over hun enorme inzet en betrokkenheid. Onder andere in het interview met verpleegkundig specialist jeugd Ingrid Brokx: ‘De werkwijze van het consultatiebureau is als gevolg van de coronacrisis drastisch veranderd'.

Portretfoto Ingrid Brokx
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Ronde 4b - MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk

Onderwerpen

  • Maatschappelijke diensttijd
  • Uitbreiden MDT-netwerk
  • Versterken, verbinden en opschalen
  • Iets doen voor een ander en\of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten
  • Gericht op alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

14 april 2020

Deadline

15 juni 2020,
12.00 uur

Bekijk

Onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving

Onderwerpen

  • Huiselijk geweld
  • Kindermishandeling
  • Organisatie verantwoordelijkheden (keten)zorg
  • Professionaliteit
  • Organisatorische context

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

21 april 2020

Deadline

2 september 2020,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Vervolgbijeenkomst ‘Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys’

De bijeenkomst is verplaatst naar 3 september 2020 en zal digitaal plaatsvinden.   Samenwerking in onderzoek en hulpverlening is essentieel om de zorg voor slachtoffers van loverboys te verbeteren en de kennis hierover te vergroten. Matchen bij de kennisontwikkeling over slachtoffers van loverboys is nodig om meer uit onderzoeken te kunnen halen. Het is belangrijk om zorg te geven die echt bij die unieke jongere past. Dus matched care in plaats...

Lees meer

Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek

Op vrijdag 18 september 2020 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) opnieuw de Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom.

Lees meer

Voor de Jeugd Dag

Een brede blik op het jeugdveld. Dat krijg je als je naar de Voor de Jeugd Dag gaat. We richten onze blik op een sterke basis van ouders en omgeving. Dit doen we om kinderen en jongeren zo veilig, thuis en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Ook kunnen we met een sterke basis voorkomen dat kinderen en jongeren onnodig in de jeugdhulp belanden. Als het echt nodig is dan moeten we natuurlijk wel goede toegankelijke zorg kunnen bieden. Wat vraagt...

Lees meer

Symposium bouwstenen voor effectonderzoek: resultaten en lessen van onderzoek naar kernelementen van interventies jeugd

Wilt u alles weten over de laatste wetenschappelijke inzichten rond onderzoek naar kernelementen in de jeugdsector? Kom dan op 26 november 2020 naar dit symposium Datum: 26 juni 2020 Tijd: 9.30 – 17.00 Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht Kernelementen Om kinderen en gezinnen optimale hulp te kunnen bieden is de afgelopen jaren in 7 thematische consortia onderzoek gedaan naar essentiële kernelementen in behandelingen voor psychosociale...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website