Onderwerpen

Uitgelicht

Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd ontvangt een ZonMw Parel

De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Dat deed zij door het opzetten van een goed functionerende kennisinfrastructuur, praktijkgestuurd onderzoek en tools voor de praktijk.

Lees meer

Aan de slag met toepasbare kennis, methodieken en instrumenten in de jeugdhulp!

In samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, hogescholen, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf. Dit digitale magazine zet deze toepasbare kennis, methodieken en instrumenten in de etalage. Ga ermee aan de slag!

Ga naar het magazine

Betere zorg bij conflictscheidingen

De zorg voor gezinnen in een conflictscheiding laat te wensen over. ZonMw financierde 4 regionale pilots om de zorg voor deze gezinnen te verbeteren, waaronder een pilot in Midden-Brabant. De maandelijkse bijeenkomst voor uiterst complexe conflictscheidingszaken en het instrument om ernstig partnergeweld op te sporen werpen hun vruchten af.

Lees het Mediator-artikel

Resultaten uit 2017

Benieuwd naar de opbrengsten uit 2017? Lees ons jaaroverzicht. Daarin vindt u in een oogopslag welke mooie resultaten we samen met beleid, praktijk en onderzoekers hebben geboekt. 

Bekijk de nieuwsbrief

Samen op School: de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

screenshot magazine

Op 14 september 2017 organiseerde de Academische Werkplaats Samen op School een roadshow langs 3 scholen waar intensief wordt samengewerkt met de jeugdhulp. Deze brochure doet verslag van de dag en geeft achtergrondinformatie over de academische werkplaats en de verschillende projecten.

Ga naar het magazine

Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd

In de Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd slaan onderzoekers en praktijkinstellingen nieuwe wegen in rond een aantal grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. In deze publicatie vertellen de projectleiders van de 6 consortia hoe er binnen hun consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.

Ga naar de digitale publicatie

Jongeren betrekken bij onderzoek: hoe doe je dat?

voorkant folder

Om jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren en ouders, is hun betrokkenheid noodzakelijk. Maar hoe organiseer je deze betrokkenheid structureel? Lees daarover meer in de nieuwe publicatie.

Publicatie Participatief onderzoek met jongeren & ouders

Dien uw bijdrage in voor congres Jeugd in Onderzoek 2018

afbeelding van het artikel

Doe mee aan congres Jeugd in Onderzoek op 24 mei 2018 in Hotel Casa Amsterdam! Dit is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. De dag staat in het teken van: 'Weten, leren en doen wat werkt'. Deel uw onderzoeksresultaten, vragen en ideeën. Dit kan tot 15 januari 2018, 17.00 uur (deadline is een week uitgesteld t.o.v. eerdere berichtgeving).

Lees meer

Actueel

Volg via RSS

Implementeer mentormoeders in eerste lijn

Mentormoederhulp is een persoonsgerichte interventie die niet alleen in de huisartsenpraktijk maar ook op meer plekken binnen de eerstelijnszorg waardevol kan zijn. Dat concludeert huisarts en psycholoog Maartje Loeffen uit haar onderzoek, waarop zij op 20 december 2017 promoveerde aan de Radboud Universiteit.

Nieuws

Nieuwe e-learning Veilig slapen bij JGZ-academie

De JGZ-academie presenteert een nieuwe e-learning: Veilig slapen. De e-learning gaat in op de laatste slaapadviezen, behorend bij de richtlijn Preventie wiegendood. Verder bevat de e-learning verschillende filmpjes en wordt er ingegaan op etnische verschillen bij dit thema.

Nieuws

Modeltrouw en werkrelatie Multi Systeem Therapie kunnen elkaar versterken

Door tijdens de behandeling goed in het oog te houden welke resultaten je wilt bereiken en welke stappen je daarvoor als behandelaar moet zetten, behaal je de beste resultaten. Maar kun je wel altijd vasthouden aan de methodiek? Gaat het niet veel meer om de werkrelatie die de behandelaar met haar/zijn cliënt heeft?

Elders gezien

Subsidieronde effecten Gezonde School aanpak geopend!

Vandaag is de ZonMw-subsidieronde voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak geopend. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. U kunt tot 20 maart 2018, 14.00 uur een subsidieverzoek indienen.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Afstemming aanpak kindermishandeling

Onderwerpen

  • Aanpak kindermishandeling
  • Afstemming
  • Rol- en taakverdeling
  • Optimale regievoering

Onderdeel van programma

Kindermishandeling

Geplaatst op

19 december 2017

Deadline

1 februari 2018,
14.00 uur

Bekijk

Effectonderzoek Gezonde School aanpak

Onderwerpen

  • Evaluatie van de toepassing en uitvoering van Gezonde School in Nederland
  • Effecten van de Gezonde School aanpak op schoolniveau en op leerlingniveau
  • Verklaring(en) van effecten van de Gezonde School aanpak

Onderdeel van programma

Preventie 5: Deelprogramma 1 - Opvoeding en Onderwijs

Geplaatst op

9 januari 2018

Deadline

20 maart 2018,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

e-healthweek 2018

Onder het motto ‘Van #hoedan? naar #zodus!’ heeft VWS de week van 20 t/m 26 januari 2018 benoemd tot e-healthweek 2018. ZonMw is partner en doet mee met o.a. een bijeenkomst in de Zorginnovatiewinkel in Rotterdam. En wij zetten de (lopende) projecten over e-health in het zonnetje.

Lees meer

e-health - Top of Flop? Innovatoren en patiënten ontmoeten elkaar tijdens de e-healthweek 2018

Op donderdag 25 januari, organiseert Zorg voor innoveren in de Zorginnovatiewinkel de bijeenkomst 'e-health Top of Flop'. Diverse zorgvernieuwers die aan een e-health innovatie werken gaan hun idee pitchen. De aanwezige burgers/toekomstige gebruikers geven hun oordeel: is het idee ‘top’ of wordt het een ‘flop’? En uiteraard gaan wij daarover met elkaar in gesprek. Een waardevolle middag dus voor beide partijen!

Lees meer

NCVGZ 2018 Het congres voor de volksgezondheid

Wilt u op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen op het gebied van de Publieke gezondheid? Ga met ons mee om te ontdekken hoe we samen Nederland een klein stukje gezonder kunnen maken. Kom ook op 10 april naar het NCVGZ, hét congres voor de publieke gezondheid, in Media Plaza, onderdeel van de Jaarbeurs in Utrecht.

Lees meer

International Conference on Integrated Care

Van 23 t/m 25 mei 2018 organiseert de International Foundation for Integrated Care (IFIC) voor de 18e keer de International Conference on Integrated Care (ICIC). ZonMw is partner, net als het RIVM en Vilans.

Lees meer

Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is een congres voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, professional in de jgz, jeugdhulp, sociaal werk of ggz, beleidsmedewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of bij opleidingen in het mbo, het hbo of universitair, medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging,...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Vicky Verschoor

Programmacoördinator

Telefoonnummer+31 70 349 52 02
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website