In de zesde open subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn 25 uitgewerkte aanvragen ingediend. Uiteindelijk is aan 13 projecten subsidie toegekend.

De indeling van de projecten is gebaseerd op de vastgestelde lacunes. Zij zijn tevens ingedeeld per bijzondere patiëntengroep. Hierdoor staan enkele projecten dubbel vermeld.

In de komende tijd verschijnt er uitgebreidere informatie over deze projecten op hun eigen projectpagina. De links naar deze projectpagina's zullen worden toegevoegd zodra dit mogelijk is. 

Doelmatigheid en effectiviteit:

Farmacotherapie op maat:

Therapietrouw:

Organisatie van zorg:

Off-label

Bijzondere groepen

Over het gebruik van geneesmiddelen door kinderen, ouderen, zwangeren, mensen met zeldzame aandoeningen en ter voorkoming van antimicrobiële resistentie is meer wetenschappelijke onderbouwde kennis nodig.

Ouderen:

Mensen met een verstandelijke beperking

Zwangeren

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website