Voor deze ronde geldt dat een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal staat; dat wil zeggen een multifactoriële interventie die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat en waarbij diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken zijn.
Het gaat om vraagstukken die zich afspelen in diverse settingen (eerste lijn, ziekenhuis, verpleeghuis) en deels over settingen heen (ketenzorg). Thema’s waarbij vaak sprake is van dergelijke complexe interventies zijn polyfarmacie, therapietrouw, stoppen/afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht. Dit vereist meestal een ander soort aanpak en expertise.

In de subsidierondes Complexe interventies is aan 8 projecten subsidie toegekend.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website