In de Ronde Implementatie en opschaling van kennis is aan 3 projecten subsidie toegekend.

 • SUITS project: implementatie van thuismonitoring voor patiënten met longfibrose
  Patiënten met longfibrose hebben te kampen een afnemende longfunctie en toenemende kortademigheid waardoor ziekenhuisbezoeken - om hun longfunctie te controleren en medicijnen bij te stellen - vaak belastend zijn. Samen met patiënten is een thuismonitoringsapp ontwikkeld, waarmee patiënten thuis hun longfunctie, symptomen en bijwerkingen bijhouden en contact hebben met hun arts via videoconsulten.
  Eerder onderzoek liet zien dat thuismonitoring het welzijn en medicatiegebruik van patiënten verbeterde. Dit project heeft als doel thuismonitoring duurzaam te implementeren zodat er zorg op maat is; als het kan thuis, als het nodig is in het ziekenhuis. Samen met patiënten, zorgverleners, verzekeraars en anderen wordt er gewerkt aan een zorgpad, instructiematerialen, vergoeding en het uitrollen van thuismonitoring voor longfibrose in Nederland. Na één jaar gebruik vindt een evaluatie plaats van de uitkomsten en worden definitieve afspraken gemaakt over het zorgpad, vergoeding en inbedding in de dagelijkse zorg.


  Projectnummer: 10140292110006 (okt 2022)
  Dit project is een vervolg op: Thuis-monitoren bij Idiopathische Long Fibrose; beter gebruik fibrose-remmers, betere kwaliteit van leven
  (projectnummer: 848016002)
  Hoofdaanvrager: Dr. M.S. Wijsenbeek, Erasmus MC
  Projectleider: Dr. M.S. Wijsenbeek, Erasmus MC
  Populatie: Volwassenen
  GGG-deelthema: Doelmatigheid & Effectiviteit
   

 • POINT-i project: Duurzame verankering van interprofessionele farmacotherapeutische zorg in de huisartsenpraktijk. De apotheker-farmacotherapeut en de huisarts als team
  Farmacotherapie wordt steeds complexer door ontwikkelingen in medicatie, vergrijzing, toename van multimorbiditeit en substitutie van zorg. Om gezondheidsschade te voorkomen en meer gezondheidswinst te behalen met medicatie, is verbetering van de farmacotherapeutische zorg in de eerstelijnspraktijk noodzakelijk.
  In POINT is de effectiviteit aangetoond van een interprofessioneel zorgmodel met een Apotheker Farmacotherapeut (AF) die volledig geïntegreerd in de huisartsenpraktijk werkt als farmacotherapeutisch zorgverlener. Het POINT-i project gaat de structurele voorwaarden inbedden voor implementatie van dit zorgmodel door:
  1. Eigenaarschap te ontwikkelen met een gezamenlijke visie op de positie van de AF
  2. Het realiseren van een financieringsmodel
  3. Het realiseren en inbedden van de opleiding tot AF
  Om duurzame borging en opschaling te garanderen hebben de stakeholders een centrale rol in het project als implementatieteam ter ondersteuning van de projectgroep.


  Projectnummer: 10140292110007 (okt 2022)
  Dit project is een vervolg op: Optimizing pharmacotherapy by redefining the role of the pharmacist: integration of the nondispensing pharmacist in the primary care team (POINT)
  (projectnummer: 836011025)
  Hoofdaanvrager: Dr. D.L.M. Zwart, UMC Utrecht
  Projectleider: Dr. A.C.M. Hazen, UMC Utrecht
  Populatie: Ouderen
  GGG-deelthema: Medicatieveiligheid
   
 • Intraveneus-orale antibiotica switchtherapie bij pasgeborenen met een waarschijnlijke bacteriële infectie: inventarisatie, implementatie en evaluatie
  Uitbehandeling van een infectie bij pasgeborenen met antibioticumdrank in plaats van een infuus wordt nog weinig toegepast. Hiermee kan de pasgeborene (~1200 per jaar) eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen. Doel van dit project is om deze behandelvorm te implementeren in alle Nederlandse ziekenhuizen, zodat tenminste 70% van de pasgeborenen die in aanmerking komt, deze behandeling krijgt. Hiervoor zullen onder andere de volgende implementatieactiviteiten worden ondernomen en ontwikkeld:
  1. Richtlijnen herzien
  2. Belemmerende factoren met betrekking tot de zorgtransitie (naar 1e lijn), patiënten en
     financiering identificeren
  3. Strategieën toepassen om deze factoren op te lossen
  4. Meer bekendheid over de nieuwe behandeling genereren (website, Podcast, 'Samen beslissen')
  Evaluatie vindt plaats in 10 ziekenhuizen waarna bijsturing, borging en opschaling kan plaatsvinden door de 'best practices' te behouden en uit te breiden.
  Eindproducten zijn een draaiboek transitie en implementatie; website en podcast; publicaties over implementatiewijze- en resultaat, zorggebruik- en kosteneffectiviteit.


  Projectnummer: 10140292110012 (okt 2022)
  Dit project is een vervolg op: Intravenous-to-oral antibiotic switch therapy for suspected neonatal infections: clinical efficacy, safety and cost-effectiveness
  (projectnummer: 848015005)
  Hoofdaanvrager: Dr. G.A. Tramper-Stranders, Franciscus Gasthuis & Vlietland
  Projectleider: Dr. G.A. Tramper-Stranders, Franciscus Gasthuis & Vlietland
  Populatie: Kinderen
  GGG-deelthema: Medicatieveiligheid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website