In Rediscovery Rondes van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is aan de volgende projecten subsidie toegekend:

Rediscovery Ronde 5

 • Lysergzuurdiethylamide (LSD) als preventieve behandeling bij chronische clusterhoofdpijn: gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek
  Efficacy and safety of minidosing lysergic acid diethylamide (LSD) for chronic cluster headache: a randomized placebo-cotrolled study

  Chronische clusterhoofdpijn is een relatief zeldzame maar pijnlijke vorm van hoofdpijn met een grote impact op het dagelijks functioneren van patiënten. Helaas is de huidige behandeling niet altijd effectief en bijwerkingen komen veel voor. Er zijn sterke aanwijzingen dat LSD effectief kan zijn als preventieve behandeling.
  De studie beoogt op wetenschappelijke wijze de effectiviteit en veiligheid van lage doseringen LSD voor de preventieve behandeling van chronische clusterhoofdpijn te onderzoeken met als doel een relevante en veilige verbetering van het leven van patiënten.

  Projectnummer: 10140262110004
  Projectleider: dr. W.M. Mulleners MD, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
  GGG-deelthema: Nieuwe indicaties

 • Effect van Rituximab op verminderen van glucocorticoidgebruik in polymyalgia rheumatica patiënten (REDUCE-PMR)
  REDUCE PMR: Rituximab Effect on Decreasing glUcoCorticoid Exposition in PolyMyalgia Rheumatica: 2 parallel trials in 1) recently diagnosed and 2) relapsing polymyalgia rheumatica patients

  Polymyalgia rheumatica (PMR, spierreuma) veroorzaakt pijn, stijfheid en functiebeperking. De huidige behandeling met prednisolon kent nadelen: lange behandelduur, veel bijwerkingen en de ziekte vlamt vaak op bij het afbouwen. Het medicijn rituximab (RTX) werkt goed bij andere vormen van reuma en ook bij PMR liet een kleine en korte studie een positief effect zien. Bevestiging van dit resultaat op langere termijn en bij meer patiënten is nodig.
  In de studie wordt de helft van de PMR-patiënten behandeld met RTX en de andere helft met placebo. Alle patiënten krijgen aanvullend prednisolon. Na 1 jaar worden de 2 groepen vergeleken: hoeveel patiënten zijn er zonder PMR-klachten en zonder prednisolon. De resultaten kunnen worden gebruikt om de (kosten)effectiviteit en rol van RTX in de behandeling van PMR te bepalen.

  Projectnummer: 10140262110010
  Projectleider: dr. A. van der Maas, St. Maartenskliniek
  GGG-deelthema: Nieuwe indicaties
   
 • Effectiviteit van langwerkend dexamfetamine bij de behandeling van patiënten met een cocaïneverslaving
  Efficacy and safety of 24 weeks sustained-release dexamphetamine in patients with moderate to severe cocaine use disorder with comorbid opioid use disorder – A multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled study

  Jaarlijks komen zo'n 15.000 mensen in contact met de verslavingszorg vanwege problemen met cocaïne (stimulerende drug). Psychosociale behandeling is niet altijd succesvol; veel mensen (84%) keren meermaals terug in deze zorg. Er zijn aanwijzingen dat agonistische ('vervangende') medicijnen effectief zijn bij de behandeling van verslaving. Dexamfetamine is een agonistisch medicijn (geregistreerd voor onder andere behandeling van ADHD) dat mogelijk ook effectief is als vervangend medicijn voor mensen met een cocaïneverslaving
  De studie onderzoekt of langwerkend dexamfetamine effectief is in het verminderen van cocaïnegebruik en het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven.

  Projectnummer: 10140262110025
  Projectleider: dr. P. Blanken, Brijder - Parnassia Groep
  GGG-deelthema: Nieuwe indicaties
   
 • Therapeutisch effect van senolytische medicatie op fibrosering bij NALFD patienten- TRUTH studie
  The TheRapeutical efficacy of senolytic drUgs in the Treatment of non-alcoHolic fatty liver disease with fibrosis –the TRUTH study

  In Nederland lijden ongeveer 2.5 miljoen mensen aan niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Ouderdomscellen, senescent cells, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en progressie van deze leverziekte. Senescent cells kunnen verwijderd worden uit de lever door periodiek medicatie (senolytica) in te nemen die deze cellen verwijderen.
  In een gerandomiseerde studie wordt onderzocht of een periodieke behandeling met senolytica zorgt voor een daling van leverfibrose bij mensen met NAFLD met als doel ernstige leverschade te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

  Projectnummer: 10140262110036
  Projectleider: prof. dr. M. Nieuwdorp, Amsterdam UMC
  GGG-deelthema: Nieuwe indicaties

Rediscovery Ronde 4

Rediscovery Ronde 3

Rediscovery Ronde 2

Rediscovery Ronde 1

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website