In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing: het aantal ouderen neemt toe én het aantal zeer oude mensen (85 plussers) groeit gestaag. Veel (chronische) aandoeningen doen zich vooral voor op oudere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt over geneesmiddelengebruik bij ouderen. Tevens is er bij ouderen vaak sprake van meerdere aandoeningen tegelijkertijd (multimorbiditeit). Mede daardoor krijgen zij vaak gelijktijdig verschillende geneesmiddelen voorgeschreven (Polyfarmacie, zie ook Verdieping: D2). Bovendien geldt voor ouderen tot op zekere hoogte hetzelfde als voor kinderen: de manier waarop hun lichaam omgaat met geneesmiddelen is in veel gevallen anders dan bij de (jongere) mensen.

Therapietrouw (zie thema Therapietrouw en verdieping: lacune D1) is bij ouderen vaak een groot probleem dat speciale aandacht behoeft in onderzoek en zorg. Er is behoefte aan meer onderzoek bij ouderen; momenteel is er nog onvoldoende evidence-based kennis over specifieke doseringen voor ouderen en over specifieke reacties van ouderen op bepaalde medicijnen. Dat komt doordat ouderen niet of zeer beperkt in het registratieonderzoek worden betrokken. Daarom zijn het beste geneesmiddel en de juiste dosering voor deze groep vaak onbekend.

Verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen

Meer informatie over Ouderen en Geneesmiddelen staat in de Verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen, hoofdstuk 4.B.3.b.

Verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen

Gerelateerde pagina's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website