GGG-raad en Commissieleden

De GGG-raad geeft maatschappelijke sturing aan het programma, creëert draagvlak en formuleert voorstellen voor thema’s en onderwerpen. De sturing en beoordeling op projectniveau wordt uitgevoerd door programmacommissie(s), met brede expertise op het gebied van onderzoek en implementatie van rationele farmacotherapie. 

GGG-raad

Voorzitter

Prof. dr. C.A.J. (Catherijne) Knibbe

Leden

Drs. J. (Jan) Benedictus, Patiëntenfederatie Nederland
Dr. E. (Erik) Blaauw, zorgverzekeraar CZ
Prof. dr. J.S. (Jako) Burgers, Nederlands Huisartsen Genootschap
Drs. J. (Jean) Hermans, voorzitter Bogin
Dr. C. (Catharina) van Oostveen, V&VN
Drs. J. (Jos) Lüers, bestuurslid KNMP
Dr. C.B.J. (Carla) Vos, hoofd Kennis en Beleid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Dr. S.C. (Selma) Tromp, Federatie Medisch Specialisten

Waarnemer

Dr. J.G.M. (Joan) Deckers, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Commissies

Het GGG-programma bestaat uit verschillende deelprogramma’s en diverse subsidierondes. Voor iedere beoordelingsronde wordt een commissie samengesteld uit onderstaande benoemde commissieleden om de subsidieaanvragen te beoordelen. Hierbij is de ZonMw Code omgang met persoonlijke belangen uitgangspunt. Meer informatie kunt u vinden op: www.zonmw.nl/code.

Op persoonlijke titel

Commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie. Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied.

Samenstelling commissie

Bij de samenstelling van een commissie wordt rekening gehouden met de deskundigheden van de leden voor betreffende subsidieoproep. Voor iedere subsidieoproep wordt de specifieke kennis van de commissieleden benut. Op basis van relevante expertise – en rekening houdend met de Code omgang met persoonlijke belangen – wordt een brede commissie van benoemde commissieleden samengesteld voor betreffende subsidieoproep.

Beoordelen van subsidieaanvragen

De commissie oordeelt over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen, gerelateerd aan de doelen van het programma. Daarnaast wordt binnen het GGG-programma de kwaliteit van een subsidieaanvraag beoordeeld door onafhankelijke externe referenten en patiënten.
Meer informatie over ZonMw-procedures zijn te vinden op de website en door het bekijken van de animatie.

De patiënt

In het GGG-programma is de betrokkenheid van patiënten geborgd door de samenwerking met patiënten/eindgebruikers. Afhankelijk van de subsidieronde wordt samengewerkt met het Patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland, de Patiënten Adviescommissie (PACO) van KWF Kankerbestrijding of de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) van de Hartstichting. Zij beoordelen de subsidieaanvragen en geven vanuit het gebruikersperspectief een oordeel over de relevantie van de aanvraag voor de patiëntengroep, over de haalbaarheid, over de betrokkenheid van de patiënt bij de vraagstelling en over de opzet en de uitvoering.

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve een belang hebben bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor de omgang met persoonlijke belangen en ziet toe op het voorkomen van de schijn van vooringenomenheid.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de Code omgang met persoonlijke belangen.

Voorzitters commissies

 • Open Ronde
  Dr. M. (Martin) van der Graaff
 • Grote Trials
  Drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen
 • STIP Ronde
  Ir. G.R. (Kick) Visser
 • Drug Rediscovery
  Drs. M.M. (Mathieu) Tjoeng
 • BeNeFIT Ronde
  Dr. S. (Sarah) Puddicombe
 • Ronde Complexe Interventies
  Dr. M. (Martin) van der Graaff
 • Ronde Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk
  Prof. dr. M.A. (Michiel) van Agtmael
 • Personalised Medicine
  Prof.dr. G.A. (Gerrit) Meijer

Commissieleden

W. (Wim) Altena
Dr. A.D.I. (Thea) van Asselt
Dr. M.N. (Mireille) Bekker
Dr. J.A.M. (Jeroen) Beliën
Dr. H. (Henk) van den Berg
C. (Carine) Besselink
Dr. M.H. Blanker
Dr. L. (Leti) van Bodegom
Prof. dr. ir. H. (Eric) Boersma
Prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt
Dr. J.F.M. (Job) van Boven
Dr. B.D.L. (Lidewij) Broekhuizen
Prof. dr. M. (Marijn) de Bruin
Prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts
Dr. B.A.B. (Brigitte) Essers
Prof. dr. P. (Pauline) Evers
Dr. E.L.A. (Erik) Flikkenschild
Prof. dr. W.M.(Wiesje) van der Flier
Drs. A. (Annemieke) Floor
Prof. dr. V. (Veerle) Foulon
Dr. A.A.M.J. (Anton) Franken
Dr. G. (Geert) Frederix
Prof. dr. R.J. (Rutger Jan) van der Gaag
Dr. E.M.W. (Ewoudt) van de Garde
Prof. dr. T. (Teun) van Gelder
Dr. V.E.A. (Victor) Gerdes
Prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven
Prof. dr. J.A. (Jourik) Gietema
Dr. E.H. (Jet) Gisolf
Dr. L.M.A. (Lucas) Goossens
Prof. dr. P.A. (Pieter) de Graeff
Prof. dr. G.J. (Geert-Jan) Groeneveld
Prof. dr. R.H.H. (Rolf) Groenwold
Prof. dr. M. (Masja) de Haas
Prof. dr. P.M. (Martin) van Hagen
Prof. dr. E. (Eelko) Hak
Drs. M. (Dominique) Hamerlijnck
Em. prof. dr. J.M.W. (Mieke) Hazes
Prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven
Prof. dr. C.E.M. (Carla) Hollak
Prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk
W.G. (Erwin) Ista
Prof. G.A. (Dorothée) Kasteleijn-Nolst Trenité
Dr. W. (Wietske) Kievit
Prof dr. O.H. (Olaf) Klungel

 

Dr. M. (Miriam) Koopman
Prof. dr. C. (Kees) Kramers
Dr. S.M.J. (Sander) van Kuijk
Dr. T.M. (Martijn) Kuijper
Prof. dr. P.H.M. (Hugo) van der Kuy
Prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven
Prof. dr. S.C. (Sabine) Linn
Dr. O.R. (Otto) Maarsingh
A.H.E.M (Angela) Maas, MD PhD FESC
Prof. dr. G.A. (Gerrit) Meijer
Dr. F.J.M. (Franka) Meiland
Prof. dr. C. (Kees) Neef
Dr. drs. M.H.J.M.G. Nelissen-Vrancken
Dr. C. (Kees) van Nieuwkoop
Dr. W. (Wim) Opstelten
Dr. K. (Katrien) Oude Rengerink
Dr. A.M.F. (Anne-Marie) Prins-Jacobs
Prof. dr. S.J.H.M. (Bas) van den Putte
Dr. B.L.T. (Bram) Ramaekers
Prof. dr. A.K.L. (An) Reyners
Prof. dr. K.C.B. (Kit) Roes
Prof. dr. G.A.P.J.M. (Gerard) Rongen
Prof. dr. A.F.A.M. (Fred) Schobben
Dr. M. (Martin) Smalbrugge
Dr. I. (Ivo) Smeele
D.J. (Denhard) de Smit
Prof. dr. R.H. (Robert) van der Stichele
Dr. V. (Violeta) Stoyanova-Beninska
Dr. M.A. (Morris) Swertz
Dr. M. (Martina) Teichert
Prof. dr. J.G.P. (Jan) Tijssen
Dr. G.A. (Gerdien) Tramper-Stranders
Dr. ir. L. (Lilian) van Tuyl
Drs. J.W.F. (Joris) Uges
Dr. R.A. (Robert) Verheij MD
Dr. K.M. (Karin) Vermeulen
Dr. J. (Jorie) Versmissen MD
Ir. G.R. (Kick) Visser
Dr. L.E. (Loes) Visser
Prof.dr. N.J.A. (Nic) van der Wee
Dr. S.S. (Stephanie) Weinreich
Prof. dr. G.M.W.R. (Guido) de Wert
Dr. H.C. (Hanna) Willems
Drs. L.E. (Laura) de Wit
Dr. J.O.M. (Joost) Zaat

Waarnemers

A. (Atse) Huisman MSc, Zorginstituut Nederland
Dr. ir. M. (Marina) van den Bosch-Vos, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Secretaris

De secretaris-functie wordt ingevuld door de (senior) programmamanagers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website