GGG-raad en Commissieleden

De GGG-raad geeft maatschappelijke sturing aan het programma, creëert draagvlak en formuleert voorstellen voor thema’s en onderwerpen. De sturing en beoordeling op projectniveau wordt uitgevoerd door programmacommissie(s), met brede expertise op het gebied van onderzoek en implementatie van rationele farmacotherapie. 

 

GGG-raad

Voorzitter

 • de heer prof. dr. H.G.M. (Bert) Leufkens

Leden

 • de heer H. (Henk) Bakker, voorzitter bestuur V&VN
 • de heer prof. dr. J.S. (Jako) Burgers, Nederlands Huisartsen Genootschap
 • de heer dr. M.C.G. (Marcel) Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten
 • de heer drs. J. (Jean) Hermans, voorzitter Bogin
 • de heer prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen, Adviseur Raad van Bestuur LUMC
 • de heer drs. G.J. (Gerben) Klein Nulent, voorzitter KNMP
 • de heer dr. A.G. (Gerard) Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
 • mevrouw drs. D.A. (Dianda) Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

Waarnemer

 • de heer dr. M.T.M. (Marcel) van Raaij, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Commissies

Het GGG-programma bestaat uit verschillende deelprogramma’s en diverse subsidierondes. Voor iedere beoordelingsronde wordt een commissie samengesteld uit onderstaande benoemde commissieleden om de subsidieaanvragen te beoordelen. Hierbij is de ZonMw Code Belangenverstrengeling uitgangspunt.

Op persoonlijke titel

Commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie. Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied.

Samenstelling commissie

Bij de samenstelling van een commissie wordt rekening gehouden met de deskundigheden van de leden voor betreffende subsidieoproep. Voor iedere subsidieoproep wordt de specifieke kennis van de commissieleden benut. Op basis van relevante expertise – en rekening houdend met eventuele betrokkenheden – wordt een brede commissie van benoemde commissieleden samengesteld voor betreffende subsidieoproep.

Beoordelen van subsidieaanvragen

De commissie oordeelt over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen, gerelateerd aan de doelen van het programma. Daarnaast wordt binnen het GGG-programma de kwaliteit van een subsidieaanvraag beoordeeld door onafhankelijke externe referenten en patiënten.
Meer informatie over ZonMw-procedures zijn te vinden op de website en door het bekijken van de animatie.

De patiënt

In het GGG-programma is de betrokkenheid van patiënten geborgd door de samenwerking met patiënten/eindgebruikers. Afhankelijk van de subsidieronde wordt samengewerkt met het Patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland, de Patiënten Adviescommissie (PACO) van KWF Kankerbestrijding of de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) van de Hartstichting. Zij beoordelen de subsidieaanvragen en geven vanuit het gebruikersperspectief een oordeel over de relevantie van de aanvraag voor de patiëntengroep, over de haalbaarheid, over de betrokkenheid van de patiënt bij de vraagstelling en over de opzet en de uitvoering.

Belangenverstrengeling

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve betrokken zijn bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor belangenverstrengeling en ziet toe op het voorkomen van belangenverstrengeling. Lees meer hierover op de pagina Integriteit en Belangenverstrengeling.

Voorzitters commissies

 • Open Ronde
  dr. M. (Martin) van der Graaff
 • Grote Trials
  prof.dr. A.F.A.M. (Fred) Schobben
 • STIP Ronde
  ir. G.R. (Kick) Visser
 • Drug Rediscovery
  drs. M.L.A. (Martin) Favié
 • Personalised Medicine
  prof.dr. E.C. (Eduard) Klasen
 • Patiëntenregistraties
  dr. M.C.G. (Marcel) Daniëls

Commissieleden

 • mevrouw dr. A.D.I. (Thea) van Asselt
 • de heer prof. dr. W.J.J. (Pim) Assendelft
 • mevrouw prof. dr. P.M.L.A. (Patricia) van den Bemt
 • de heer dr. H. (Henk) van den Berg
 • de heer prof. dr. H.J.G. (Henk) Bilo
 • de heer prof. dr. A. (Ton) de Boer
 • de heer prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt
 • de heer prof. dr. M.L. (Marcel) Bouvy
 • de heer prof. dr. M. (Marijn) de Bruin
 • de heer prof. dr. K. (Koos) Burggraaf
 • de heer prof. dr. J. (John) Camm
 • mevrouw dr. A. (Ana) de Castro
 • mevrouw dr. V.H.M. (Vera) Deneer
 • mevrouw drs. C.W. (Cathalijne) van Doorne
 • mevrouw dr. M.H.E. (Mariëtte) Driessens
 • de heer prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts
 • mevrouw prof. dr. A.W.M. (Andrea) Evers PhD
 • mevrouw prof. dr. P. (Pauline) Evers
 • de heer dr. E.L.A. (Erik) Flikkenschild
 • mevrouw prof. dr. V. (Veerle) Foulon
 • de heer prof. dr. R.J. (Rutger Jan) van der Gaag
 • de heer prof. dr. T. (Teun) van Gelder
 • de heer drs. O. (Olivier) Gerrits
 • de heer prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven
 • de heer prof. dr. J.A. (Jourik) Gietema
 • de heer dr. L.M.A. (Lucas) Goossens
 • de heer prof. dr. P.A. (Pieter) de Graeff
 • mevrouw J. (Janneke) Grutters
 • de heer prof. dr. P.M. (Martin) van Hagen
 • de heer dr. R.M.C. (Ron) Herings
 • de heer prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven
 • de heer drs. J. (Jacob) Hofdijk
 • mevrouw prof. dr. C.E.M. (Carla) Hollak
 • de heer prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk
 • de heer dr. M. (Mels) Hoogendoorn
 • mevrouw prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst
 • mevrouw Y.J. (Yvonne) Huisman
 • de heer prof. dr. D. (Danny) Huylebroeck
 • mevrouw prof. dr. M.A. (Manuela) Joore
 • de heer dr. O.H. (Olaf) Klungel
 • de heer dr. ir. H. (Erik) Koffijberg
 • mevrouw dr. M. (Miriam) Koopman

      

 • de heer dr. M.A. (Marc) Koopmanschap
 • de heer prof. dr. J.G.W. (Jos) Kosterink
 • de heer prof. dr. C. (Kees) Kramers
 • mevrouw dr. M. J.H.A. (Marieke) Kruip
 • de heer drs. J.R. (Jaap) van der Laan
 • mevrouw prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven
 • de heer dr. J.F.F. (Frits) Lekkerkerker
 • mevrouw prof. dr. S.C. (Sabine) Linn
 • de heer prof. dr. R.J. (Rob) van Marum
 • de heer prof. dr. J.W.M. (Jos) van der Meer
 • de heer prof. dr. G.A. (Gerrit) Meijer
 • de heer prof. dr. C. (Kees) Neef
 • de heer dr. W. (Wim) Opstelten
 • de heer prof. dr. C. (Carlo) Patrono
 • de heer dr. T.G.W.M. (Theo) Paulussen
 • mevrouw dr. A.M.F. (Anne-Marie) Prins-Jacobs
 • mevrouw dr. C.M.A. (Karin) Rademaker
 • mevrouw prof. dr. A.K.L. (An) Reyners
 • de heer drs. M.C. (Marc) Rietveld
 • de heer prof. dr. G.A.P.J.M. (Gerard) Rongen
 • de heer prof. dr. A.F.A.M. (Fred) Schobben
 • de heer B.J. (Bernhard) Scholten
 • mevrouw prof. K. (Karin) Sipido
 • de heer dr. M. (Martin) Smalbrugge
 • de heer D.J. (Denhard) de Smit
 • mevrouw dr. V. (Violeta) Stoyanova 
 • de heer dr. M.A. (Morris) Swertz
 • de heer drs. J.W.F. (Joris) Uges
 • de heer dr. R.A. (Robert) Verheij MD PhD
 • de heer prof. dr. H.M.W. (Henk) Verheul
 •  de heer ir. G.R. (Kick) Visser
 • de heer dr. A.J.J. (Toon) Voorham 
 • mevrouw dr. C.B.J. (Carla) Vos 
 • mevrouw dr. S.S. (Stephanie) Weinreich 
 • mevrouw dr. G.A. (Gera) Welker 
 • de heer prof. dr. G.M.W.R. (Guido) de Wert 
 • de heer prof. dr. B. (Bob) Wilffert
 • de heer drs. E.H.H. (Ed) Wiltink
 • de heer dr. J.O.M. (Joost) Zaat 
 • de heer prof. dr. B.A.M. (Ben) van der Zeijst

Waarnemers

 • mevrouw dr. H. (Hedi) Schelleman, Zorginstituut Nederland
 • de heer drs. P.P. (Patrick) Kruger, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website