Hoe integreer je sekse en gender binnen onderzoek?

Tips en geleerde lessen voor toekomstige onderzoekers
Hoe integreer je sekse en/of gender in onderzoek? En welke rollen spelen ze op het bestaan van verschillen in (gezondheids)uitkomsten tussen mannen en vrouwen? In deze publicatie delen projectleiders hun ervaringen om toekomstige onderzoekers op weg te helpen bij het operationaliseren van gender of sekse binnen hun onderzoek. Welke tips geven zij?
Afbeelding

ADHD bij kinderen

Waarom wordt ADHD bij kinderen vaker vastgesteld bij jongens dan bij meisjes? Dit onderzoek geeft inzichten in de verschillen.
Afbeelding

Tabaksbeleid en campagnes

Tabaksbeleid en campagnes werken mogelijk niet voor iedereen even goed. Welk effect hebben gender-, sekse-, leeftijd- en sociaaleconomische verschillen op rookgedrag?
Afbeelding

Depressie

Vrouwen hebben een grotere kans om depressief te worden dan mannen. Dit project geeft meer inzichten in de man-vrouwverschillen in depressie.
Afbeelding

Gezond op weg naar het pensioen

Oudere vrouwelijke werknemers halen de AOW-leeftijd minder vaak dan hun mannelijke collega’s, onder meer doordat zij in hun werk vaker last hebben van gezondheidsproblemen.
Afbeelding

Genderverschillen bij plotse hartstilstand

Welke verschillen zijn er tussen verschillende groepen vrouwen en mannen in het risico op het krijgen van een hartstilstand? En hoe meet je deze verschillen?
Afbeelding

Psychologische risicofactoren bij hartpatiënten

Hoe onderzoek je sekse- en genderverschillen in psychologische risicofactoren bij hartpatiënten en de invloed hiervan op deelname aan hartrevalidatie?
Afbeelding

Hart- en vaatziekten

Ieder jaar sterven er meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar deze verschillen in het voorkómen van hart- en vaatziekten.
Afbeelding

Multimorboditeit

Het hebben van meerdere aandoeningen tegelijkertijd, multimorbiditeit, komt steeds vaker voor. Dit project onderzoekt sekse- en genderverschillen in het ontstaan van multimorbiditeit.

Gender en Preventie

Mannen en vrouwen verschillen op meerdere aspecten. Uit onderzoek blijkt dat dit ook leidt tot andere gezondheidsuitkomsten. We werken aan een goede gezondheid voor iedereen, dus ook voor elke sekse en gender. Daarom stimuleren we onderzoek en innovatie dat aandacht heeft voor de invloed van sekse en gender op gezondheid en zorg. Op de themapagina Gender leest u meer over onze activiteiten.