Palliatieve zorg en rouwverwerking in coronatijden

Interviewreeks
De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden, binnen de grenzen van de maatregelen?

Palliatieve zorg en rouwverwerking tijdens de coronacrisis

De COVID-19-pandemie had en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Om hen goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden, binnen de grenzen van maatregelen tijdens een pandemie, financieren we onderzoek naar palliatieve zorg en rouwverwerking in coronatijden. Projectleiders van 6 projecten vertellen over hun onderzoek. 

Afbeelding

Leidraad voor het organiseren van informatie en ondersteuning

Een opname op de intensive care is voor naasten vaak beangstigend en onzeker. In de eerste maanden van de coronapandemie hebben veel IC's initiatieven genomen om naasten in deze situatie informatie en steun te bieden. Bregje Onwuteaka-Philipsen en haar team evalueerde de effecten hiervan.
Afbeelding

Luisteren naar de stem van mantelzorgers en zorgverleners

De maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 hebben veel invloed op de zorg en het sociaal welzijn van mensen met dementie. Mantelzorgers misten steun en informatie over de ziekte van hun naaste. Mandy Visser schreef met het projectteam een beleidsvoorstel met actiepunten voor verbetering.
Afbeelding

Bied stervenden en hun naasten open en persoonlijk contact

De tijd en de zorg tot aan iemands overlijden zien er door de uitbraak van het coronavirus opeens anders uit. Mensen met COVID-19 stierven vaak zo snel dat nabestaanden nauwelijks of niet afscheid konden nemen. Lees de aanbevelingen en het boek met indringende verhalen van nabestaanden en zorgverleners over hun ervaringen.
Afbeelding

Aandacht voor kleine dingen maakt het verschil

In coronatijd hebben naasten soms nauwelijks tijd om afscheid van hun stervende dierbare te nemen en het ziekteproces te verwerken. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen tips hoe zij naasten kunnen voorbereiden op contactbeperkingen en angst om besmet te raken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Afbeelding

Hoe bied je nabestaanden troost in coronatijd?

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus belemmeren de mogelijkheden om afscheid te nemen en te rouwen om de dood van een naaste. Hoe kunnen we nabestaanden nu troost bieden?
Afbeelding

Als een troostende hand even niet kan

Tijdens de eerste coronagolf konden families niet meer bij hun zieke of stervende dierbare komen. Orthopedagoog Mirjam de Vos vertelt over het inrichten van een familiezorgteam voor het ondersteunen van naasten.