Onderzoek en praktijk in de palliatieve zorg

Interviewreeks
In april 2020 startten 8 onderzoeken en 54 implementatietrajecten aan het doorontwikkelen en implementeren van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Wij financieren deze implementatietrajecten en aanvullend onderzoek.

Implementeren van interventies in de palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg door te ontwikkelen en verder in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg samen met onderzoekers een te onderzoeken interventie in organisaties binnen de netwerken implementeren. Lees meer hierover in de onderstaande artikelen.

Afbeelding

9 praktijkprojecten rond palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de laatste tijd erg verbeterd. Toch leven er binnen organisaties nog vragen hoe je deze zorg in de praktijk kan borgen. Een ‘gereedschapskist’ biedt uitkomst.
Afbeelding

Praten over intimiteit en seksualiteit bij ongeneeslijke kanker

Veel mensen met ongeneeslijke kanker zouden graag praten over intimiteit en seksualiteit in hun leven, maar dit blijft vaak onbesproken. Gesprekshulpmiddelen voor verpleegkundigen kunnen hierbij helpen.
Afbeelding

Zingeving extra relevant tijdens de coronacrisis

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Hoe ga je daar als professional mee om? De 'Patient Dignity Question' kan dit vergemakkelijken.
Afbeelding

SigMa: praktijkkennis verbetert palliatieve zorg in het verpleeghuis

Met de SigMa-methodiek kiezen verzorgenden zelf passende instrumenten voor het signaleren van veranderingen bij verpleeghuisbewoners. Dit project zoekt samen met hen uit hoe de methodiek uitpakt in de praktijk.
Afbeelding

'Voor alle partijen is het fijner als het gesprek over palliatieve zorg op een rustig moment plaatsvindt'

Veel ouderen zijn zich nog onvoldoende bewust van alle (on)mogelijkheden binnen de palliatieve zorg. Kun je dat bewustzijn vergroten met informatiebijeenkomsten?
Afbeelding

'Voor betere patiëntenzorg heb je ruimte voor reflectie nodig'

CURA is een methode voor zorgverleners in de palliatieve zorg om beter te leren omgaan met morele twijfels. Inmiddels is het project bezig met het toepassen van CURA in de praktijk. Hoe gaat dat?
Afbeelding

Nóg meer oog voor naasten en nabestaanden

Hoe bied je steun aan dierbaren van patiënten? De methodiek Oog voor Naasten helpt zorgprofessionals daarbij. Deze wordt nu uitgebreid voor naasten en nabestaanden in hospices en extramurale zorg.
Afbeelding

Een vernieuwd individueel zorgplan voor kinderen in de palliatieve fase

Het individueel zorgplan, waarin zorgverleners wensen en behoeften van kinderen en hun gezin kunnen vastleggen, is op dit moment nog een lijvig en ongebruiksvriendelijk document. Tijd voor herziening.