Interviewserie Projectleiders Onbedoelde Zwangerschap

We stellen projectleiders aan u voor van de projecten binnen het ZonMw-programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap'. Wat drijft hen om dit project uit te voeren? Wie zijn de mensen achter deze projecten? Lees de interviews!

25 Projecten

Samen werken we aan 25 projecten die toekomstige generaties een sterkere start bieden. In deze interviewserie wordt telkens een projectleider geïnterviewd die het stokje overdraagt aan de volgende projectleider. Op die manier vult dit overzicht zich met inspirerende verhalen.

Afbeelding
Lees hoe Ellen Polstra met haar project de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders te wil verbeteren. Niet alleen op individueel niveau, maar door het systeem rond kwetsbare gezinnen te verbeteren.
Afbeelding
Lees hoe Marjolijn Hermus met haar project streeft naar een veilige, gezonde en kansrijke start voor ieder Zaans kind.
Afbeelding
Ariene Volmer vertelt in dit interview hoe ze tieners in regio Midden-Holland bewust maakt van hun opties op het gebied van hun ongewenste zwangerschap.
Afbeelding
In dit interview vertelt Sandra Mustert hoe ze door haar praktijkgerichte onderzoek de lokale aanpak voor kwetsbare (aanstaande) ouders beter wil neerzetten.
Afbeelding
Geertje Postma OBZ
Lees in dit interview hoe Geertje Postma op het idee kwam om een app te ontwikkelen voor Eritrese jongeren. De app geeft o.a informatie over seksuele gezondheid en de zorg voor jonge kinderen.
Afbeelding
Marjolein zet zich in voor de preventie van kwetsbare zwangerschappen in Almere. Niet alleen haar onderzoekshart gaat sneller kloppen van sociale verloskunde; ook als kunstenares zou ze hierover ooit een expositie willen houden.
Afbeelding
Met haar project richt Rianne zich op zwangeren in een kwetsbare situatie in Den Haag. Verbinding tussen de lokale praktijk en het medisch en sociaal domein staan hierbij centraal.
Afbeelding
Het project van Marijke heeft als doel om jonge vaders een expliciete plaats geven in de hulpverlening voor jonge gezinnen. Hiermee wil zij af van de vooroordelen over jonge moeders en de heersende moederschapscultuur.
Afbeelding
In het project van Marianne wordt onderzoek gedaan naar de keuzes en regie omtrent zwangerschap en reproductieve gezondheid van vluchtelingen in Nederland. Daarbij let zij niet alleen op hun kwetsbaarheid, maar vooral ook op hun veerkracht.
Afbeelding
Victor onderzoekt hoe het ouderschap verloopt bij jongde ouders die ooit in gesloten jeugdzorg verbleven. In dit project staan zowel de oorzaken als gevolgen kwetsbaar ouderschap centraal.
Afbeelding
Hanneke doet onderzoek naar het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen onder laagopgeleide jongeren, vroegtijdig schoolverlaters en jongeren zonder werk of opleiding. Hoe definieert Hanneke een onbedoelde zwangerschap?
Afbeelding
Hebben de grote gezondheidsverschillen rondom zwangerschap te maken met het vaker voorkomen van onbedoelde zwangerschappen? Merel zoekt het uit met haar ‘RISE UP studie.’
Afbeelding
Frouke legt zich toe op 2 projecten. Het ene project bekijkt de inzet van passende zorg bij zeer kwetsbaar (jong) ouderschap na 28 weken zwangerschap en de ander richt zich op een betere samenwerking voor de LVB-doelgroep in Harderwijk.
Afbeelding
Annick toetst met haar onderzoek de effectiviteit van Veilige Start. Dat is hard nodig, want wat ze nu vooral merkt, is dat de interventie hard nodig is. 'Voor mensen met een licht verstandelijke beperking waar de problemen zich opstapelen, is er weinig.’
Afbeelding
Mieke doet onderzoek naar het proces en de ervaringen met langdurige pleegzorg na een onbedoelde zwangerschap, ze vertelt erover in dit interview.
Afbeelding
In haar project onderzoekt Jenneke wat vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpt, zowel bij degenen die ervoor kiezen om de zwangerschap af te breken als de vrouwen die besluiten het kindje te laten komen.
Afbeelding
In het project van Noralie wordt onderzocht of psychiatrische kwetsbaarheid bij vrouwen een risicofactor voor onbedoelde zwangerschappen is. Ze vertelt hoe ze dat door middel van dossieronderzoek aanpakt.
Afbeelding
Pauline Jansen doet onderzoek naar de risicofactoren van onbedoelde zwangerschap onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-westerse achtergrond
Afbeelding
Lees over hoe Jens met zijn project de integrale zorg bij onbedoelde zwangerschappen wil verbeteren.
Afbeelding
Marieke vertelt over haar project waarmee ze de signalering wil verbeteren van kwetsbaar ouderschap en het makkelijker bespreekbaar maken van seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en ouderschap onder de doelgroep.
Afbeelding
Hiske vertelt over haar bevlogenheid een sterk netwerk binnen de geboortezorg te willen opzetten.
Afbeelding
Lees over hoe Nicole met haar project een duurzame samenwerking wil opzetten tussen partijen die zorg en hulp bieden aan zwangere vrouwen, jonge gezinnen en het jonge kind.
Afbeelding
Hilde vertelt hoe ze leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs betrekt bij haar onderzoek.
Afbeelding
Femke vertelt over haar drijfveren als projectleider van het project ‘Empowerment van jonge mannen in hun rol als vader bij een onbedoelde zwangerschap’.