Ariene Volmer: ‘Geef jongeren alle benodigde kennis om bewust te kunnen kiezen.’

Samen werken we aan 25 projecten die toekomstige generaties een sterkere start bieden. Wie zijn de mensen achter deze onderzoeken? En wat drijft hen? In deze interviewserie stellen we de 25 projectleiders voor van de projecten binnen het ZonMw-programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’. Deze keer: Ariene Volmer.

Het is het uitgangspunt van Arienes werk: voorkomen is beter dan genezen. ‘Nog even los van het kostenaspect, dat natuurlijk ook belangrijk is,’ begint Ariene bevlogen, ’vind ik het vooral belangrijk dat je met preventie kunt bijdragen aan gezondheid, fysiek én mentaal. Na mijn studie psychologie werkte ik vanuit dat principe eerst in de preventie binnen de GGZ. Daarna volgde de gemeente waar ik me als coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin inzette voor preventie binnen jeugdbeleid. En nu werk ik bij non-profit organisatie-adviesbureau Reos, waar ik in de zomer van 2021 ben gestart. Ook daar is preventie, rond het thema geboorte, een focus in mijn projecten.’

Ongepland is niet altijd ongewenst

Los van het nut van preventie, maakt Ariene wel een kanttekening: ‘We moeten niet vergeten dat het heel vaak gewoon goed gaat. Ongepland zwanger betekent niet per se ongewenst. In ons project gaat het dus niet om zoveel mogelijk zwangerschappen te voorkomen, maar tieners in regio Midden-Holland bewust te maken van hun opties. Het resultaat moet vooral zijn dat leerlingen in het VSO en MBO bewuste keuzes maken en, mocht dat nodig zijn, weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en advies.’

Bewust kiezen

Ervoor zorgen dat jongeren bewust kiezen, is daarmee kort gezegd het antwoord op de eerdere vraag van Sandra Mustert, net als Ariene begaan met het lot van kwetsbare jongeren. “Want waar leg je precies het accent wat betreft preventie als je deze doelgroepen benadert?” vroeg zij zich af. ‘Kennisverrijking dus,’ reageert Ariene, ‘zodat de leerlingen vervolgens naar die kennis handelen, doordat ze heel bewust een keuze hebben gemaakt. Als je als jonge vrouw vol overtuiging en  wetende van alle opties en mogelijkheden, bewust besluit jong moeder te worden, dan heb je, met kennis van alle opties wat betreft anticonceptie en (jong) ouderschap, een weloverwogen keuze gemaakt. Dát streven we na.’

Basiskennis seksuele gezondheid

Ariene: ‘Waar voor mij dus een belangrijke taak is weggelegd, is ervoor zorgen dat leerlingen wijzer worden als het gaat om hun seksuele gezondheid. Er ontbreekt soms basiskennis. Het komt bijvoorbeeld voor dat meisjes totaal onbekend zijn met het fenomeen tampons of geen idee hebben over het bestaan van de pil of hoe die werkt. Of jongens die niet weten hoe je een zwangerschap kunt voorkomen. De oorzaak van het ontbreken van die kennis? Cultuur kan een rol spelen, of het feit dat iemand naar Nederland is gevlucht en niet vertrouwd is met de mogelijkheden en openheid over dit soort thema’s. Hoe dan ook: we streven ernaar om leerlingen in het VSO en MBO meer kennis te bieden zodat ze zelfbewust keuzes kunnen maken. Het zou echt mooi zijn als er op scholen structureel aandacht voor het thema seksuele gezondheid komt.’

Ik geef het stokje door aan…

‘Bij ons project worden er nu stappen gezet zodat mensen elkaar leren kennen,’ zegt Ariene. ‘Ja, het is druk en ook de GGD en scholen hebben te maken met personeelswisselingen, maar we zorgen voor een blijvende connectie. Want preventie valt of staat bij hoe goed de samenwerking tussen de domeinen is. En het interessante is: er is meestal al veel beschikbaar aan interventies, projecten en trainingen. Waar het om gaat is dat professionals weten wat er is én elkaar weten te vinden. Als je die verbinding tot stand weet te brengen, kunnen er duurzame samenwerkingen ontstaan, die geborgd zijn voor de lange termijn.
Maarde urgentie moet wel gevoeld worden. Dat is wel een succesfactor voor dit soort samenwerkingen binnen het medisch en sociaal domein. Daarover gesproken: ik ben benieuwd wat Marjolijn Hermus als succesfactor(en) ziet als het gaat om samenwerkingen tussen de geboortezorg en het sociaal domein. Wat kan ze daarover vertellen?’

Lees hier het interview met Marjolijn Hermus