Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden

Baby
In Nederland is de geboortezorg van goede kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen én te verbeteren kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden met subsidie werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Op die manier kunnen zij de integrale geboortezorg verder professionaliseren en verbeteren.

Aanleiding

Sinds 2013 bestaat er in Nederland een landelijk dekkend netwerk van VSV's. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland zijn goed functionerende verloskundige samenwerkingsverbanden heel belangrijk gebleken.

Op 23 april 2023 is het basiskader voor VSV's door alle landelijke partijen in de geboortezorg bestuurlijk geaccordeerd. Het kader beschrijft de minimale eisen set aan verloskundig samenwerkingsverbanden die bij de samenwerking op basis van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komt kijken.

In vervolg hierop heeft het ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport ons opdracht gegeven om samen met de Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ) een nieuw stimuleringsprogramma op te zetten om implementatie van het basiskader in alle VSV’s mogelijk te maken.

Doel programma

Met dit programma kan elk VSV stappen zetten in (verdere) implementatie van het basiskader en daarmee verder professionaliseren. De Federatie, het NRCG en het CPZ werken momenteel samen aan bouwstenen, op basis van het basiskader, waarmee VSV’s aan de slag kunnen. 

Wie kan er aanvragen?

Om ervoor te zorgen dat alle VSV’s  (ook degene die geen juridische entiteit zijn) subsidie kunnen aanvragen, moet nog het een en ander worden uitgezocht. Dit doen ZonMw, Federatie van VSV, NRCG en CPZ samen in afstemming met VWS. We houden hierbij de eerder gecommuniceerde uitgangspunten van het programma in het oog. 

Wanneer kan subsidie aangevraagd worden?

De subsidieoproep is op 29 april 2024 opengesteld. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 15 juli 2024. In november vindt de besluitvorming van de subsidieaanvragen plaats en eind 2024 kunnen de projecten van start. Het programma loopt tot eind 2026.

Wat gebeurt er na 2026?

Om de resultaten van het beoogde stimuleringsprogramma duurzaam te kunnen borgen, wordt parallel gekeken naar een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV na dit programma. VWS zal samen met de NZa en het Zorginstituut in de looptijd van het programma de mogelijkheden verkennen en uitwerken hoe een VSV bekostigd kan worden voor het coördinerende werk ter ondersteuning van integrale zorgverlening. Het doel is dat na 2026 hiervoor structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.

Programmacommissie versterking VSV's

De programmacommissie beoordeelt alle subsidieaanvragen op basis van de de criteria in de oproep en formuleert een besluit aan het ZonMw bestuur.

Voorzitter

 • J. (Jaap) de Graaf

Vice-voorzitter 

 • D. (Dorine) Veldhuyzen

Leden

 • A. (Adja) Waelput
 • A. (Angelo) Hooker
 • B. (Bert) Horlings
 • D.D.H. (Dunja) Dreesens
 • E.I (Esther) Feijen-de Jong
 • E. (Esther) Nieuwschepen-Ensing
 • F. (Fedde) Scheele
 • G. (Galina) Leone-van der Weert
 • Dr. I.C. (Inge) Boesveld
 • Dr. J. (Janneke) Gitsels-van der Wal
 • Dr. M. (Marieke) Klapwijk-Hermus
 • R.P. (Roelof) Hortulanus

Waarnemers

 • E. (Eline) Huisman
 • L. (Laura) Steentjes

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 25.000.000
Looptijd: 11%
Looptijd: 11 %

Vragen?

Neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Elsbeth van der Ven

Senior programmamanager
versterkingvsv [at] zonmw.nl

Marlies Piksen

Programmamanager
versterkingvsv [at] zonmw.nl

Op de hoogte blijven?