Zingeving en Geestelijke verzorging

De vraag naar geestelijke verzorging in de thuissituatie onder burgers en zorgverleners neemt toe, omdat kwetsbare en ernstig zieke mensen steeds vaker langer thuis blijven wonen. We ontwikkelen daarom een infrastructuur voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie.

Aanleiding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin 2019 subsidie beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een infrastructuur voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. 

Doelstellingen

Het doel van ons programma Zingeving en Geestelijke verzorging is om de ontwikkeling en implementatie van kennis over zingeving en geestelijke verzorging in zorg en welzijn te stimuleren. Dit programma geeft meer inzicht in hoe zingeving en geestelijke verzorging ingebed kunnen worden in zorg en welzijn in de thuissituatie en wat daarvoor nodig is. Het programma richt zich op alle mensen van alle leeftijden die een beroep doen op professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn.

De doelstellingen van het programma brengen we samen in 2 programmalijnen:

 1. Zingeving en geestelijke verzorging integreren in zorg en welzijn
  Deze programmalijn richt zich op activiteiten die de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn, geestelijk verzorgers en vrijwilligers ondersteunen en bevorderen.
 2. Methodieken en interventies
  Deze programmalijn richt zich op de ontwikkeling van methodieken en interventies, en onderzoek naar de effectiviteit ervan. De methodieken en interventies betreffen het versterken van de aandacht van professionals voor zingevingsvragen en een concreet hulpaanbod. Het gaat niet alleen om interventies van de geestelijk verzorger, maar ook om interventies van andere professionals in zorg en welzijn en die van vrijwilligers.

Beoogde resultaten

Concrete beoogde resultaten van dit programma zijn:

 • Kennisinfrastructuur voor kennisontwikkeling
 • Methodieken voor multidisciplinaire samenwerking, overleg en deskundigheidsbevordering
 • Leerpunten van geslaagde initiatieven en organisatievormen in zorg en welzijn
 • Effecten van geestelijke verzorging
 • Ontwikkeling van nascholing en vaardigheidstrainingen
 • Databank

In 2021 hebben wij toestemming gekregen van het ministerie van VWS om de looptijd van het programma te verlengen tot en met 2024.

Programmacommissie

Waarnemend voorzitter

H.P.M. (Huub) Sibbing

Leden

dr. M.J.H.E. (Marie-José) Gijsberts
dr. N.M. (Nicolette) Hijweege-Smeets
dr. J.P. (Janneke) Schermers
prof. dr. F. (Fedde) Scheele
drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink

Waarnemer

M.K. (Marjanne) Berkhout - van der Meulen, ministerie van VWS

Secretaris

drs. M.T. (Margo) van den Berg

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 8.000.000
Looptijd: 91%
Looptijd: 91 %

Contact

Margo van den Berg

Senior programmamanager
zingeving [at] zonmw.nl

Nora Smit

Programmasecretaris
zingeving [at] zonmw.nl