Infrastructuur beleidsparticipatie

Het programma ‘Infrastructuur beleidsparticipatie door inwoners en patiënten bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning’ draagt bij aan grotere betrokkenheid van ‘de mensen om wie het gaat’ bij beleidsvorming en keuzes rond de inrichting en organisatie van gezondheid, zorg en ondersteuning in hun regio. Dit wordt gedaan door het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur van regionale participatiehubs en te leren van de ervaringen.

Participatiehub

“Een participatiehub is een aanspreekbaar domeinoverstijgend netwerk van organisaties en mensen die, in de betreffende regio, door middel van diverse vormen van participatie ‘degenen om wie het gaat’ vertegenwoordigen bij regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning”

Doel van het programma Infrastructuur beleidsparticipatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ZonMw gevraagd via een programma te werken aan de ontwikkeling van een duurzame, in de toekomst landelijk dekkende en toekomstbestendige infrastructuur voor regionale beleidsparticipatie. Het programma heeft een dubbele doelstelling: realiseren en leren.

Realisatie van een infrastructuur van participatiehubs
Het programma ‘Infrastructuur beleidsparticipatie door inwoners en patiënten bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning’  stimuleert en ondersteunt partijen in de  regio bij het realiseren en ontwikkelen van een regionale participatiehub. De regionale hubs die zo tot stand komen, faciliteren en bevorderen de betrokkenheid van inwoners en patiënten bij regionale (transformatie) vraagstukken met betrekking tot gezondheid, zorg en ondersteuning, zoals die vanuit de akkoorden IZA, WOZO, GALA en TAZ is ingezet. De participatie dient daadwerkelijk een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van de besluitvorming. Samen vormen de regionale participatiehubs een landelijke infrastructuur (met regionale verscheidenheid in vorm en inhoud).

Leren van en binnen een infrastructuur voor regionale beleidsparticipatie
Het programma biedt ruimte aan regio's om een participatiehub te ontwikkelen en daarbij per regio keuzes te maken die passen bij de regionale participatieopgave en -prioriteiten. Met behulp van de participatiehub worden netwerken van inwoners en patiënten rond beleidsthema’s in contact gebracht met de netwerken van beleidsmakers en beslissers en vice versa.

Het programma stelt hubs in de gelegenheid om van elkaar te leren en stimuleert gezamenlijke kennisontwikkeling, zodat de hubs op basis van voortschrijdend inzicht doorontwikkeld kunnen worden en aanpassingen gedaan kunnen worden.

Geleerde lessen in de regio’s worden via het programma gebundeld tot een advies over de mogelijkheden voor duurzame financiering van de infrastructuur voor regionale beleidsparticipatie binnen een landelijk dekkend netwerk na afloop van de programmaopdracht.   

Programmalijnen van het programma Infrastructuur Beleidsparticipatie

Programmalijnen van het programma Infrastructuur Beleidsparticipatie
Het programma is budgettair uitgewerkt in twee programmalijnen. Zie voor een uitgebreide beschrijving de programmatekst

  • Programmalijn 1: Realiseren en monitoren
    Binnen programmalijn 1 staat het realiseren en monitoren van de ontwikkeling van de participatiehubs en de infrastructuur centraal. Dit omvat onder andere de ontwikkeling van de participatiehubs per regio gedurende de periode van 2024 tot 2027. Het budget voor deze programmalijn is € 26 mln. Deze middelen worden via subsidierondes uitgezet.

Er worden relevante data vastgelegd met betrekking tot de ontwikkeling en de keuzes in de inrichting van de participatiehubs. Deze data vormt de basis voor het monitoren van de ontwikkeling van de hubs. 

  • Programmalijn 2: Leren en evalueren effecten
    Binnen programmalijn 2, leren en evalueren staat het verkrijgen van inzichten centraal. Hierbij wordt gefocust op het leerproces met betrekking tot zowel het proces als de inhoud van de ontwikkeling van de individuele participatiehubs en het geheel van de participatiehubs, oftewel de infrastructuur. Daarnaast wordt er geëvalueerd wat de effecten van een dergelijke infrastructuur zijn op de mate van beleidsparticipatie en op de invloed van participatie op de transformatie van zorg en ondersteuning. De budgettaire omvang van deze programmalijn is ruim € 1.5 miljoen. De middelen in deze programmalijn worden uitgezet via subsidierondes en/of opdrachten. 

Het beschikbare budget voor bundeling van de opbrengsten van de 2 programmalijnen en een advies over de mogelijkheden voor duurzame financiering is € 1 miljoen.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 32.000.000
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %

Webinar terugkijken

Op 23 april hebben wij de subsidieoproep 'Coalitievorming Regionale Participatiehubs' toegelicht tijdens een webinar. Heeft u het webinar gemist? U kijkt hem hier terug.

Veel gestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de subsidieoproep 'Coalitievorming regionale participatiehubs'

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Désirée te Marvelde

Senior Programmamanager
infrastructuurbeleidsparticipatie [at] zonmw.nl

Maartje Liebregts

Programmamanager
infrastructuurbeleidsparticipatie [at] zonmw.nl

Daniëlle van Twist

Programmamanager
infrastructuurbeleidsparticipatie [at] zonmw.nl