Active and Assisted Living (AAL2)

Ouderen rond een tablet
Iedereen wil goed en prettig oud worden. Technologie kan hierbij helpen. Daarom ontwikkelt het programma Active & Assisted Living (AAL) ICT-oplossingen die ouderen helpen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven. Ook als ze last krijgen van lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Aanleiding

Veel senioren willen zo vitaal mogelijk oud worden en zo lang mogelijk thuis blijven wonen, waar nodig met zorg en ondersteuning. Maar door de vergrijzing komt de zorg steeds verder onder druk te staan. Technologie kan helpen om senioren te ondersteunen en de druk op de zorg te verlichten. 

Doel

Active & Assisted Living is een internationaal subsidieprogramma. Het programma stimuleert de ontwikkeling van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. ZonMw verstrekt subsidie aan de Nederlandse partners in internationale projecten. Dit kunnen zowel (zorg)organisaties als bedrijven, onderzoekers en gemeentes zijn. Het AAL-programma heeft 3 doelen:

  1. De kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen bevorderen door het ontwikkelen en op de markt brengen van oplossingen met ICT/technologie;
  2. De houdbaarheid van het sociale/zorgstelsel verbeteren;
  3. De economische en industriële positie van Europese bedrijven versterken.

Ondersteuning van projecten

Het AAL-programma ondersteunt projecten op verschillende manieren met support actions. Deze variëren van een toolbox over hoe je eindgebruikers betrekt, tot een market observatory en het aanbieden van businesstraining en coaching voor bedrijven. Kijk voor het actuele aanbod op de website van AAL2business.

Follow-up

ZonMw stimuleert dat kansrijke AAL-oplossingen in de Nederlandse praktijk kunnen ‘landen’. Hiervoor is een implementatie-impuls beschikbaar. Verder werkt ZonMw samen met verschillende partners om tot succesvolle resultaten in Nederland te komen. Hierbij gaat het om organisaties en initiatieven uit de zorgsector, het bedrijfsleven en de overheid.

Samenwerking

De uitdagingen die de vergrijzing oplevert spelen niet alleen in Nederland. Daarom bundelen 20 (met name Europese) landen hun kennis, budgetten en expertise binnen het Active and Assisted Living programma. Door dit te doen kan kennis sneller uitgewisseld worden en maakt het programma sneller een verschil voor een grotere groep ouderen wereldwijd. De Europese commissie is een belangrijke samenwerkingspartner van AAL.

Binnen projecten wordt ook veel samengewerkt. Partijen die betrokken zijn bij het (door)ontwikkelen van technologie voor ouderen zijn onder andere zorgaanbieders, ouderenbonden, welzijnsorganisaties, gemeenten, onderzoekers en ICT-ontwikkelaars.

Resultaten

Ervaringen in de praktijk

In het programma Active & Assisted Living werken talloze bedrijven, organisaties en ouderen zelf aan ICT-oplossingen om de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van senioren te vergroten. Deze oplossingen worden steeds vaker gebruikt in de praktijk, door ouderen, mantelzorgers, professionals en de vrijwilligers die hen bijstaan. Wat zijn de ervaringen met die oplossingen in de praktijk? In het AAL inspiratiemagazine delen senioren, mantelzorgers, zorgprofessionals en ontwikkelaars hun ervaring met 6 slimme ICT-oplossingen en het gebruik daarvan.

De reis van idee tot oplossing

Het ontwikkelen van digitale oplossingen is een reis van de lange adem. De weg van idee tot oplossing is een route vol successen, maar ook valkuilen en bloopers. Wat kunnen we leren van mensen die de reis al hebben afgelegd? In het magazine 'Slimme technologie voor senioren. De reis van idee tot oplossing.' delen 5 zorginnovators hun tips and tricks.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 21.500.000
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %
Vervolg op programma:

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en resultaten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Ouderen of de internationale AAL-nieuwsbrief.
 

Contact

Portretfoto Rik Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager Active and Assisted Living
aal [at] zonmw.nl

Bianca Zanoni

Programma medewerker Active and Assisted Living
aal [at] zonmw.nl