Reablement

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw gevraagd een programma op te zetten voor het ophalen, bundelen, ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen over reablement. Het gaat hierbij om kennis en ervaring in en uit de praktijk in Nederland. Het budget is € 3.200.000,- en het programma heeft een looptijd van 2023 tot en met 2025.

Missie en activiteiten ZonMw-programma Reablement

Met het programma Reablement verkennen we de (toekomstige) betekenis van de inzet van reablement bij thuiswonende ouderen in Nederland. Dit doen we samen met professionals die reablement in de praktijk toepassen. Hiermee willen we ouderen in staat stellen om zoveel en zo lang mogelijk zinvolle, alledaagse activiteiten (weer) zelf te (blijven) doen. 

Daarnaast willen we met dit programma bijdragen aan het samen vitaal oud worden, in een omgeving die aansluit op de behoeften van thuiswonende ouderen. Deze missie sluit direct aan op actielijn 1 van het ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Binnen het programma Reablement werken we aan vijf doelstellingen: 

 1. Verwerven van inzicht in het gebruik van reablement;
 2. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor reablement als interventie en aanpak;
 3. Komen tot een nadere definiëring en invulling van reablement; 
 4. Komen tot een signalement van de toekomst van reablement in Nederland;
 5. Inventariseren van kansen en belemmeringen voor brede inzet van reablement in de Nederlandse context. 

Om deze doelen te bereiken zijn de volgende activiteiten onderdeel van het programma:

 • Het stimuleren van lokale pilots waarin partijen hun aanpak voor reablement (door)ontwikkelen en implementeren;
 • Het opzetten van een overkoepelend leertraject, waarin gehonoreerde projecten door middel van actieonderzoek begeleid worden bij het ontwikkelen en implementeren van reablement. Tegelijkertijd worden kennis, ervaringen, lessen, succesfactoren en knelpunten opgehaald, gebundeld en teruggegeven aan de projecten.
 • Het opzetten van eenduidige wijze van monitoring en effectevaluatie voor de projecten om de effecten van reablement in kaart te kunnen brengen en gaandeweg bij te kunnen sturen.
 • Het organiseren en coördineren van landelijke kennisdeling op basis van de kennis, ervaringen, lessen, succesfactoren en knelpunten opgedaan in de projecten.

Voor wie is het ZonMw-programma Reablement bedoeld?

Binnen het programma Reablement richten we ons op twee doelgroepen:  

 • Thuiswonende ouderen (en hun naasten) die nog geen zorgvraag hebben, zich aanmelden voor zorg en/of ondersteuning óf al zorg en/of ondersteuning ontvangen;
 • Professionals als welzijnswerkers, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijke hulp, ergotherapeuten en/of fysiotherapeuten, maar ook professionals die vanuit een andere expertise kunnen bijdragen aan (de toekomst van) reablement binnen de Nederlands context.

De activiteiten binnen dit programma zijn gericht op professionals die reablement willen inzetten voor thuiswonende ouderen en hun omgeving. 

Programmacommissie

Voorzitter

C. (Cornel) Vader

Vice-voorzitter 

D. (Dunja) Dreessens

Leden

 • Dr. J.C. (Hans) Drenth
 • J. (Joost) Bos
 • Dr. J.A.C. (Joan) Verhoef
 • M. (Merel) van Schravendijk
 • T.P.M. (Thijs) van Biljouw

Waarnemer

C.J.H. (Corine) Rewinkel  |  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 3.200.000
Looptijd: 44%
Looptijd: 44 %

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de subsidieoproep 'Reablement als preventieve aanpak'.

Contact

Chantal Verhoeven

Programmamanager
reablement [at] zonmw.nl

Sabina Johal

Programmasecretaris
reablement [at] zonmw.nl