Reablement

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw gevraagd een programma op te zetten voor het ophalen, bundelen, ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen over reablement. Het gaat hierbij om kennis en ervaring in en uit de praktijk in Nederland. Het budget is € 3.200.000,- en het programma heeft een looptijd van 2023 tot en met 2025.

Missie en activiteiten ZonMw-programma Reablement

Met dit programma willen wij het begrip reablement nader definiëren voor thuiswonende ouderen en hun naasten. Dit doen we samen met professionals, zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijke hulp, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Hiermee willen we ouderen in staat stellen om zoveel en zo lang mogelijk zinvolle, alledaagse activiteiten (weer) zelf te (blijven) doen. 

Daarnaast willen we met dit programma bijdragen aan het samen vitaal oud worden, in een omgeving die aansluit op de behoeften van thuiswonende ouderen. Deze missie sluit direct aan op actielijn 1 van het ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Binnen het programma Reablement werken we aan vijf doelstellingen: 

 1. Komen tot een nadere definiëring van reablement; 
 2. Verwerven van inzicht in het gebruik van reablement;
 3. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor reablement als interventie;
 4. Komen tot een signalement van de toekomst van reablement in Nederland;
 5. Inventariseren van kansen en belemmeringen voor brede inzet van reablement in de Nederlandse context. 

Om deze doelen te bereiken zijn de volgende activiteiten onderdeel van het programma:

 • Het stimuleren van lokale pilots waarin partijen hun aanpak voor reablement doorontwikkelen en implementeren;
 • Het opzetten van een overkoepelend leertraject, waarin de pilots door middel van actieonderzoek begeleid worden bij het ontwikkelen en implementeren van reablement. Tegelijkertijd worden kennis, ervaringen, lessen, succesfactoren en knelpunten opgehaald, gebundeld en teruggegeven aan pilots.
 • Het opzetten van eenduidige wijze van monitoring en effectevaluatie voor de pilots om de effecten van reablement op onder andere werkplezier van professionals, tevredenheid van hulpbehoevende ouderen en hoeveelheid gegeven zorg in kaart te kunnen brengen en gaandeweg bij te kunnen sturen.
 • Het organiseren en coördineren van landelijke kennisdeling op basis van de kennis, ervaringen, lessen, succesfactoren en knelpunten opgedaan in de pilots.

Voor wie is het ZonMw-programma Reablement bedoeld?

Binnen het programma Reablement richten we ons op twee doelgroepen:  

 • Thuiswonende ouderen (en hun naasten) die zich aanmelden voor zorg en/of ondersteuning óf die al zorg en/of ondersteuning ontvangen;
 • Professionals als (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijke hulp, ergotherapeuten en/of fysiotherapeuten. 

De activiteiten binnen dit programma zijn gericht op professionals die reablement willen inzetten voor thuiswonende ouderen en hun omgeving.  We hechten veel belang aan diversiteit binnen beide doelgroepen. Denk hierbij aan verschillen in gender, leeftijd, regio, etniciteit, aandoening of ziekte en hulpvraag.

Programmacommissie

Voorzitter

C. (Cornel) Vader

Vice-voorzitter 

D. (Dunja) Dreessens

Leden

 • Dr. J.C. (Hans) Drenth
 • J. (Joost) Bos
 • Dr. J.A.C. (Joan) Verhoef
 • M.J. (Menno) Buiskool
 • M. (Merel) van Schravendijk
 • T.P.M. (Thijs) van Biljouw

Waarnemer

C.J.H. (Corine) Rewinkel  |  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 3.200.000
Looptijd: 32%
Looptijd: 32 %

Chantal Verhoeven

Programmamanager
reablement [at] zonmw.nl

Veelgestelde vragen over subsidieoproep 'Overkoepelend leertraject en effectevaluatie van Reablement projecten'

Op deze pagina vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen over deze subsidieoproep. We actualiseren deze pagina regelmatig.