Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

Het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen is er om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren en tot een adequate kennisinfrastructuur te komen. Een wetenschappelijke onderbouwing en infrastructuur is hiervoor onontbeerlijk.

Aanleiding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw in 2018 de opdracht gegeven om het programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen vorm te geven. In dit programma krijgen 6 academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. In de academische werkplaatsen werken dus zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samen aan langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Doel

  De kern van het programma is de duurzame versterking van de netwerken, die de opdracht hebben om zorginhoudelijk, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te initiëren, te faciliteren en uit te voeren. Onderzoeksvragen dienen aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt en de praktijk. Het doel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk in de gehandicaptenzorg. Daarom werken medewerkers uit zorg- en kennisinstellingen binnen de academische werkplaatsen samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis die aan die doelstelling bijdraagt. Hierdoor wordt nieuwe kennis ook toegepast in de zorgpraktijk, het onderwijs (MBO, HBO en WO) en het lokale beleid. En natuurlijk dienen effectieve interventies geïmplementeerd te worden in de dagelijkse zorg. Voor de 6 academische werkplaatsen geldt dat aangesloten moet worden op voor de gehandicaptensector belangrijke richtlijnen en ontwikkelingen, zoals het Kwaliteitskader Gehandicaptenzor

  Samenwerking

  De 6 academische werkplaatsen die financiering ontvangen vanuit het ZonMw programma zijn:

  1. Academische Werkplaats Viveon ('s Heeren Loo–VU), Amsterdam
  2. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen, Nijmegen
  3. Academische Werkplaats GOUD (Gezond OUDer worden), Rotterdam
  4. Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid (Bartiméus, VU en Ons Tweede Thuis, Amsterdam
  5. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB), Tilburg
  6. Academische werkplaats EMB, Groningen

  Deze werkplaatsen hebben zich verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Bij de associatie zijn meer netwerken aangesloten dan alleen diegenen die financiering gaan krijgen vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Zie voor meer informatie de website van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.

  Programmacommissie

  Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de programmacommissie.

  Voorzitter

  • Dr. J.H. (Han) de Ruiter MBA

  Leden

  • H. (Hattum) Palma
  • Dr. A.L (AnneLoes) van Staa

  Waarnemer

  • Geen

  Kenmerken
  Status:
  In uitvoering
  Budget:
  € 24.000.000
  Looptijd: 80 %
  Looptijd: 80 %

  Mirte Lindhout
  Programmasecretaris
  AWGehandicaptenzorg [at] zonmw.nl
  Rinske Boersma
  Programmamanager
  AWGehandicaptenzorg [at] zonmw.nl