Infectieziektebestrijding 3 2019-2023

Infectieziekten vormen een blijvend risico voor de volksgezondheid, met een soms ernstige ziektelast bij voorheen gezonde mensen, en met de onvoorspelbare dreiging van het optreden van een epidemie. De actualiteit leert dat infectieziekten onze voortdurende aandacht verdienen omdat opduikende pathogenen de volksgezondheid blijven bedreigen.

Infectieziektebestrijding

Dit programma loopt van 2019 tot 2023. Bij het opstellen van deze programmatekst is gebruik gemaakt van de onderzoeksagenda infectieziektebestrijding, die is opgesteld door Pallas in 2018. De eerste oproep van dit programma was geopend in juli 2019.

Resultaten 1e en 2e programma Infectieziektebestrijding

Resultaten van het 1e programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn beschreven voor de projecten die al afgerond zijn. Via de tab projecten vind u alle gehonoreerde projecten van het programma Infectieziektebestrijding 2014 -2017. De projecten van het programma Non-alimentaire Zoönosen vind u bij de tab projecten van het programma.

De resultaten van het 2e onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2006–2011) en Q-koorts (2010–2014) zijn te bekijken in de digitale publicatie 'Oog op de eindgebruiker. Eindevaluatie ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2006-2011 en Q-koorts 2010-2014'. Hierin leest u ook de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie van deze beide programma's. De opbrengsten van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de programma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten) zijn ook te lezen in het Flitsboekje eindevaluatie.

Relevante ZonMw-programma's

Programmadoel en aandachtsgebieden

Het programma is een vervolg op het ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2014-2017. Het programma heeft als doel het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur, om hiermee substantieel bij te dragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten. Het programma onderscheid daarbij vijf pijlers:

  1. Zorgdomeinen, doelgroepen en veranderende demografie, met focus op migratie & reizen en ouderen;
  2. Opkomende (nieuwe en toenemende) infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response;
  3. One Health en non-alimentaire zoönosen (gerelateerd aan gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en in het wild levende dieren);
  4. Ziekten te voorkomen met vaccinatie;
  5. Multimorbiditeit; combinatie van infectieziekte met andere (infectie of niet-infectie)ziekte.

Daarnaast heeft het programma 5 aandachtsgebieden:

   l. Epidemiologie, transmissie en fundamenteel onderzoek;
  ll. Diagnostiek, monitoring en surveillance;
 lll. Interventies: preventie en behandeling;
 lV. Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie;
  V. Opkomende onderzoeksmethodieken;

Looptijd en budget

Het programma Infectieziektebestrijding 3 heeft een looptijd van 4 jaar en een budget van 13.3 miljoen euro.

Relevante documenten

Relevante ZonMw-thema's

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 13.300.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Linda van Nierop

Senior programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl