Projecten

Travel-Imported Arbovirus infections; measuring silent introductions (TIARA-silent)

Afgerond (oktober 2019 - januari 2022)

TIARA-silent is een aanvulling op het nog lopende, door ZonMW gefinancierde project TIARA naar muggenoverdraagbare virusinfecties (arbovirussen) onder reizigers naar exotische bestemmingen. In TIARA-silent gaan we aanvullend bloed onderzoeken van reizigers zonder gezondheidsklachten die wijzen op een arbovirus infectie. Reden hiervoor is dat een groot deel van de arbovirusinfecties verloopt...

Bekijk dit project

‘Relatie lymfeklierkanker en (chronische) Q koorts’

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

‘Optimaliseren van de behandeling van chronische Q koorts: onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelstrategieën voor chronische Q koorts’

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Van acute Q-koorts naar het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Terugkerende bovenste luchtweginfecties bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van functioneringsprofielen en een ‘Werk’wijzer voor mensen met Q-koorts

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Immunologie van chronische Q-koorts

Lopend (december 2018 - december 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Fysiek trainen en Q-koorts: haalbaar en effectief?

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Erfelijk bepaalde gevoeligheid voor chronische Q koorts

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

De waarde van FDG-PET/CT bij de diagnostiek en follow-up van chronische Q-koorts

Afgerond (december 2018 - oktober 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Aanvraag aanvullingsronde infectieziektebestrijding 2018 ‘Optimaliseren van de behandeling van chronische Q koorts: nieuwe diagnostische technieken’

Lopend (juni 2019 - juli 2021)

Het stellen van de diagnose chronische Q-koorts is vaak ingewikkeld en duurt vaak lang. Dit kan ertoe kan leiden dat patiënten al bij de diagnose een complicatie hebben. Daarnaast is het moeilijk om het effect van de behandeling te beoordelen: hiervoor moeten antistoffen bepaald worden, maar de hoogte daarvan komt niet altijd overeen met het daadwerkelijke effect van de behandeling. Daarom gaan...

Bekijk dit project

Detectie van vaginale en rectale Chlamydia trachomatis-infectie na behandeling: wat is de rol van orale chlamydia en van het chlamydia genotype?

Afgerond (mei 2019 - mei 2021)

Chlamydia is de meest voorkomende bacteriële seksueel overdraagbare aandoening en kan leiden tot onvruchtbaarheid. Een chlamydia infectie komt bij vrouwen zowel vaginaal als rectaal (endeldarm) veel voor, maar kan soms ook in de keel (oraal) voorkomen. Bij een deel van vrouwen met een chlamydia infectie kan na standaard behandeling nog steeds chlamydia worden aangetoond op de rectale locatie. Dit...

Bekijk dit project

Zoönose als netwerk - Bevorderen van het intersectorale netwerk via de "One Health Hub"

Afgerond (oktober 2019 - januari 2021)

Bij een uitbraak van een zoönose (zoals vogelgriep, Q-koorts) moeten zorg- en hulpverleners uit de veterinaire, publieke en humane zorg snel en intensief met elkaar samenwerken. Dit is niet altijd gemakkelijk. Zorgverleners uit verschillende sectoren spreken als het ware verschillende talen en kennen elkaars werkveld niet goed. In dit project wordt daarom onderzocht hoe technologie intersectorale...

Bekijk dit project

Zoonotic relevance of Chlamydia gallinacea and C. avium in community acquired pneumonia in the Netherlands.

Lopend (september 2019 - juli 2022)

In Nederland worden per jaar ongeveer 40.000 tot 50.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met longontsteking. De oorzaak van deze longontstekingen is vaak onbekend. Naar schatting is de bacterie Chlamydia psittaci in 1% van de gevallen de oorzaak. Vogels als papegaaien en duiven zijn de bronnen van C. psittaci. In 2014 zijn twee nieuwe Chlamydia soorten bij vogels ontdekt; Chlamydia avium en...

Bekijk dit project

The role of the mycobiome in Clostridioides difficile colonization and infection.

Afgerond (september 2019 - december 2021)

Clostridioides difficile is een bacterie die een ernstige darminfectie kan veroorzaken, vooral bij patiënten die zijn opgenomen in een zorginstelling en met antibiotica behandeld worden. In Nederland lopen per jaar ongeveer 2700 ziekenhuispatiënten een C. difficile infectie (CDI) op. Ook komt C. difficile bij ongeveer 5% van de gezonde volwassenen in het maagdarmkanaal voor zonder klachten te...

Bekijk dit project

The Netherlands Chlamydia Cohort Study: The way forward in terms of chlamydia control

Afgerond (september 2019 - oktober 2021)

In 2015 is er vanuit het RIVM gestart met de Nederlandse Chlamydia Cohort Studie (NECCST). In deze studie is onderzoek gedaan naar langetermijngevolgen van chlamydia-infecties bij vrouwen, zoals eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en verminderde vruchtbaarheid. We kijken naar het verschil in vóórkomen van deze gevolgen bij vrouwen die ooit en bij vrouwen die nooit een...

Bekijk dit project

Relatie non-Hodgkin lymfoom en (chronische) Q-koorts

Afgerond (juni 2019 - augustus 2021)

Uit eerder onderzoek bleek dat we een relatie tussen Q-koorts en het non-Hodgkin lymfoom, een vorm van lymfklierkanker, niet kunnen bevestigen. Dit onderzoek is echter verricht met gegevens die beschikbaar waren tot 2013 en op basis van een indirecte koppeling tussen Q-koorts blootstelling en aanwezigheid van non-Hodgkin lymfoom. Met de subsidie van ZonMw hebben we nu de mogelijkheid om de...

Bekijk dit project

Non-daily use of HIV Pre-exposure prophylaxis: a tale of two cities

Afgerond (september 2019 - maart 2021)

PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Je kunt de pil dagelijks nemen voor een continue bescherming, of alleen tijdens bepaalde periodes (periodiek). In het AMPrEP (Amsterdam PrEP) project en het Belgische Be-PrEP-ared project onderzochten we de...

Bekijk dit project

Modeling tick-borne encephalitis disease risk for The Netherlands

Afgerond (oktober 2019 - oktober 2021)

Het doel van het project is om een risicomodel te ontwikkelen voor de verspreiding van het tekenencephalitis virus. Sinds 2016 zijn de eerste gevallen van dit door teken overgedragen virus in Nederland gesignaleerd. We zullen gebruik maken van gegevens afkomstig van teken en wilde muizen (met name bosmuizen en rosse woelmuizen) zoals die in een eerder door ZonMw gefinancierd project verzameld...

Bekijk dit project

Innate immune defense during pneumonia in the elderly: implications of cell-specific changes in the metabolome and lipidome

Afgerond (juni 2019 - april 2021)

Longontsteking is een belangrijke doodsoorzaak. Recent is duidelijk geworden het metabolisme in witte bloedcellen afweer reacties kunnen beïnvloeden.  Dit project heeft als doel veranderingen in de concentraties van metabolieten en vetten in witte bloedcellen van patiënten met longontsteking te onderzoeken. Deze analyses van de zogenaamde “metabolome” en “lipidome” zullen ook verricht worden met...

Bekijk dit project

Gini in a bottle: Impact of PrEP on sexual behavior and sexually transmitted infections in the MSM population

Afgerond (oktober 2019 - december 2021)

Er zijn grote verschillen in seksueel risicogedrag onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). De meeste MSM nemen weinig risico terwijl een kleinere groep mannen veel seksueel risicogedrag vertoont. Daardoor komen er binnen deze kleinere groep ook meer hiv-infecties en andere soa’s voor. PrEP voor hoog seksueel risicogedrag Om het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland terug te dringen...

Bekijk dit project

De rol van neuroinflammatie bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Lopend (december 2018 - december 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

De rol van het immuunsysteem bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Lopend (december 2018 - december 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

De Nederlandse Q-koortsepidemie in kaart gebracht: een meta-analyse van de impact op korte en lange termijn.

Lopend (december 2018 - juli 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Talk in Action! Towards a constructive dialogue between stakeholders on livestock-related zoonoses.

Lopend (juni 2017 - oktober 2021)

Infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgebracht, zoals Q-koorts, komen regelmatig in het nieuws. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe uitbraken maar ook in de context van publieke debatten over de intensieve veehouderij in Nederland. Deze debatten kenmerken zich door grote verschillen in risicoperceptie van de verschillende betrokkenen, zoals overheid, boeren, patiënten en...

Bekijk dit project

Discerning Environmental Pathways of Campylobacter Transmission (DEPiCT): An interdisciplinary framework for understanding the origins and spread of non-foodborne campylobacteriosis

Afgerond (maart 2017 - maart 2022)

Campylobacter is de belangrijkste zoonotische verwekker van darminfecties bij mensen. De bacterie verspreid zich van dieren naar mensen via verschillende routes. Tot 80% van humane campylobacteriose gevallen zijn herleidbaar naar kip als bron, maar slechts 40% van deze gevallen kan worden toegeschreven aan het eten van kippenvlees. De verwachting is daarom dat veel Campylobacter infecties het...

Bekijk dit project

Borrelia-induced inhibition of antigen presentation: a novel escape mechanism from the host defense system

Lopend (september 2017 - januari 2023)

Borrelia bacteriën behoren tot de categorie micro-organismen die zich extreem goed kunnen verschuilen in het menselijk lichaam en de gastheerafweer respons tegen de Borrelia bacteriën kunnen verstoren. Het is alom bekend dat T-cel en B-cel responsen tegen Borrelia antigenen zwak zijn of niet tot stand komen in een aanzienlijk gedeelte van de menselijke populatie. Hierdoor kunnen de Borrelia...

Bekijk dit project

Predictors of rabies exposure in travelers

Afgerond (mei 2017 - februari 2020)

Rabiës (hondsdolheid) is een dodelijke ziekte. Het kan worden opgelopen na contact met rabide dieren, zoals honden en katten, veelal in het buitenland. Wanneer reizigers zijn blootgesteld krijgen zij rabiësvaccinaties en antilichamen om rabiës te voorkomen. Dit project heeft als doel het aantal incidenten met dieren waarvoor behandeling nodig is te verminderen. Het tweede doel is vermindering van...

Bekijk dit project

Risk of Zika virus introductions for the Netherlands (ZikaRisk)

Lopend (maart 2017 - september 2021)

Het Zika virus (ZIKV) wordt door steekmuggen overgedragen op mensen. Sinds eind 2015 is er een grootschalige uitbraak van ZIKV in Zuid- en Midden-Amerika en in het Caribisch gebied. ZIKV infectie gaat gewoonlijk gepaard met milde symptomen, maar de infectie kan ook leiden tot een ernstiger ziektebeeld. Zo kunnen volwassenen het zeldzame Guillain-Barré syndroom ontwikkelen en kan er hersenschade...

Bekijk dit project

Eco-alert: critical control points for early warning of arboviral emergence

Afgerond (november 2014 - mei 2019)

Een groot probleem bij de talrijke arbovirus uitbraken is dat ze zo onverwacht en voorspelbaar zijn. Er is behoefte aan nieuwe en betaalbare surveillance technieken waarmee informatie over virusintroductie en circulatie eerder beschikbaar komt zodat vroegtijdig maatregelen kunnen worden genomen om de volksgezondheid te beschermen tegen deze infectieziekten. In dit project werken het Erasmus MC,...

Bekijk dit project

Zoonoses in the night

Lopend (maart 2017 - juni 2022)

Alle zoogdieren dragen virussen bij zich. Virussen van vleermuizen zijn wereldwijd een bron van opkomende infectieziekten. We weten niet goed welke virussen de 17 soorten vleermuizen in Nederland herbergen, en of deze schadelijk zijn voor de mens. Dit gebrek aan kennis veroorzaakt soms onnodige ongerustheid. De doelstelling van dit project is om kennis te vergroten over vleermuizen in Nederland...

Bekijk dit project

LymeProspect KIDS: a prospective study into the longterm-effects of Lyme borreliosis and determinants for persisting symptoms in children (<18 yrs of age)

Lopend (februari 2017 - juni 2022)

Het is nog onvoldoende bekend waarom sommige Lyme patiënten ook na behandeling chronische klachten houden, en andere niet. Daarom is in 2015 met steun van de patiëntenvereniging het LymeProspect onderzoek gestart naar de oorzaken van deze chronische klachten. Kinderen worden echter niet meegenomen in dit onderzoek. In het LymeProspect KIDS onderzoek wordt daarom onderzocht of chronische klachten...

Bekijk dit project

Single dose rabies pre-exposure vaccination induces a rapid and effective anamnestic antibody response that obviates the need for human anti-rabies immunoglobulins during post-exposure prophylaxis

Lopend (augustus 2017 - augustus 2021)

Hondsdolheid is een dodelijke infectieziekte van mens en dier. Bijna alle gevallen zijn het gevolg van onbehandelde hondenbeten. De ziekte komt het meeste voor in Azië en Afrika. Dit komt omdat honden daar niet ingeënt worden tegen hondsdolheid en omdat behandeling met immuunserum ontbreekt. Hondsdolheid bij reizigers is zeldzaam. Reizigers worden wel geregeld in het buitenland gebeten. Vaak moet...

Bekijk dit project

De impact van Q-koorts op arbeid en psychosociaal functioneren van patiënten met chronische Q-koorts of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Lopend (december 2018 - december 2021)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Antibody guided magic bullets: antibody-antibiotic conjugate therapy of Q fever

Lopend (december 2018 - april 2022)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Afweer tegen levende Q-koorts bacteriën

Lopend (december 2018 - december 2019)

Voor een samenvating van de aanvraag kijkt u bij het tabblad verslagen naar de samenvatting.

Bekijk dit project

Travel-Imported Arbovirus infections and mHealth applications for outbreak Risk Assessment (TIARA-project)

Afgerond (augustus 2017 - januari 2021)

Nieuwe infectieziekten kunnen door reizigers mee naar Nederland genomen worden, en daar voor verspreiding zorgen. Om snel zicht te krijgen op een dergelijk risico, gaan wij in deze studie reizigers naar verre landen vragen om met een App bij te houden of ze gezondheidsklachten krijgen. Als dat zo is en ze mogelijk nog infectieus zijn bij terugkomst, vragen we hen om een druppeltje bloed af te...

Bekijk dit project

Victory: Validation of Cellular tests for Lyme borreliosis

Lopend (april 2017 - december 2021)

Lymeziekte wordt veroorzaakt door de Borrelia bacterie, welke wordt overgedragen door teken. Per jaar krijgen in Nederland circa 25.000 mensen Lymeziekte. Veel mensen ontwikkelen een rode huidafwijking, maar die wordt niet altijd herkend of gezien. Ook treedt deze niet altijd op en presenteren patiënten zich met verder gevorderde klachten. De huidige diagnostische tests kennen twee belangrijke...

Bekijk dit project

Ticking on Pandora's box

Lopend (maart 2017 - maart 2022)

Door teken overdraagbare aandoeningen zijn de meest voorkomende door vector-overdraagbare ziekten in Europa. Naast de verwekker van Lymeziekte en tekenencefalitis (TBE) zijn teken in Nederland drager van andere (mogelijke) ziekteverwekkers. In het kader van dit onderzoek zullen wij diagnostische tests om deze verwekkers aan te tonen verbeteren, bepalen hoe vaak ziekte door deze andere verwekkers...

Bekijk dit project

TBEV: Contributions to Monitoring, Early Warning and Intervention in The Netherlands (TBEV-COMEIN)

Afgerond (april 2017 - april 2020)

Teken kunnen ziektes overdragen tijdens het bloedzuigen. In 2016 is het tekenencefalitisvirus (TBEV) voor het eerst in Nederlandse teken aangetroffen. Het project Om het risico op vestiging en verspreiding van dit virus in Nederland beter in kaart te brengen, richtte dit onderzoek zich op het 1) identificeren van hoogrisicogebieden, 2) onderzoeken welke ecologische omstandigheden gunstig zijn...

Bekijk dit project

ePublic Health: an interactive Platform for tailored Risk Communication to prevent non-alimentary Zoonotic Diseases

Afgerond (augustus 2014 - juli 2020)

Dier-op-mens besmettingen (zoönosen) nemen snel toe. Samen met de afnemende werkzaamheid van antibiotica vormen toenemende infecties een ernstige bedreiging voor de mondiale gezondheid en dierenwelzijn. Om deze bedreiging aan te pakken, moeten zorgverleners en algemeen publiek samen in actie komen. De Universiteit Twente heeft een project uitgevoerd met als doel het algemeen publiek beter te...

Bekijk dit project

LymeProspect: a prospective study into the longterm-effects of Lyme borreliosis and determinants for persisting symptoms

Lopend (augustus 2014 - mei 2021)

LymeProspect: langdurige klachten door Lymeziekte. Dit is een onderzoek van het RIVM, AMC en Radboudumc. Tweeduizend patiënten met Lymeziekte worden onderzocht om te kijken wie van hen na behandeling langdurige klachten ontwikkelen zoals vermoeidheid, pijn en concentratiestoornissen. Tijdens het onderzoek worden patiëntkenmerken gemeten die mogelijk bepalen of zulke klachten ontstaan, zoals een...

Bekijk dit project

Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach

Afgerond (oktober 2014 - juli 2020)

Papegaaienziekte, of psittacose, is een onderschatte infectieziekte bij mensen en vogels in Nederland. Het project Plat4m-2Bt-psittacose, gestart in 2014 tot 2019 heeft meer inzicht gegeven in de ziektelast en handvatten om deze te reduceren. Door de psittacose-bacteriën (Chlamydia psittaci)in de verschillende populaties met elkaar te vergelijken kunnen uitspraken worden gedaan over routes van...

Bekijk dit project

Prediction model for colonization with zoonotically acquired Clostridium difficile in patients on admission to a hospital.

Afgerond (augustus 2014 - oktober 2019)

De darmbacterie Clostridium difficile kan infecties veroorzaken, waarbij diarree meestal de belangrijkste klacht is. Er zijn echter ook personen, waarbij deze darmbacterie onderdeel is van de darmflora, zonder klachten te veroorzaken. Dit noemen we dragerschap. In onze studie werd aangetoond dat 3.1% van de patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis drager was van C. difficile. Er werden...

Bekijk dit project

Rapid risk assessment of zoonotic pathogens by integrated analysis of transmission patterns in livestock and humans

Afgerond (augustus 2014 - januari 2019)

Infectieziekten die van dier naar mens worden overgedragen (zoönosen) vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Voorbeelden zijn de vogelgriepepidemieën in Zuidoost Azië, de Q-koorts epidemie in Nederland, en uitbraken van het MERS virus in dromedarissen. Om dergelijke uitbraken effectief te kunnen bestrijden is het belangrijk dat infecties snel worden herkend en dat de bron tijdig wordt...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website