Infectieziektebestrijding 2014-2017

Dit programma is afgerond. Projecten gehonoreerd in dit programma lopen nog door tot en met 2022. In 2018 is een onderzoeksagenda opgesteld voor een vervolgprogramma. Hierop gebaseerd is het 3e programma Infectieziektebestrijding (2019-2023) opgesteld. Meer informatie is te vinden de themapagina Infectieziekten.

Parel voor AMPrEP-project

Op het Nationaal Congres Hiv*Soa*Seks heeft Elske Hoornenborg van GGD Amsterdam een parel ontvangen voor het AMPrEP-project. Het resultaat van dit onderzoeksproject is dat hiv-preventie met betrokkenheid van de community een grote stap verder is met PrEP. PrEP blijkt een kosteneffectief en effectief medicijn en onder de doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en transgenders was de animo groot en de therapietrouw hoog. Dit project is een mooie samenwerking van GGD Amsterdam, Amsterdam UMC, AIGHD, HIV vereniging, Stichting Hiv Monitoring, Aidsfonds-SoaAids Nederland, RIVM en de gay- en bi-community.

Infectieziektebestrijding

Infectieziekten vormen een blijvend risico voor de volksgezondheid, met een soms ernstige ziektelast bij voorheen gezonde mensen, en met de onvoorspelbare dreiging van het optreden van een epidemie. De actualiteit leert dat infectieziekten onze voortdurende aandacht verdienen omdat opduikende pathogenen de volksgezondheid blijven bedreigen.

Opdracht

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 had 2 delen: infectieziektebestrijding en het programma Non-alimentaire zoonosen. De rondes voor deze 2 programma's wisselden per jaar. Er waren 4 rondes. Eind 2017 zijn in de laatste subsidieronde van dit programma 9 subsidieaanvragen gehonoreerd. Deze onderzoeksprojecten zijn begin 2018 gestart. Ze hebben een doorlooptijd tot en met 2022. In een aanvullingsronde van het programma Infectieziektebestrijding zijn 12 projecten gehonoreerd. Deze projecten starten in 2019 en zijn naar verwachting begin 2021 afgerond. Alle projecten zijn een vervolg op eerder gehonoreerde grotere projecten die in een vergevorderd stadium zijn.

Resultaten

Resultaten van het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn beschreven voor de projecten die al afgerond zijn. Via de tab projecten vind u alle gehonoreerde projecten van het programma Infectieziektebestrijding 2014 - 2017. De projecten van het programma Non-alimentaire Zoönosen vind u bij de tab projecten van het programma.

De resultaten van het onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2006–2011) en Q-koorts (2010–2014) zijn te bekijken in het artikel 'Oog op de eindgebruiker. Eindevaluatie ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2006-2011 en Q-koorts 2010-2014'. Hierin leest u ook de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie van deze beide programma's. De opbrengsten van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de programma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten) zijn ook te lezen in het Flitsboekje eindevaluatie.

Programmadoel en aandachtsgebieden

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 was een vervolg op het ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2006-2011. Het algemene doel van het programma is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten, door een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding te bevorderen en de kennisinfrastructuur te versterken. Het programma richt zich daarbij op de volgende aandachtsgebieden: 

  • (Risico)communicatie en gedrag
  • Doelgroepenbenadering
  • (Kosten)effectiviteit
  • Veranderende demografie 

Uitgangspunten

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie van groot belang om de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding te versterken. Net als samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk èn multidisciplinaire samenwerking.

Projecten

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen zijn in totaal 18 projecten gehonoreerd.
Binnen het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn in totaal 27 projecten gehonoreerd.

Looptijd en budget

Het totale programma Infectieziektebestrijding en Non-alimentaire zoönosen had een looptijd van 5 jaar en een budget van 17 miljoen euro.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 8.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Vervolg op programma:

Contact

Suzanne Verver

Programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl

Linda van Nierop

Senior programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl