Non-alimentaire Zoönosen

Dit programma is afgerond. In 2019 is er een nieuw programma Infectieziektebestrijding 3 met ook aandacht voor zoönosen verschenen. Lees meer hierover en bekijk de onderzoeksagenda op de themapagina Infectieziekten.

Het programma Non-alimentaire zoönosen was budgettair gekoppeld aan het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017. Voor dat programma komen geen subsidieronden meer.

Non-alimentaire zoönosen

De complexe interacties tussen mens en dier leiden niet alleen tot ontspanning, voedsel en vruchtbare grond, maar ook tot ziekten die van dier naar mens worden overgedragen - de zoönosen. Non-alimentaire zoönosen zijn infectieziekten die buiten de voedselketen overgedragen worden van dier naar mens. Naast ziekte en sterfte van mens en dier brengen zoönosen aanzienlijke kosten met zich mee. Zo heeft bijvoorbeeld de uitbraak in Nederland van Q-koorts uitbraak tussen 2007 en 2010 een geschatte economische schade veroorzaakt van minimaal 161 tot maximaal 336 miljoen euro.

Kennisbehoefte

Doel van het programma Non-alimentaire zoönosen is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door non-alimentaire zoönosen. Informatie over de specifieke aandachtsgebieden vindt u in de programmatekst.

Download programmatekst

Uitgangspunten

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie van groot belang om de kennisstructuur van non-alimentaire zoönosen te versterken. Net als samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk èn multidisciplinaire samenwerking, inclusief de samenwerking tussen het humane en veterinaire veld.

Subsidiemogelijkheden

De rondes voor het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 en het programma Non-alimentaire zoönosen wisselden per jaar.

Projecten

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen zijn in de 1e ronde 6 projecten en in de 2e ronde 9 projecten gehonoreerd. Binnen het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn de 1e projecten gestart sinds oktober 2015.

Looptijd en budget

Het totale programma Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding had een looptijd van 5 jaar en een budget van 17 miljoen euro.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 8.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Linda van Nierop

Senior programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl

Suzanne Verver

Programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl