Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie

Hand met hanschoen aan heeft petrischaaltje vast met bacteriën

Dit programma is afgerond.

Antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie of antibioticaresistentie is veel in het nieuws. Een aantal micro-organismen is in de loop der jaren resistent geworden tegen antibiotica die eerder wel effectief waren. Enkele bekende voorbeelden zijn MRSA (methiciline resistente staphylocuccus aureus) en de resistentie tegen geneesmiddelen voor tuberculose. Tegengaan van resistentie en de ontwikkeling van nieuwe middelen en methoden om resistentie te voorkomen is wereldwijd van groot belang.

Programmadoel en aandachtsgebieden

Het programma Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie (AMR) had als doel een bijdrage te leveren aan het beheersen en oplossen van de problematiek van antimicrobiële resistentie. Vanuit 5 aandachtsgebieden is hieraan gewerkt:

  • Antibioticagebruik en het ontstaan van resistentie en transmissie
  • Bacteriële evolutie: mechanismen en targets voor nieuwe geneesmiddelen
  • Nieuwe technologische ontwikkelingen, met name sneldiagnostiek
  • Optimalisering van antibioticatherapie: dosering en gebruik
  • Infectieziektepreventie: innovatieve benaderingen om resistentie te voorkomen.

Binnen het programma zijn 28 projecten gehonoreerd.

Subsidiemogelijkheid

Subsidiemogelijkheden zijn er niet meer binnen dit programma; mogelijk wel bij JPIAMR en het programma Antibioticaresistentie.

Looptijd en budget

Het programma had een looptijd van 9 jaar en 14,8 miljoen euro.

Joint Programming Initiative AMR

Het programma stimuleert samenwerking op zowel nationaal als internationaal niveau, tussen publieke en private partners, tussen onderzoek, beleid en praktijk en binnen de zorgketen. Op verzoek van VWS participeert ZonMw in het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Inmiddels hebben 27 landen zich verenigd om de antimicrobiële resistentie te verminderen en het gepast gebruik van antibiotica te bevorderen. Meer informatie over JPIAMR en de subsidiemogelijkheden op onze programmapagina Antimicrobiële Resistentie en op www.jpiamr.eu (Engels).

Programma Antibioticaresistentie (2016-2023)

Dit programma is een vervolg op het programma Antimicrobiële resistentie. In het programma Antibioticaresistentie ligt de nadruk op onderzoek waarvan de resultaten binnen 5 jaar na publicatie invloed kunnen uitoefenen op de strategie voor de aanpak van antibioticaresistentie.

Engelstalige programmatekst Antibioticaresistentie

English programme webpage

More information about the Programme AMR and JPIAMR

Priority Medicines Antimicrobial Resistance

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 14.760.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Linda van Gaalen

Programme officer
abr [at] zonmw.nl