Q-koorts

Dit programma is afgerond.

Q-koorts en onderzoek

Q-koorts is een zoönose: een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. In Nederland was Q-koorts uitgegroeid tot een epidemie die qua omvang uniek was in de wereld. Er is meer kennis nodig over Q-koorts en dus meer onderzoek. Het onderzoeksprogramma Q-koorts bekostigde dat onderzoek. Het doel van het programma was op korte termijn een bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van Q-koorts, aan het verbeteren van diagnostiek en het verbeteren van behandeling. Met uiteindelijk als doel de vermindering van het aantal (ernstig) zieke mensen door Q-koorts. De resultaten moesten binnen de Nederlandse infectieziektebestrijding toepasbaar zijn.

Projecten

In de eerste en enige ronde van het programma hebben 11 onderzoeksgroepen een subsidie gekregen voor 12 projecten. Enkele voorbeelden van onderzoeken zijn: onderzoek naar Q-koorts bij veehouders en hun (kleine) herkauwers, naar diagnostische test voor pre-vaccinatie en chronische Q-koorts en naar het vermoeidheidssyndroom bij Q-koorts. Buiten dit programma heeft Q-support ook onderzoeken gefinancierd. Bekijk alle onderzoeksprojecten naar Q-koorts.

Resultaten

Het Q-koorts programma is afgerond. Het eindevaluatierapport van het Q-koorts programma in combinatie met het Infectieziektebestrijding programma is in december 2015 aangeboden aan het ministerie van VWS. Begin 2016 heeft een afsluitende bijeenkomst plaats gevonden.

Resultaten onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2006–2011) en Q-koorts (2010–2014)

De patiënt betrekken vanaf het begin en meer samenwerking zoeken met partners in binnen- en buitenland. Dat zijn 2 van de belangrijkste aanbevelingen uit de afgeronde programma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts. De beide programma's hebben opgeleverd dat de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding is versterkt en dat de diagnostiek en behandeling van Q-koorts is verbeterd. Bekijk de digitale publicatie 'Oog op de eindgebruiker. Eindevaluatie ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2006-2011 en Q-koorts 2010-2014'.

In het flitsboekje eindevaluatie staan de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie Infectieziektebestrijding en Q-koorts. Ook zijn de opbrengsten beschreven van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten).

Flitsboekje eindevaluatie

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Linda van Nierop

Senior programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl