Dit onderwerp heeft als doel palliatieve zorg merkbaar verbeteren voor de patiënt en heeft aandacht voor rouwverwerking voor naasten. Nabestaanden van mensen die tijdens de COVID-19-pandemie zijn overleden, al dan niet aan het coronavirus zelf, konden door de maatregelen niet op de gebruikelijke manier afscheid nemen van hun dierbaren.

Projecten Palliatieve zorg en rouwverwerking

Voor toekomstige situaties is het nodig om te weten hoe deze mensen ondersteund kunnen worden bij rouwverwerking. Ook is er aandacht voor de impact van sociale isolatie op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie tijdens de coronapandemie.
Hieronder zijn de projecten over palliatieve zorg en rouwverwerking te vinden:

Het ondersteunen van naasten van geïsoleerde, levensbedreigend zieke patiënten met COVID-19 die opgenomen zijn op de intensive care

Projectnummer: 844001801
Prof. dr. B. (Bregje) Onwuteaka-Philipsen
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Dit project wil inzicht krijgen in hoe naasten het best ondersteund kunnen worden in toekomstige vergelijkbare situaties zoals een nieuwe piek Covid-19 of andere pandemie. Er wordt onder andere gekeken naar het informeren over de situatie, betrekken van naasten bij besluitvorming, psychosociale en praktische begeleiding en gevolgen in de periode na de IC-opname van hun naaste (angst, depressie, post traumatische stress en rouw).

COVID-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers

Projectnummer: 844001802
Dr. M. (Mandy) Visser
Leiden University Medical Center

Dit project onderzoekt de impact van sociale isolatie ten gevolge van COVID-19 op intramurale en extramurale zorg voor mensen met dementie. Het project brengt de zorgen, problematiek en behoeften in kaart ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers. Het resultaat wordt onder andere het opstellen van een beleidsvoorstel gericht op het optimaliseren van het sociaal welzijn ten tijde van sociale isolatie.

De invloed van de COVID-19 pandemie op overlijden en rouw (het CO-LIVE project)

Projectnummer: 844001803
Dr. I.J. (Ida) Korfage
Erasmus MC

Het resultaat van dit project draagt bij aan het ondersteunen van de klinische praktijk bij het vinden van de juiste balans tussen zorgen dat de zorg veilig is en het aanpakken van grote volksgezondheidsbelangen. En het draagt bij aan het bieden van humane zorg en het voorzien in de behoeften van stervende patiënten en hun familieleden.

Oog voor naasten ten tijde van de COVID-19 pandemie: een aanvullende module COVID-19 voor- en nazorg voor naasten rondom overlijden van een dierbare (doorontwikkeling van de ZonMw Oog voor Naasten methodiek)

Projectnummer: 844001804
Drs. G.E. (Guillaine) de Blécourt
Leiden University Medical Center

Het project Oog voor Naasten ten tijde van de COVID-19 pandemie is een vervolg op de eerder ontwikkelde Oog voor Naasten-methodiek in het Palliantieprogramma van ZonMw. Deze methodiek motiveert zorgverleners om oog te hebben voor de individuele behoeften van naasten van patiënten met een levensverkortende aandoening en om voor- en nazorg hierop aan te passen. Ook zet de methodiek naasten zelf aan tot goed voor zichzelf zorgen en letten op hun eigen behoeften. Recentelijk is op basis van de OvN-methodiek een specifieke COVID-19-module samengesteld ter gebruik bij naasten van patiënten met COVID-19. Dit project zal samen met naasten en zorgverleners deze module verder verbeteren. Er wordt onderzocht wat de ervaringen, behoeften en wensen rondom voor- en nazorg van naasten zijn, vóór en na het overlijden van dierbaren door het coronavirus, en of deze anders zijn dan die van naasten vóór de coronapandemie.

Rouwen in coronatijden: mogelijkheden, beperkingen en kansen om gecompliceerde rouw bij nabestaanden te voorkomen: beschrijvend onderzoek en implementeren

Projectnummer: 844001805
Drs. N.E. (Nico) Knibbe
Locomotion

Dit project onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen rondom rouwen in coronatijden, binnen de kaders van de coronamaatregelen. Het onderzoek biedt een overzicht van het perspectief, de ervaring, de beleving, de ideeën en de inbreng van nabestaanden, direct na het overlijden van de dierbare en na 3 maanden. Met de uitkomsten wordt een set van ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld voor naasten en nabestaanden die rouwen in coronatijden.

Interviewreeks

De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden, binnen de grenzen van de maatregelen? Projectleiders van de 5 bovenstaande projecten vertellen meer over hun onderzoek naar antwoorden op deze vraag.

> Bekijk de interviewreeks

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website