Welke zorg en preventie wordt geboden bij coronavirus COVID-19?

Onderzoek naar welke zorg en preventie geboden wordt bij coronavirus COVID-19 heeft de focus op het ophalen van inzichten en geleerde lessen. Het doel hiervan is bijdragen aan een verbeterde, onderbouwde aanpak van de huidige pandemie en aan borging van deze verbeterde werkwijzen en processen in het zorgsysteem voor de toekomst. Het uitgangspunt is door samenwerking tussen onderzoeksgroepen, disciplines en relevante stakeholders op een efficiënte manier inzichten te verkrijgen in de zorg en preventie bij coronavirus COVID-19 en te komen tot een adequate voorbereiding op een toekomstige pandemie.

Verschillende typen onderzoek

Binnen het thema 'Zorg en preventie' worden verschillende typen onderzoek verricht, waaronder evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, epidemiologische modellen en inventarisaties.

Zorg en preventie voor kwetsbare burgers

Kwetsbare burgers kunnen in een risicogroep voor COVID-19 vallen of kwetsbaar zijn met een andere reden, bijvoorbeeld hun sociaal-economische status, een LVB of een psychisch probleem. Projecten gericht op zorg en preventie voor deze doelgroep zijn gebundeld.

Bekijk alle projecten over zorg en preventie voor kwetsbare burgers

Transmissie en epidemiologie

Onderzoek naar transmissie en epidemiologie van COVID-19 heeft betrekking op de verspreiding van het coronavirus. De projecten die hier betrekking op hebben zijn gebundeld.

Bekijk de projecten over transmissie en epidemiologie

Organisatie van zorg en preventie

Hoe kunnen zorg en preventie bij coronavirus COVID-19 worden georganiseerd? Alle onderzoeken die hierop focussen zijn gebundeld.

Bekijk de projecten over organisatie van zorg en preventie

Palliatieve zorg en rouwverwerking

Er worden diverse onderzoeken verricht naar palliatieve zorg en rouwverwerking tijdens de coronapandemie. Hierbij wordt gefocust op palliatieve zorg voor stervende patiënten met én stervende patiënten zonder corona.

Bekijk de onderzoeken naar palliatieve zorg en rouwverwerking

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website