Een verbeterde, onderbouwde aanpak van zorg en preventie

Welke zorg en preventie wordt geboden bij coronavirus COVID-19? Onze onderzoeken dragen bij aan een verbeterde, onderbouwde aanpak van de huidige pandemie. Evenals bij de borging van deze verbeterde werkwijzen en processen in het toekomstige zorgsysteem. Het uitgangspunt is - door samenwerking tussen onderzoeksgroepen, disciplines en relevante stakeholders - op een efficiënte manier inzichten te verkrijgen in de zorg en preventie bij coronavirus COVID-19. Om zo tot een adequate voorbereiding op een toekomstige pandemie te komen.

Zorg en preventie voor kwetsbare burgers

Kwetsbare burgers kunnen in een risicogroep voor COVID-19 vallen of kwetsbaar zijn met een andere reden, bijvoorbeeld door hun sociaal-economische status of door een psychisch probleem. Bekijk het onderzoek naar zorg en preventie voor kwetsbare burgers

Organisatie van zorg

Het coronavirus raakt het volledige zorgpad van de gezonde burger tot patiënt. Hoe kan zorg tijdens de pandemie worden georganiseerd? Hoe kunnen de effecten van de pandemie op de reguliere zorg worden aangepakt? Bekijk hier de onderzoeksprojecten.

Verspreiding

Welke factoren spelen er bij de overdracht van het virus? Hoeveel invloed heeft gedrag en in hoeverre houden verschillende bevolkingsgroepen zich aan de coronamaatregelen? Lees hier verder over het onderzoek naar transmissie en epidemiologie

Palliatieve zorg en rouwverwerking

Nabestaanden van mensen die tijdens de COVID-19-pandemie zijn overleden, al dan niet aan het coronavirus zelf, kunnen door de maatregelen niet op de gebruikelijke manier afscheid nemen. Wat zijn de mogelijkheden, beperkingen en kansen van rouwen in coronatijden? Er worden verschillende onderzoeken gedaan naar palliatieve zorg en rouwverwerking

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website