Behandeling en diagnostiek

Binnen het COVID-19 programma wordt op verschillende onderwerpen onderzoek gedaan naar de behandeling en diagnostiek van COVID-19. Er wordt onder andere gekeken naar behandeling door medisch specialisten, behandeling in de huisartsenzorg en (door)ontwikkeling van innovaties. Op deze pagina vindt u een overzicht van thema’s en de bijbehorende projecten.

Behandeling

Medisch specialistische zorg

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in 2021 een kennisagenda opgesteld waarin de belangrijkste vragen rondom COVID-19 zijn opgenomen. Gedurende de pandemie is deze kennisagenda een aantal keer geüpdatet. Naar aanleiding van deze kennisagenda’s zijn studies op het gebied van behandeling en optimale zorg van COVID-19-patiënten gefinancierd. De studies hebben als doel het beantwoorden van de belangrijke kennishiaten om zo de behandeling van COVID-19-patiënten te bevorderen. Lees hier welke behandelstudies op het gebied van medisch specialistische zorg zijn gefinancierd.

Huisartsenzorg

Tijdens de pandemie hebben huisartsen veel patiënten gezien met klachten door COVID-19. Op dit moment is het onduidelijk welke vroegtijdige behandelingen een ernstig ziektebeloop kunnen voorkomen. In het GRIP3-project wordt bekeken welke thuisbehandeling voor COVID-19 kan worden ingezet. Daarnaast werkt dit project aan het ondersteunen van huisartsen om patiënten deel te laten nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Lees hier meer over het GRIP3 project.

Sleuteltechnologieën

Om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren en Nederland voor te bereiden op pandemieën veroorzaakt door nieuwe virale infectieziekten is (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën noodzakelijk. De projecten richten zich op verschillende fases van de innovatieketen. De onderzoeken leveren onder andere een bijdrage door het vinden van nieuwe aangrijpingspunten voor therapieontwikkeling en het valideren van therapieën. Publiek-private samenwerking is van toepassing op projecten in de latere fases van het innovatieproces om de toepasbaarheid te vergroten en een kennisinfrastructuur te creëren op het gebied van pandemische paraatheid. Lees hier meer over de projecten.

Post-COVID

Na een COVID-19 infectie houdt een deel van de patiënten last van post-COVID klachten. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe post-COVID kan worden behandeld. Een aantal projecten richt zich gedeeltelijk op de behandeling van post-COVID. Lees hier meer over deze projecten.

Behandeling met medicijnen

Om te onderzoeken welke medicatie geschikt is voor de behandeling van een COVID-19 infectie zijn meerdere projecten gestart. Deze projecten bekijken of behandeling van COVID-19 patiënten met medicatie, waaronder antilichamen, effectief is. Lees hier meer over deze behandelstudies.

Mechanisme en klinisch verloop

Om een passende behandeling te bieden is het belangrijk om te begrijpen hoe een COVID-19 infectie ontstaat en verloopt. Er wordt onder anderen onderzocht welke kenmerken de kans op IC-opname vergroten en wat de invloed van obesitas op het verloop van COVID-19 is. Lees hier meer over de studies die op het gebied van mechanisme en klinisch verloop zijn gefinancierd.

Vaccinstudies

Binnen het COVID-19 programma wordt ook onderzoek gedaan naar de optimale inzet van COVID-19 vaccins. In een deel van deze onderzoeken wordt onderzocht hoe vaccinatie kan bijdragen aan de behandeling van COVID-19. Lees hier meer over onderzoek naar COVID-19 vaccinatie.

Proefdiervrije innovaties

Resultaten uit dierproeven zijn niet automatisch vertaalbaar naar de mens. Daarom stimuleert ZonMw al 20 jaar de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. Binnen het programma ‘Meer Kennis, Minder Dieren’ wordt onderzoek gedaan naar COVID-19, zonder gebruik te maken van proefdieren. Lees hier meer over de 5 MKMD-projecten.

Diagnostiek van besmetting

De onderzoeken op het gebied van diagnostiek van besmetting zijn onder anderen gericht op het ontwikkelen van een methode om een COVID-19 besmetting vast te stellen. Lees hier meer over de onderzoeken naar diagnostiek van het coronavirus.