COVID-19 Programma

Samen met onze opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners werkt ZonMw aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij. Lees hier meer over in dit COVID-19 programma.

Welk COVID-19-onderzoek ondersteunt ZonMw?

Door de COVID-19-pandemie is er grote behoefte aan kennis op medisch- en zorggebied en over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Binnen het COVID-19-programma van ZonMw creëren we impact met COVID-19 onderzoek van kennispartners om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van het coronavirus. Hiervoor werken we samen met diverse nationale en internationale kennispartners.

Het COVID-19 programma heeft 3 centrale doelstellingen:

  • Bijdragen aan het bestrijden van de coronapandemie
  • Voorkomen van negatieve effecten van maatregelen
  • Nieuwe kennis genereren over bestrijding van epidemieën en pandemieën

Wat voor COVID-19 onderzoek doen kennispartners van ZonMw?

Bij ZonMw onderscheiden we 3 verschillende aandachtsgebieden waar covid-19 onderzoeksprogramma’s aan bijdragen. Alle COVID-19-projecten vallen onder één van deze aandachtsgebieden.

1. Behandeling, diagnostiek en vaccinatie

In dit aandachtsgebied signaleren we, financieren we en creëren we impact met COVID-19 onderzoek naar nieuwe of bestaande diagnostiek, vaccins en therapieën, en hoe deze werken. Denk hierbij aan het verkrijgen van inzichten in onder andere het opbouwen van immuniteit na vaccinatie, voorspellende parameters voor ziekteverloop, en behandeling op maat.

2. Zorg, preventie en verspreiding

Hieronder vallen onderzoeken naar organisatie van zorg, zorg en preventie voor kwetsbare burgers en palliatieve zorg. Daarnaast bevat dit aandachtsgebied onderzoek naar besmetting, transmissie (verspreiding) en epidemiologie van COVID-19. Ook long covid, herstelzorg , nazorg en het effect van uitgestelde zorg vallen hieronder. Hieronder vallen ook de impact van gedrag en gedragsveranderingen op verspreiding en maatregelen.

3. Maatschappelijke dynamiek

De COVID-19-pandemie heeft veel invloed gehad op de samenleving en heeft maatschappelijke gevolgen (gehad). In dit aandachtsgebied financieren we programma’s naar de impact van de coronacrisis en de maatregelen op de samenleving en creëren we hier impact mee. Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: welke positieve effecten heeft de crisis? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

ZonMw signaleert, financiert en genereert impact met het COVID-19 programma

Hieronder lees je vanaf welk moment ZonMw met kennispartners de trend signaleerde tot en met financiëring van projecten en resultaat en impact met de onderzoeksgegevens. Veel projecten lopen nog jaren door, maar tussenresultaten zijn vaak al beschikbaar.

Alle projecten zijn FAIR gemaakt

Onderzoekers, die subsidie aanvragen bij ZonMw worden gevraagd om hun onderzoeksdata te beheren, geschikt te maken voor hergebruik en te delen. Zo dragen zij bij aan toekomstig en innovatief onderzoek. Alle data van de COVID-19 projecten zijn FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) ingericht en vindbaar op data portal www.health-ri.nl.

Onze kennispartners in nationaal en internationaal onderzoek

Hoewel het programma zich in eerste instantie focust op de Nederlandse situatie, vraagt het internationale karakter van de coronacrisis en de mondiale effecten van de maatregelen daartegen, een bredere, wereldwijde blik. Vanuit ZonMw wordt doorlopend afgestemd met GloPID-R, een internationaal netwerk van onderzoeksfinanciers op het gebied van infectieziektenuitbraken, en onze projecten worden opgenomen in de COVID-19 Research Project Tracker by UKCDR & GloPID-R | UKCDR.

Meer informatie

Commissies

Het COVID-19 programma bestaat uit verschillende aandachtsgebieden en diverse subsidierondes. Voor iedere beoordelingsronde werd een commissie samengesteld uit benoemde commissieleden om de subsidieaanvragen te beoordelen.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 173.000.000
Looptijd: 70%
Looptijd: 70 %

Contact

Team COVID-19

covid19 [at] zonmw.nl