Onderzoek voor het opsporen van, behandelen en beschermen tegen COVID-19

Binnen de verschillende subsidieregelingen rondom COVID-19 wordt onderzoek gedaan naar de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, behandeling op maat en het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Hierbij gaat het om urgent, benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en om het krijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat. Ook (klinische) behandelstudies en proefdiervrije innovaties maken hier deel van uit. Aanvullend op het onderzoek van RIVM en vaccinfabrikanten wordt via ZonMw aanvullend onderzoek gedaan naar COVID-19 vaccinatie bij kwetsbare groepen.

Diagnostiek van besmetting

Het doel van onderzoek op het gebied van diagnostiek van besmetting is het verkrijgen van inzicht  in het verband tussen het uitvoeren en gebruik van COVID-19-testen en bescherming. Bekijk de onderzoeken naar diagnostiek van het coronavirus.

Behandeling

De onderzoeksprojecten richten zich op de behandeling van COVID-19, inclusief preventieve behandeling en onderzoek naar trombose van herseninfarcten na besmetting met het coronavirus. Bekijk de projecten over behandeling.

Behandelstudies COVID-19 kennisagenda FMS

Naar aanleiding van de COVID-19 kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zijn 6 studies op het gebied van behandeling en optimale zorg van COVID-19-patiënten gefinancierd. De studies hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten om zo de behandeling van COVID-19-patiënten te bevorderen. Ontdek welke behandelstudies op het gebied van medisch specialistische zorg zijn gehonoreerd.

Risicoanalyse en prognostiek

De onderzoeken gericht op risicoanalyse en prognostiek gaan over de behandeling van coronapatiënten die thuis verbleven en hun gezinsleden. Bekijk ze hier.

Nazorg

Deze studies richten zich op paramedische herstelzorg, chronische vermoeidheid bij patiënten die van COVID-19 herstellen en zorgpaden en lange termijn uitkomsten na COVID-19. Bekijk de onderzoeken over nazorg.

Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese

Welke effecten en mechanismen worden veroorzaakt door COVID-19 bij verschillende populaties? Deze onderzoeken richten zich onder andere op op-maat-behandeling, preventieve vaccinatie en pathogenetische processen.

Vaccinatiestudies

Deze vaccinstudies richten zich op COVID-19 vaccinatie bij kwetsbare groepen. De onderzoeken zijn aanvullend op onderzoek uitgevoerd door de vaccinfabrikanten, waarbij de nadruk ligt op het publieke en/of specifieke patiëntenbelang.

Proefdiervrije innovaties

Resultaten uit dierproeven zijn niet automatisch vertaalbaar naar de mens. Daarom stimuleert ZonMw al 20 jaar de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. In 5 projecten wordt onderzoek gedaan naar COVID-19, zonder gebruik te maken van proefdieren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website