Aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

Onderzoek binnen dit aandachtsgebied gaat over de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen, en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

Het aandachtsgebied kent 4 thema’s:

  •     Behandeling
  •     Diagnostiek van besmetting
  •     Risicoanalyse en prognostiek
  •     Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese

Dit aandachtsgebied maakt deel uit van het COVID-19 Programma.

Update

15-06-2020: De deadline voor indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag voor de bottom-up-rondes van aandachtsgebieden 1 en 2 is om 14 uur verlopen.

Planning

Voor de subsidieronde aandachtsgebied 1 geldt het volgende tijdpad:

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
Ontvangst commentaar beoordelaars
Deadline indienen wederhoor
Besluit
Uiterlijke startdatum

15 juni 2020, 14.00 uur
22 juni 2020
24 juni 2020, 12.00 uur
medio juli 2020
zo snel mogelijk, uiterlijk 5 september 2020

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website