Op deze pagina vindt u een overzicht van de initiatieven die we in samenwerking met NWO hebben genomen om het coronavirus en de infectieziekte COVID-19 te bestrijden. Veel van onze informatie is ook beschikbaar op onze Engelstalige website. Een overzicht van lopende en afgeronde projecten vindt u op een andere pagina.

COVID-19 Programma

Dit programma voeren we uit in samenwerking met NWO. Er zijn 3 aandachtsgebieden en verschillende subsidiemogelijkheden:

 • Aandachtsgebied 1 'Voorspellende diagnostiek en behandeling'. Subsidiemogelijkheden in dit aandachtsgebied:
  • Urgent onderzoekstraject: 4 projecten
  • Bottom-up ronde: 17 projecten gehonoreerd van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen
  • Wetenschap voor de praktijk' (beleids- en praktijkimpulsen; voor alle 3 aandachtsgebieden)
 • Aandachtsgebied 2 'Zorg en preventie'. Subsidiemogelijkheden in dit aandachtsgebied:
  • Urgent onderzoekstraject: 2 projecten
  • Bottom-up ronde: 20 projecten gehonoreerd van de 25 projecten die hiervoor in aanmerking komen
  • Wetenschap voor de praktijk' (beleids- en praktijkimpulsen; voor alle 3 aandachtsgebieden)
 • Aandachtsgebied 3 'Maatschappelijke dynamiek'. Subsidiemogelijkheden in dit aandachtsgebied:
  • Urgent onderzoekstraject: 3 projecten
  • Bottom-up ronde
  • 'Wetenschap voor de praktijk' (beleids- en praktijkimpulsen; voor alle 3 aandachtsgebieden)

Op onze website kunt u informatie lezen over subsidiemogelijkheid 'Wetenschap voor de praktijk'. Er zijn 56 projecten gehonoreerd.

  Let op: Open Science en COVID-19 onderzoek

  We hebben Engelstalige informatie over Open Science, Open Access publicaties en FAIR data stewardship voor onderzoekers die werkzaam zijn voor de COVID-19-uitbraak.

  Creatieve oplossingen (wave 1)

  Deze regeling was gericht op kleine projecten met praktische oplossingen voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Bekijk de informatie over de regeling en de 74 projecten.

  Regeling SET-COVID-19

  Vanaf 27 juli 2020 kunt u gebruik maken van de nieuwe regeling SET COVID-19. SET staat voor Stimuleringsregeling E-health Thuis. De eerdere regeling leverde bijna 500 projecten op.

  Incidentele subsidieregeling (wave 1)

  Er zijn 8 projecten gestart die een direct effect hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de volksgezondheid. Bekijk de informatie over de subsidieoproep en over de gehonoreerde projecten.

  VODAN

  Het implementatienetwerk Virus Outbreak Data Access Network (VODAN) heeft als doel data over de huidige uitbraak van het coronavirus zodanig vorm te geven dat ze benaderbaar worden voor leeralgoritmes. Inmiddels zijn 2 projecten gehonoreerd.

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website