Op deze pagina vindt u een overzicht van de initiatieven die we in samenwerking met NWO hebben genomen om het coronavirus en de infectieziekte COVID-19 te bestrijden. Veel van onze informatie is ook beschikbaar op onze Engelstalige website. Een overzicht van lopende en afgeronde projecten vindt u op een andere pagina.

COVID-19 Programma

Dit programma voeren we uit in samenwerking met NWO. Er zijn 3 aandachtsgebieden en verschillende subsidiemogelijkheden:

 • Aandachtsgebied 1 'Voorspellende diagnostiek en behandeling'. Subsidiemogelijkheden in dit aandachtsgebied:
  • Urgent onderzoekstraject
  • Bottom-up ronde (samen met aandachtsgebied 2). Indieners van projectideeën zijn op 4 juni geïnfomeerd of zij jun projectidee mogen uitwerken tot een subsidieaanvraag. Voor het schrijven van die subsidieaanvraag kunnen zij gebruik maken van een FAQ
  • 'Wetenschap voor de praktijk' (beleids- en praktijkimpulsen; voor alle 3 aandachtsgebieden)
 • Aandachtsgebied 2 'Zorg en preventie'. Subsidiemogelijkheden in dit aandachtsgebied:
  • Urgent onderzoekstraject
  • Bottom-up ronde (samen met aandachtsgebied 1). Indieners van projectideeën zijn op 4 juni geïnfomeerd of zij jun projectidee mogen uitwerken tot een subsidieaanvraag. Voor het schrijven van die subsidieaanvraag kunnen zij gebruik maken van een FAQ
  • 'Wetenschap voor de praktijk' (beleids- en praktijkimpulsen; voor alle 3 aandachtsgebieden)
 • Aandachtsgebied 3 'Maatschappelijke dynamiek'. Subsidiemogelijkheden in dit aandachtsgebied:
  • Urgent onderzoekstraject
  • Bottom-up ronde
  • 'Wetenschap voor de praktijk' (beleids- en praktijkimpulsen; voor alle 3 aandachtsgebieden)

Op onze website kunt u informatielezen over subsidiemogelijkheid 'Wetenschap voor de praktijk'.

Voor de 3 aandachtsgebieden geldt het volgende:

 • Wie kan aanvragen? Dit COVID-19 programma staat open voor rechtspersonen gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Wat is een consortium? In een consortium zitten alle partners die een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het project. Hiermee bedoelen we een daadwerkelijke samenwerking. Meer informatie over de juridische aspecten van samenwerking, zoals een consortium agreement kunt u lezen op onze website
 • Wat is een consortium met buitenlandse deelname? Een consortium is een samenwerking tussen meerdere Nederlandse instellingen. Één Nederlandse instelling en één buitenlandse instelling is geen consortium
 • Komen buitenlandse instellingen in aanmerking voor ZonMw-subsidie? Elders gevestigde rechtspersonen kunnen aansluiten bij een Nederlands consortium, doch er moet duidelijk gemaakt worden waarom met deze rechtspersoon wordt samengewerkt en waarom niet gekozen wordt voor een in Nederland gevestigde partner. De buitenlandse rechtspersoon kan op basis van inkoop deelnemen aan het project
 • Komen bedrijven in aanmerking voor ZonMw-subsidie? Organisaties die economische activiteiten uitvoeren mogen deelnemen aan het consortium. Wel geldt voor deze subsidieoproepen dat geen subsidie wordt verstrekt indien dit leidt of kan leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Dit betekent dat ZonMw de indiening toetst aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving

Let op: Open Science en COVID-19 onderzoek

We hebben Engelstalige informatie over Open Science, Open Access publicaties en FAIR data stewardship voor onderzoekers die werkzaam zijn voor de COVID-19-uitbraak.

Creatieve oplossingen (wave 1)

Deze regeling was gericht op kleine projecten met praktische oplossingen voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Bekijk de informatie over de regeling en de ruim 70 projecten.

Regeling SET-COVID-19

De regeling SET-COVID-19 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling is gesloten. Bekijk de bijna 500 projecten.

Incidentele subsidieregeling (wave 1)

Er zijn 8 projecten gestart die een direct effect hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de volksgezondheid. Bekijk de informatie over de subsidieoproep en over de gehonoreerde projecten.

VODAN

Het implementatienetwerk Virus Outbreak Data Access Network (VODAN) heeft als doel data over de huidige uitbraak van het coronavirus zodanig vorm te geven dat ze benaderbaar worden voor leeralgoritmes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website