De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn op korte termijn creatieve oplossingen nodig voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

Deze regeling is inmiddels gesloten.

UPDATE 7-5-2020: Door een overweldigend aantal aanvragen heeft het beoordelingsproces langer geduurd dan gepland. Volgende week vrijdag 15 mei worden de laatste brieven verstuurd. Voor degenen die een offerte hebben ingediend en nog geen reactie hebben ontvangen, onze excuses voor het ongemak en dank voor uw geduld.

UPDATE 28-04-2020:

  • Alle projecten zijn voortaan te vinden in dit overzicht.
  • Er zijn 5 beoordelingsvergaderingen geweest waarin in totaal 147 projecten zijn beoordeeld. 51 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een financiële impuls toegekend gekregen.
  • Omdat het ministerie van VWS € 150.000,- extra beschikbaar heeft gesteld, is er na de 5e vergadering nog ongeveer € 260.000,- aan budget beschikbaar.

UPDATE 24-04-2020: Er zijn 4 beoordelingsvergaderingen geweest waarin in totaal 124 projecten zijn beoordeeld. 42 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een financiële impuls toegekend gekregen. Er is nog ongeveer € 240.000,- aan budget beschikbaar na de 4e vergadering.

UPDATE 16-04-2020: Tot nu toe zijn er 3 beoordelingsvergaderingen geweest waarin in totaal 86 projecten zijn beoordeeld. 32 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een financiële impuls toegekend gekregen. Er is nog ongeveer € 345.000,- aan budget beschikbaar.

UPDATE 14-04-2020: In totaal zijn ongeveer 420 creatieve ideeën voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19)  binnengekomen. Er kunnen echter slechts 46 tot 93 creatieve oplossingen een financiële impuls krijgen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen totdat er geen budget beschikbaar meer is. Dat betekent dat de offertes die als laatste zijn binnengekomen mogelijk niet meegenomen worden in de beoordelingsprocedure, omdat er simpelweg geen budget meer is om te verdelen. Er volgen wekelijkse updates waarin de voortgang van deze regeling wordt gedeeld.

UPDATE 10-04-2020: Tot nu toe zijn er 2 beoordelingsvergaderingen geweest waarin de eerste 53 projecten zijn beoordeeld. 18 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een financiële impuls toegekend gekregen. Er is er nog ongeveer €490.000,- budget beschikbaar. Zie ook het nieuwsbericht hierover.

UPDATE 07-04-2020: Let op! Deze regeling sluit op zondag 12 april 2020 om 23.59 uur. Zie ook het nieuwsbericht hierover.

Praktische uitdagingen…

Het coronavirus raakt ons allemaal en de maatschappelijk gevolgen zijn nog moeilijk te overzien. De komende weken en maanden zal de coronacrisis dan ook tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving leiden. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden.

Binnen ziekenhuizen zijn er tekorten aan bepaalde materialen en ontbreekt vaak de wetenschappelijke onderbouwing voor praktische maatregelen die worden genomen om besmettingen te voorkomen in het ziekenhuis. Daarnaast liggen er vele uitdagingen in de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Denk aan ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische kwetsbaarheid, voor wie bijvoorbeeld social distancing extra lastig is. Ook is het van belang dat onze zorg- en hulpverleners, die zich extra moeten inspannen om deze crisis het hoofd te bieden, hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

…vragen om creatieve oplossingen

Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). Enerzijds gaat dit over praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds gaat het over innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Het is inmiddels niet meer mogelijk om een creatieve oplossing in te dienen. De creatieve oplossingen die tot nu toe zijn ingediend, worden komende weken zorgvuldig beoordeeld door een beoordelingspanel. Alleen als de creatieve oplossing zowel op relevantie als op kwaliteit positief wordt beoordeeld, dan ontvangt deze een financiële impuls.

Twee mogelijke impulsen

Er zijn twee financiële impulsen waar u gebruik van kunt maken. Wilt u klein beginnen, dan kunt u gebruik maken van een startimpuls. Wilt u het direct groter aanpakken, dan kunt u gebruik maken van een projectimpuls. Hieronder zijn beide regelingen kort uitgewerkt.   
1.    Startimpuls
Voor een startimpuls kunt u budget tot € 7.500,- (inclusief BTW) aanvragen. Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen piloten van uw idee.
2.    Projectimpuls
Voor een projectimpuls kunt u budget van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW) aanvragen. Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep. Dit blijkt uit de samenstelling van het projectteam. Daarom stuurt u samen met het offerteformulier een mail waarin (vertegenwoordiging van) de doelgroep bevestigt achter uw idee te staan.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Indienen kon tot 12 april 2020, 23.59 uur. De link met meer informatie, randvoorwaarden en het offerteformulier is verwijderd.

UPDATE 02-04-2020: Het aantal offertes dat we voor deze regeling hebben ontvangen is overweldigend. Om de zorgvuldigheid van ons beoordelingsproces te waarborgen, zijn wij genoodzaakt om onze reactietermijn iets te verruimen. Voortaan kan iedereen die heeft ingediend binnen 2 weken een reactie ontvangen. Dit geldt voor alle offertes die zijn ingediend vanaf dinsdag 31 maart 2020, 10.00 uur. Uiteraard doen wij ons best om iedereen die een offerte indient alsnog zo snel mogelijk van een reactie te voorzien.

 

Heeft u vragen?

Veelgestelde vragen plus antwoorden vind u in onderstaand document:

Veelgestelde vragen regeling Creatieve oplossingen coronavirus (COVID-10) - na sluiting

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Kristel Sleutel (clusterassistent) of Martien de Bruyne (clusterassistent) via telefoonnummer 070 34 95 470  of mailen naar aanpakcorona@zonmw.nl.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website