De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn met hulp van de regeling 'Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)' 74 projecten gestart. Dit zijn creatieve, kortelopende projecten om de negatieve gevolgen van het coronavirus voor kwetsbare groepen of praktische problemen in de zorg te beperken.

Creatieve oplossingen

Alle 74 projecten die zijn gestart, zijn in deze publicatie te vinden.

Per doelgroep of onderwerp:

Nieuwsberichten

Uitleg over de regeling

Het ministerie van VWS maakte € 850.000 vrij voor creatieve oplossingen voor tekorten aan materiaal en oplossingen voor andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Op 26 maart 2020 opende ZonMw daartoe de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

Praktische uitdagingen...

Binnen ziekenhuizen waren er tekorten aan bepaalde materialen en ontbrak vaak de wetenschappelijke onderbouwing voor praktische maatregelen die werden genomen om besmettingen te voorkomen in het ziekenhuis. Daarnaast lagen er vele uitdagingen in de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Denk aan ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische kwetsbaarheid, voor wie bijvoorbeeld social distancing extra lastig is. Ook was het van belang dat onze zorg- en hulpverleners, die zich extra moesten inspannen om deze crisis het hoofd te bieden, hun werk zo goed mogelijk konden blijven doen.

…vroegen om creatieve oplossingen

Het ministerie van VWS stelde extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). Enerzijds ging dit over praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds ging het over innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het ging hierbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vielen.

Indienen kon tot 12 april 2020, 23.59 uur.

Twee mogelijke impulsen

Er waren twee financiële impulsen waar gebruik van gemaakt kon worden.

1.    Startimpuls - Deze impuls was bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen piloten van een idee. Voor een startimpuls kon budget tot € 7.500,- (inclusief BTW) worden aangevraagd.
2.    Projectimpuls - Voor een projectimpuls kon budget van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW) worden aangevraagd. Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls was dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep. Dit moest blijken uit de samenstelling van het projectteam.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kristel Sleutel (clusterassistent) via telefoonnummer 070 34 95 470  of mailen naar aanpakcorona@zonmw.nl.  

Commissieleden

Voor iedere beoordelingsronde werd een commissie samengesteld uit onderstaande benoemde commissieleden om de offerte-aanvragen te beoordelen.

De heer dr. E.L. (Erik) Jansen
Mevrouw prof. dr. S.M.G. (Sandra) Zwaklhalen
De heer prof. dr. S.J.H.M. (Bas) van den Putte
De heer drs. L. (Lucas) Middelhoff
De heer R.P.  De heer prof. dr. R.P. (Roelof) Hortulanus
mevrouw prof. dr. I.C. (Inge) Gyssens
De heer prof. dr. F.W. (Frank Willem) Jansen
De heer prof. dr. C. H. (Chris) Bangma

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website