Over dit programma

Op 17 juni 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ goedgekeurd. VWS stelt 15 miljoen euro beschikbaar. Het programma loopt van 2019 t/m 2025 en is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en kennisbenutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk.

Programmatekst

Download de programmatekst

Over het programma

In dit ZonMw programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar hoogrisicogroepen zoals onder andere: leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs; studenten van het mbo, niveau 1 en 2; jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp; cliënten van de licht verstandelijke beperking sector; migranten, asielzoekers en statushouders; multiprobleemgezinnen, dak- en thuislozen. Het programma draagt daarmee bij aan de uitvoering van verschillende punten uit het plan ‘Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan’ dat het ministerie van VWS samen met partijen uit het veld heeft opgesteld. Het onderdeel beleidsoptimalisatie bij jong en kwetsbaar ouderschap hangt inhoudelijk nauw samen met het actieprogramma Kansrijke Start.

Programmalijnen

Het programma is ingericht in twee programmalijnen; een programmalijn Praktijkverbetering en een programmalijn Onderzoek.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over relevant nieuws, de subsidieoproepen en bijeenkomsten op dit thema? Abonneer u dan op de ZonMw nieuwsbrief Preventie.

Kennis voor een Kansrijke Start!

Met meerdere programma’s dragen wij bij aan de ontwikkeling van kennis rond de eerste 1000 dagen van een kind en daarmee aan een kansrijke start voor ieder kind. Tijdens deze video laten we zien welke ZonMw programma’s dit zijn en waar u terecht kunt voor meer informatie over de programma’s.

Kennissynthese Verwey-Jonker Instituut en ZonMw

Het nieuwe programma is gestart met een Kennissynthese, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. In het kader hiervan vond op 14 juni 2019 een expertmeeting plaats. Onderwerpen uit de Kennissynthese werden met de aanwezige experts uit het veld besproken. Hierbij was gelegenheid tot het geven van input voor verdere prioritering. Het Verwey-Jonker Instituut heeft deze input verwerkt in de Kennissynthese. ZonMw benut de resultaten uit de Kennissynthese voor de verdere invulling en concretisering van het programma en het opstellen van een Kennisagenda.

Bekijk hier de kennissynthese

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website