JGZ richtlijnen voor eetproblemen en overgewicht

Alle kinderen en jongeren in Nederland komen in principe in aanraking met de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dat biedt unieke kansen voor de preventie en vroegtijdige aanpak van overgewicht, eetproblemen en eetstoornissen.

Om professionals in de JGZ te voorzien van de nodige handvatten in het signaleren en aanpakken van zulke problemen, zijn twee richtlijnen ontwikkeld: ‘Overgewicht’ en ‘Voeding en eetgedrag’. Deze richtlijnen vormen ook de basis voor de (na)scholing van JGZ professionals (verpleegkundigen en artsen).

Overgewicht

Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt toe, al is het moeilijk om aan harde getallen te komen. In sommige risicogroepen  is een kwart tot een derde van de kinderen te zwaar voor hun leeftijd en lichaamslengte. Kinderen met overgewicht lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, soms zelfs al op jeugdige of jong volwassen leeftijd. Bij het groeiende aantal kinderen met obesitas is dat risico zelfs zeer groot.

Jonge kinderen

Op het consultatiebureau kan al bij zeer jonge kinderen worden vastgesteld dat zij te zwaar zijn. De JGZ-professional kan dan laagdrempelig in enkele extra consulten het gezin helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. Als dat onvoldoende effect heeft, kan het gezin worden verwezen naar speciale programma's of naar de huisarts. Ook de schoolartsen en schoolverpleegkundigen beschikken dankzij de richtlijn over instrumenten om overgewicht te signaleren en bespreekbaar te maken.

Meer informatie

B-fit samen sterk en gezond

B-Fit is een integraal programma voor het voorkomen van overgewicht bij kinderen, dat geschikt is voor verschillende leeftijdsgroepen. Het laat kinderen en ouders op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. B-fit bestaat uit meerdere bestaande interventies die zijn opgenomen in een menukaart. Het programma is oorspronkelijk ontwikkeld door de Gelderse sportfederatie (GSF) en staat in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl). 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website