Projecten

CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie

Lopend (juni 2020 - oktober 2022)

De zorg voor een kind met een levensduurbekortende ziekte, stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte, een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding tot zingevingsvragen. Ouders en zorgverleners praten vaak niet makkelijk met elkaar over zingeving, terwijl zingeving...

Bekijk dit project

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging

Lopend (oktober 2021 - januari 2024)

Zorg voor Zingeving is zorg en ondersteuning die andere professionals dan geestelijk verzorgers bieden op het terrein van zingeving in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Hiervoor ontstaan veel nieuwe initiatieven, activiteiten en (onderzoeks)projecten. Deze groei is belangrijk en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van dit terrein. Maar de groei zorgt ook voor een grote behoefte aan...

Bekijk dit project

ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen

Lopend (juni 2020 - juni 2022)

Vragen over zingeving waren traditioneel voorbehouden aan geloofsgemeenschappen. Afnemende religieuze betrokkenheid in de samenleving vraagt om een andere aanpak. In het zuiden van Nederland is door netwerken Palliatieve Zorg en centra voor levensvragen de afgelopen jaren ervaring opgedaan met vrijwilligers bij levensvragen, altijd naast betrokkenheid van Geestelijk Verzorgers. Onderzoek ...

Bekijk dit project

ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk

Lopend (april 2020 - september 2022)

Vroegtijdige signalering van zingevingsvragen en professionele ondersteuning helpt om gezondheidsproblemen te voorkomen die ontstaan door gebrek aan zingeving, en draagt bij aan een beter en zinvoller leven. Thuiswonende ouderen hebben zingevingsvragen die in het sociaal domein onvoldoende herkend worden en onvoldoende in samenwerking met ouderen zelf en met andere professionals zoals geestelijk...

Bekijk dit project

Zinvol samenwerken in de thuissituatie; Profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke verzorging

Lopend (juni 2020 - oktober 2022)

Geestelijke verzorging in de thuissituatie moet voor de cliënt/patiënt beter toegankelijk worden en aansluiten bij zijn of haar persoonlijke behoeften. De patiënt moet weten waar en bij wie hij/zij terecht kan met zijn zingevingsvraag en zelf deze zorg kunnen inschakelen (eigen regie). Dit vraagt onder andere om relevante, duidelijke en toegankelijke informatie over geestelijke verzorging. Vanuit...

Bekijk dit project

Het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie in de netwerken Friesland en Groningen

Lopend (februari 2020 - oktober 2022)

Doordat veel kwetsbare en ernstig zieke mensen langer thuis blijven wonen, en ook zorg en welzijn steeds meer zijn verplaatst naar de thuissituatie (grotere rol voor sociaal domein en wijkteams), is de vraag naar geestelijke verzorging in de thuissituatie toegenomen. Doordat geestelijke verzorging in de thuissituatie (nog) niet (goed) is georganiseerd, zijn er infrastructurele en organisationele...

Bekijk dit project

Linking-Zin

Lopend (februari 2020 - april 2022)

Het is nu nog onbekend welke (verschillende) behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen diverse thuiswonende burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan ondersteuning die daarbij past. Doel In dit onderzoek brachten we eerst deze diverse behoeften en ondersteuningswijzen in kaart in 3 verschillende regio's in samenwerking met Netwerken Palliatieve Zorg. Deze netwerken zijn:...

Bekijk dit project

SamenZin: een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijnszorg in Utrecht en omgeving.

Lopend (juni 2020 - juli 2022)

In gesprekken met geestelijk verzorgers van 2 Centra voor Levensvragen (Utrecht-Stad en Zuidoost-Utrecht) kwam naar voren dat zij nog nauwelijks samenwerkten met huisartspraktijken. Omdat huisartsen zelf een hoge werkdruk ervaren en we uit de literatuur opmaakten dat zij voor ‘niet-somatische’ vragen doorverwijzen naar de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ), besloten we dat we wilden weten...

Bekijk dit project

Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen: actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland.

Lopend (februari 2020 - september 2022)

In de praktijk wordt beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot consulten bij geestelijk verzorgers. Er is nog onbekendheid met de functie en beschikbaarheid van geestelijk verzorgers voor burgers en (zorg)professionals. De burger gaat vaak zelf nog niet actief op zoek naar een geestelijk verzorger. Ook signaleren en bespreken zorgprofessionals zingevingsvragen nog weinig, waardoor zij dus...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website