Projecten

CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie

Lopend (juni 2020 - oktober 2022)

De zorg voor een kind met een levensduurbekortende ziekte, stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte, een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding tot zingevingsvragen. Ouders en zorgverleners praten niet makkelijk met elkaar over zingeving, terwijl zingeving een...

Bekijk dit project

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging

Lopend (oktober 2021 - oktober 2023)

De ontwikkelingen rondom zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie gaan snel. Het doel van de Kenniswerkplaats is het samenbrengen en ontwikkelen van kennis over praktijken van Geestelijke Verzorging Thuis. Opleiders, onderzoekers, professionals, cliënten en ook vrijwilligers en mantelzorgers werken nauw samen in de 3 onderdelen van het project. Werkwijze Kennisinfrastructuur ...

Bekijk dit project

ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen

Lopend (juni 2020 - juni 2022)

Vragen over zingeving waren traditioneel voorbehouden aan geloofsgemeenschappen. Afnemende religieuze betrokkenheid in de samenleving vraagt om een andere aanpak. In het zuiden van Nederland is door netwerken Palliatieve Zorg en centra voor levensvragen de afgelopen jaren ervaring opgedaan met vrijwilligers bij levensvragen, altijd naast betrokkenheid van Geestelijk Verzorgers. Onderzoek ...

Bekijk dit project

ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk

Lopend (april 2020 - augustus 2022)

Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn. Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen werken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen? Met dit actieonderzoek wordt ingezet op het versterken van deze...

Bekijk dit project

Zinvol samenwerken in de thuissituatie; Profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke verzorging

Lopend (juni 2020 - oktober 2022)

In de regio’s Noordwest-Veluwe en Delft wordt geestelijke verzorging in de thuissituatie gerealiseerd. Dit actieonderzoek brengt de interprofessionele samenwerking tussen disciplines in zorg en welzijn tot stand. Het doel is mensen in de wijk adequaat te ondersteunen bij hun levensvragen. Onderzoek Er wordt gewerkt aan kernaspecten van interprofessioneel werken: ambitie, organisatie, proces,...

Bekijk dit project

Het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie in de netwerken Friesland en Groningen

Lopend (februari 2020 - oktober 2022)

In de provincies Friesland en Groningen is een infrastructuur in ontwikkeling om geestelijke verzorging onderdeel laten zijn van de normale zorg voor mensen die thuis wonen. Met dit actieonderzoek wordt er ingezet om mogelijkheden inzichtelijk te maken en daardoor handvatten te bieden voor de structurele inbedding van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Onderzoek Er wordt op...

Bekijk dit project

Linking-Zin

Lopend (februari 2020 - april 2022)

Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte, kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen, zoals: Kan mijn leven nu zinvol zijn? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen zelf een manier om met deze vragen om te gaan....

Bekijk dit project

SamenZin: een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijnszorg in Utrecht en omgeving.

Lopend (juni 2020 - juli 2022)

In dit project werken geestelijk verzorgers (GV) samen met Praktijkondersteuners Huisartsen op het terrein van psychosociale problemen (POH GGZ) en Ouderen (POH Ouderen/ Somatiek) aan het versterken van de kwaliteit van de zingevingszorg in de eerstelijn. Het project vindt plaats in Utrecht en omgeving en betreft een participatief actieonderzoek waarin onderzoekers van de Universiteit voor...

Bekijk dit project

Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen: actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland.

Lopend (februari 2020 - september 2022)

Zingevingsvragen zijn vaak verborgen aanwezig. In Noord-Holland en Flevoland wordt gewerkt aan mogelijkheden om professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociale domein bekwaam te maken in het signaleren en bespreekbaar maken van zingevingsvragen bij burgers en cliënten. Onderzoek Met dit actieonderzoek wordt toegewerkt naar het ontwikkelen van een toolbox waarmee geestelijke verzorgers...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website