Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, draagt ZonMw bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg.

Uitgelicht

Duurzame kwaliteitsverbetering

Wetenschappelijk onderzoek levert onderbouwing voor (para)medische zorg. Voor zorg die patiëntgericht is en waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Voordat we met onderzoek kunnen starten, is een raamwerk nodig met onderzoekslijnen voor de paramedische zorg.

Lees het artikel

Kennisagenda's

Man en vrouw bij fysiotherapie

Bij voorkeur laten we ons bij het doen van onderzoek voeden door de kennisbehoeften uit het veld. Wat voor onderwerpen vinden zorgprofessionals, patiënten en andere relevante stakeholders belangrijk in de paramedische zorg? 

Lees het artikel

Patient journey

Vrouw met grijs haar en glimlach

Paramedische zorg is van oudsher gericht op het menselijk functioneren en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste participatie en zelfregie. Om de inzet van paramedische zorg te optimaliseren is meer kennis nodig over wanneer en hoe paramedische zorgprofessionals de patiënt kunnen ondersteunen op de momenten dat hij/zij beperkt wordt in het functioneren en participeren. 

Lees het artikel

Bijeenkomsten

groep mensen kijkt naar spreker

Wat vinden patiënten, ketenpartners en andere relevante stakeholders belangrijk in de paramedische zorg? Dankzij subsidie van ZonMw organiseerden de verschillende beroepsverenigingen samen met Patiëntenfederatie Nederland en Paramedisch Platform Nederland bijeenkomsten om de kennisbehoeften op te halen uit de praktijk.

Lees het artikel

Matching-call onderzoeksagenda

Onderzoek staat in het gehele paramedisch werkveld steeds meer in de belangstelling. In navolging van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg van 2017-2018 zijn gesprekken gaande over het ontwerpen en instellen van een onderzoeksprogramma paramedie. 

Lees meer

Conceptkader meerjaren onderzoeksprogramma voor Paramedische zorg

Relevante stakeholders, waaronder patiënten, zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de paramedie. Zo blijkt onder meer uit de bijeenkomst van 18 mei jl. Volgens hen hebben paramedici oog voor de context van de patiënt en kijken zij breder dan de aandoening of medische diagnose.

Lees meer over deze bijeenkomst

Actueel

Volg via RSS

Publiek vertrouwen in huisartsen en specialisten al jaren hoog

Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is aanzienlijk. Het vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen is het hoogst. Het vertrouwen in ziekenhuizen is weliswaar iets lager, maar nog altijd hoog. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van 2018 uit de ‘Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg’ van het Nivel. Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Nivel.

Elders gezien

Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht

Op 15 januari 2019 is een subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure. Kijk voor meer informatie op de website van Agora.

Elders gezien

Beroepsgroepen eerstelijnszorg bieden 9 kennisagenda’s aan

Op woensdag 5 december ontving drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kennisagenda’s van 9 beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg.

Nieuws

Veel uitdagingen in de zorg aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna 3 op de 4 zorgverleners wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In de huisartsenpraktijk is dit zelfs op ruim 4 op de 5. In opdracht van ZonMw hebben Nivel en Amsterdam UMC (AMC Sociale Geneeskunde) onderzocht welke uitdagingen zorgverleners in de eerste en tweede lijn ervaren in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website