Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, draagt ZonMw bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg.

Uitgelicht

Betere paramedische zorg door beantwoording kennisvragen

Illustratie paramedische beroepsgroepen

Beantwoording van kennisvragen draagt bij aan betere paramedische patiëntenzorg en aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De resultaten zijn mogelijk ook bruikbaar voor andere eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen.

Bekijk de 7 nieuwe projecten

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Eerstelijnszorg

Hoe organiseer je samenwerking in de eerste lijn zo dat je de meest optimale zorg biedt? Samenwerkingsverbanden van huisartsen, paramedici en verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden gaan dit onderzoeken.

Bekijk de onderzoeken

Ervaringen paramedici tijdens coronapandemie

Illustratie paramedische beroepsgroepen

Welke gevolgen heeft de coronapandemie voor paramedici werkzaam in het ziekenhuis? Er zijn nieuwe werk-omstandigheden en paramedici moeten lastige beslissingen maken met beperkte kennis over het relatief nieuwe virus.

Beleidsadviezen en ervaringsverhalen

Actueel

Nieuw type overstijgende richtlijn draagt bij aan betere paramedische zorg

Overstijgende richtlijnen helpen zorgverleners om betere beslissingen te nemen en dragen bij aan een uniformere behandeling. Hoogleraar paramedische wetenschappen Philip van der Wees en senior beleidsmedewerker Mitchell van Doormaal vertellen over het belang, de ontwikkeling en implementatie van de overstijgende richtlijn Oncologie en de generieke richtlijn Zelfmanagement voor fysio- en oefentherapeuten.

Foto van der Wees en Doormaal
Pagina

Versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg

Hoe kan de inhoudelijke paramedische herstelzorg in de overgangsfase van een intramurale setting naar de thuissituatie beter op elkaar aansluiten en multidisciplinair worden afgestemd, zodat de zorg het beste aan de zorgvraag voldoet? Bekijk de 6 projecten die hiermee aan de slag gaan.

Illustratie diverse paramedische zorgverleners
Pagina

Nieuwe initiatieven gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk

Recent zijn 6 subsidierondes van bestaande programma’s met extra middelen van het ministerie van VWS uitgebreid. Dit om meer impact te kunnen maken met bestaande kennis en innovaties gericht op passende zorg in de praktijk. ‘Veel van onze programma’s hebben een link met passende zorg’, zegt Karen van Liere-Visser, die de nieuwe initiatieven coördineert.

Nieuws

Veldraadpleging Leefstijlgeneeskunde: uw mening telt!

De Patiëntenfederatie Nederland, TNO en ZonMw nodigen u uit om deel te nemen aan een veldraadpleging over leefstijlgeneeskunde, als onderdeel van een verkenning van een brede leefstijlcoalitie. Via een vragenlijst kunt u uw input leveren.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Vivianne van Beyeren Bergen en Henegouwen

Vivianne van Beyeren Bergen en Henegouwen

Programmasecretaris

+31 70 349 52 49
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website