Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, draagt ZonMw bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg.

Uitgelicht

Duurzame kwaliteitsverbetering

Wetenschappelijk onderzoek levert onderbouwing voor (para)medische zorg. Voor zorg die patiëntgericht is en waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Voordat we met onderzoek kunnen starten, is een raamwerk nodig met onderzoekslijnen voor de paramedische zorg.

Hoe werken we aan duurzame kwaliteitsverbetering?

Kennisagenda's

Man en vrouw bij fysiotherapie

Bij voorkeur laten we ons bij het doen van onderzoek voeden door de kennisbehoeften uit het veld. Wat voor onderwerpen vinden zorgprofessionals, patiënten en andere relevante stakeholders belangrijk in de paramedische zorg? 

Bekijk de kennisagenda's

Patient journey

Vrouw met grijs haar en glimlach

Paramedische zorg is van oudsher gericht op het menselijk functioneren en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste participatie en zelfregie. Om de inzet van paramedische zorg te optimaliseren is meer kennis nodig over wanneer en hoe paramedische zorgprofessionals de patiënt kunnen ondersteunen op de momenten dat hij/zij beperkt wordt in het functioneren en participeren. 

Bekijk het rapport 'Kennis centraal, functioneren optimaal'

Bijeenkomsten

groep mensen kijkt naar spreker

Wat vinden patiënten, ketenpartners en andere relevante stakeholders belangrijk in de paramedische zorg? Dankzij subsidie van ZonMw organiseerden de verschillende beroepsverenigingen samen met Patiëntenfederatie Nederland en Paramedisch Platform Nederland bijeenkomsten om de kennisbehoeften op te halen uit de praktijk.

Lees het artikel

Matching-call onderzoeksagenda

Onderzoek staat in het gehele paramedisch werkveld steeds meer in de belangstelling. In navolging van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg van 2017-2018 zijn gesprekken gaande over het ontwerpen en instellen van een onderzoeksprogramma paramedie. 

Lees meer

Conceptkader meerjaren onderzoeksprogramma voor Paramedische zorg

Relevante stakeholders, waaronder patiënten, zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de paramedie. Zo blijkt onder meer uit de bijeenkomst van 18 mei jl. Volgens hen hebben paramedici oog voor de context van de patiënt en kijken zij breder dan de aandoening of medische diagnose.

Lees meer over deze bijeenkomst

Actueel

Volg via RSS

Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Wat houdt zelfmanagementondersteuning in bij mensen met diverse chronische gezondheidsproblemen? Welke kennis, houding en vaardigheden heb je daar als (aankomend) zorgverlener voor nodig? Antwoorden vind je in de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. Gebruik de bundel tijdens de pilotfase (tot 1 juli) en deel je ervaring!

Nieuws

Subsidies toegekend aan lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

Deze week starten de eerste projecten vanuit de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (fase I) van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Verspreid over Nederland ontvingen 27 netwerken die samenhangende ondersteuning en zorg bieden aan ouderen een ontwikkelsubsidie. Deze netwerken hebben als doel ouderen de juiste ondersteuning en zorg te bieden, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Nieuws

Publiek vertrouwen in huisartsen en specialisten al jaren hoog

Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is aanzienlijk. Het vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen is het hoogst. Het vertrouwen in ziekenhuizen is weliswaar iets lager, maar nog altijd hoog. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van 2018 uit de ‘Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg’ van het Nivel. Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Nivel.

Elders gezien

Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht

Op 15 januari 2019 is een subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure. Kijk voor meer informatie op de website van Agora.

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Renata Klop

Renata Klop

Adviseur

Telefoonnummer+31 70 349 54 66
E-mailadresklop@zonmw.nl
Vivianne van Beyeren Bergen en Henegouwen

Vivianne van Beyeren Bergen en Henegouwen

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 54 66
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website