Onderzoek naar huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (HGOG) draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten.

Uitgelicht

Hartritmestoornis eerder diagnosticeren

Foto Nicole Verbiest zittend op een trap

Door boezem- of atriumfibrilleren tijdig te onderkennen en te behandelen, zijn ernstige aandoeningen als beroertes en hartfalen te voorkomen. Kan de huisarts eerder een diagnose stellen?

Interview met AIOTO Nicole Verbiest-van Gurp

Risicopredictie van hartvaatziekten bij ouderen

Gezamenlijke foto Eric Moll van Charante en Emma van Bussel - prive foto

Bij gezonde ouderen boven de 70 jaar is de kans op hartvaatziekten lastig te voorspellen. Dat bemoeilijkt de besluitvorming over behandeling van hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol. AIOTO Emma van Bussel adviseert huisartsen de bestaande kennis en onzekerheden open met de oudere te bespreken.

Interview over dit promotieonderzoek

Advanced care gesprekken met ouderen

Portetfoto Jolien Glaudemans

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg. Naar verwachting vergroot het bovendien de patiënttevredenheid en reduceert het de zorgkosten.

Interview met huisarts Jolien Glaudemans

Nieuw Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Huisartsen in gesprek tijdens een bijeenkomst

Huisartsen hebben met uiteenlopende zorgvragen te maken; van eenvoudig tot zeer complex. Daarom is het belangrijk dat zij toegang hebben tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en praktijk om de klachten en problemen van patiënten te kunnen beantwoorden. Het nieuwe Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde ondersteunt hen hierbij.

Naar het kennisprogramma

Werken aan meer eenduidigheid

Portretfoto Nienke Fleuren

Samen met de patiënt vooruitkijken naar de gewenste zorg in de laatste levensfase is een belangrijk aspect van goede palliatieve zorg. Zorgverleners passen deze ‘advance care planning’ (acp) al wel toe, maar ze doen dat weinig systematisch. Met haar promotieonderzoek naar acp wil aioto Nienke Fleuren de zorgpraktijk transparanter en minder diffuus maken.

Nienke Fleuren vertelt over haar promotieonderzoek

Psychosociale nazorg bij kanker tijdelijk weer voergoed

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. De psychosociale zorg voor deze patiënten wordt tijdelijk weer vergoed en de effectiviteit van de behandeling wordt onderzocht.

informatie voor huisartsen

Actueel

Hartritmestoornis eerder diagnosticeren

Door boezem- of atriumfibrilleren tijdig te onderkennen en te behandelen, zijn ernstige aandoeningen als beroertes en hartfalen te voorkomen. Nu komt de diagnose vaak te laat. Artsen in opleiding tot onderzoekers Nicole Verbiest-van Gurp en Steven Uittenbogaart onderzoeken of en hoe de huisarts deze hartritmestoornis eerder kan diagnosticeren.

Nicole Verbiest zittend op een trap
Nicole Verbiest-Van Gurp
Pagina

Huisartsen kunnen duizenden patiënten niet verwijzen

Huisartsen krijgen kwetsbare patiënten als dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen steeds moeilijker doorverwezen naar de juiste zorg. Huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om heeft schrijnende praktijkverhalen uit de huisartsenpraktijk gebundeld. De LHV herkent de verhalen en steunt het pleidooi van HRMO voor oplossingen voor patiëntenstops, bezuinigingen en wachtlijsten.

Elders gezien

Goede zorg beschreven voor kinderen van ouders met psychische klachten

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en/of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe standaard KOPP/KOV biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, het gezin en de leefomgeving.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Thirza Ras

Thirza Ras

Programmamanager

+31 70 349 51 99
kphag@zonmw.nl
Shamala Kotte

Shamala Kotte

Programmasecretaris

+31 70 349 50 59
kphag@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website