Onderzoek naar huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (HGOG) draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten.

Uitgelicht

Risicopredictie van hartvaatziekten bij ouderen

Gezamenlijke foto Eric Moll van Charante en Emma van Bussel - prive foto

Bij gezonde ouderen boven de 70 jaar is de kans op hartvaatziekten lastig te voorspellen. Dat bemoeilijkt de besluitvorming over behandeling van hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol. AIOTO Emma van Bussel adviseert huisartsen de bestaande kennis en onzekerheden open met de oudere te bespreken.

Interview over dit promotieonderzoek

Advanced care gesprekken met ouderen

Portetfoto Jolien Glaudemans

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg. Naar verwachting vergroot het bovendien de patiënttevredenheid en reduceert het de zorgkosten.

Interview met huisarts Jolien Glaudemans

Nieuw Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Huisartsen in gesprek tijdens een bijeenkomst

Huisartsen hebben met uiteenlopende zorgvragen te maken; van eenvoudig tot zeer complex. Daarom is het belangrijk dat zij toegang hebben tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en praktijk om de klachten en problemen van patiënten te kunnen beantwoorden. Het nieuwe Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde ondersteunt hen hierbij.

Naar het kennisprogramma

'Als je kwaliteit wilt leveren, doe je mee aan onderzoek'

Portretfoto Henk Smid, directeur ZonMw

In 2019 komt er extra financiering vanuit de overheid voor huisartsgeneeskundig onderzoek. ZonMw gaat gedurende 4 jaar het budget van € 8 miljoen beheren. Daarmee krijgt de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde een nieuwe impuls.

Interview met Henk Smid, directeur ZonMw

Werken aan meer eenduidigheid

Portretfoto Nienke Fleuren

Samen met de patiënt vooruitkijken naar de gewenste zorg in de laatste levensfase is een belangrijk aspect van goede palliatieve zorg. Zorgverleners passen deze ‘advance care planning’ (acp) al wel toe, maar ze doen dat weinig systematisch. Met haar promotieonderzoek naar acp wil aioto Nienke Fleuren de zorgpraktijk transparanter en minder diffuus maken.

Nienke Fleuren vertelt over haar promotieonderzoek

Psychosociale nazorg bij kanker tijdelijk weer voergoed

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. De psychosociale zorg voor deze patiënten wordt tijdelijk weer vergoed en de effectiviteit van de behandeling wordt onderzocht.

informatie voor huisartsen

Actueel

Volg via RSS

Onderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij gezonde ouderen

‘Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet’, adviseert AIOTO Emma van Bussel. Zij doet promotieonderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij gezonde ouderen boven de 70 jaar. 'Neem een besluit samen met de patiënt en geef openheid over onzekerheden, de voor- en nadelen van de behandeling.'

Gezamenlijke portretfoto van Emma van Bussel en huisarts Eric Moll van Charante
Pagina

Effectiviteit inzet tools samen beslissen in de geriatrie

Is de inzet van tools voor samen beslissen met ouderen effectief? Ruth Pel-Littel onderzocht het effect van een training voor dokters en een invulfolder voor ouderen en hun naasten. In een interview vertelt zij meer over de resultaten.

Portretfoto Ruth Pel
Pagina

Tijdig praten over ‘zorg op je oude dag’

De zorg aan ouderen kan een stuk verbeteren wanneer de huisarts tijdig met ze praat over hun situatie en hun wensen en behoeften op zorggebied. Dat zegt huisarts Jolien Glaudemans. Zij onderzoekt hoe huisartsen zulke advanced-care-gesprekken goed kunnen voeren.

Portretfoto Jolien Glaudemans
Pagina
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Themabijeenkomst rouwverwerking

Rouw is een proces waar je in veel situaties mee te maken kunt krijgen. Ook dementie is een proces van rouw. Zowel voor degene die aan dementie lijdt, als voor de partner en de familie.

Lees meer

KAMG-congres Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen

Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen Maatschappij en Gezondheid. Tijdens dit congres vinden zij voorbeelden en inspiratie om hun doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Thirza Ras

Thirza Ras

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 51 99
E-mailadreskphag@zonmw.nl
Shamala Kotte

Shamala Kotte

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 50 59
E-mailadreskphag@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website