Voor de minister en het parlement zijn wetsevaluaties een belangrijk instrument voor toetsing van het gevoerde beleid. De uitkomsten van een wetsevaluatie kunnen voor de wetgever aanleiding zijn om de wet te herzien of om andere beleidsmaatregelen te treffen. Vaak worden daarbij partijen uit het werkveld betrokken.

Uitgelicht

Eerste evaluatie Jeugdwet

De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Lees het volledige nieuwsbericht

Kinderombudsman in Nederland op de kaart

De Kinderombudsman heeft zich in 5 jaar ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het verder uitdiepen van de wettelijke taken, het meer betrekken van jeugdigen en het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman, zal helpen om het instituut Kinderombudsman verder te verstevigen.

Lees het volledige nieuwsbericht

Thematische wetsevaluatie - Gedwongen zorg

In hoofdstuk 5 (p. 255) van deze publicatie wordt de wetgeving rond de toepassing van gedwongen zorg in 2 jeugdsectoren onderzocht en met elkaar vergeleken, de jeugdhulp en het jeugdstrafrecht.

Bekijk de publicatie

Actueel

Volg via RSS

Evaluatie jeugd-ggz

Onlangs is een onderzoeksconsortium gestart met het uitvoeren van een evaluatie naar de jeugd-ggz. In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp. Het onderzoek is uitgezet op verzoek van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de eerste evaluatie van de jeugdwet.

Nieuws

Extra inspanningen nodig om ambities Jeugdwet te realiseren

De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Nieuws

Kinderombudsman in Nederland op de kaart

De Kinderombudsman heeft zich in 5 jaar ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het verder uitdiepen van de wettelijke taken, het meer betrekken van jeugdigen en het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman, zal helpen om het instituut Kinderombudsman verder te verstevigen.

 

Nieuws

Evaluatie Jeugdwet gestart

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Dummyfoto van een man

Maarten Slijper

Programmasecretaris

Telefoonnummer+3170 349 52 58
E-mailadresslijper@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website