Voor de minister en het parlement zijn wetsevaluaties een belangrijk instrument voor toetsing van het gevoerde beleid. De uitkomsten van een wetsevaluatie kunnen voor de wetgever aanleiding zijn om de wet te herzien of om andere beleidsmaatregelen te treffen. Vaak worden daarbij partijen uit het werkveld betrokken.

Uitgelicht

Eerste evaluatie Jeugdwet

De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Lees het volledige nieuwsbericht

Kinderombudsman in Nederland op de kaart

De Kinderombudsman heeft zich in 5 jaar ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het verder uitdiepen van de wettelijke taken, het meer betrekken van jeugdigen en het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman, zal helpen om het instituut Kinderombudsman verder te verstevigen.

Lees het volledige nieuwsbericht

Thematische wetsevaluatie - Gedwongen zorg

In hoofdstuk 5 (p. 255) van deze publicatie wordt de wetgeving rond de toepassing van gedwongen zorg in 2 jeugdsectoren onderzocht en met elkaar vergeleken, de jeugdhulp en het jeugdstrafrecht.

Bekijk de publicatie

Actueel

Volg via RSS

Extra inspanningen nodig om ambities Jeugdwet te realiseren

De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Nieuws

Kinderombudsman in Nederland op de kaart

De Kinderombudsman heeft zich in 5 jaar ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het verder uitdiepen van de wettelijke taken, het meer betrekken van jeugdigen en het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman, zal helpen om het instituut Kinderombudsman verder te verstevigen.

 

Nieuws

Evaluatie Jeugdwet gestart

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.

Nieuws

Evaluatie Wet Kinderombudsman gestart

De evaluatie van de Wet Kinderombudsman is gestart. Doel van de evaluatie is de doeltreffendheid en effecten van de Wet Kinderombudsman in kaart te brengen. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van de Universiteit Leiden voert de evaluatie van de wet uit. De resultaten van deze wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2017 verwacht.

Nieuws

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Derde evaluatie Embryowet

Onderwerpen

  • Wetsevaluatie;
  • Embryowet;
  • Gezondheidsrecht.

Onderdeel van programma

Derde evaluatie Embryowet

Geplaatst op

18 december 2018

Deadline

21 februari 2019,
14.00 uur

Bekijk

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Dummyfoto van een man

Maarten Slijper

Programmasecretaris

Telefoonnummer+3170 349 52 58
E-mailadresslijper@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website