852101054
Project
Bronchodilators for wheeze in young children presenting to primary care: a randomised, placebo-controlled, multicentre, parallel group trial

Projectleider Nederland
Dr. A.C. van de Pol, UMC Utrecht

Projectleider België
Prof. A. van den Bruel, Katholieke Universiteit Leuven

Projectomschrijving: Werkt salbutamol om piepklachten bij jonge kinderen te verminderen?
Bij een op de tien kinderen onder de twee jaar oud schrijft de huisarts salbutamol voor vanwege piepklachten. Salbutamol is een verwijder van de luchtwegen en het is aangetoond dat het werkzaam is bij oudere kinderen met astma. Of het ook werkt bij jonge kinderen onder de twee jaar met piepen is echter niet bekend. Salbutamol kan bovendien bijwerkingen hebben en de toediening met maskertje kan voor jonge kinderen onprettig zijn. In deze prospectieve, gerandomiseerde multicenter studie wordt de (kosten-)effectiviteit van salbutamol onderzocht. Hierbij wordt de ernst van de klachten over de tijd vergeleken tussen twee groepen: behandeling met salbutamol versus placebo. Het onderzoek zal plaatsvinden in de eerstelijn, in veertig praktijken in Nederland en België. In Nederland zijn dit alleen huisartsen; in België gaan veel jonge kinderen ook rechtstreeks naar een kinderarts, in plaats van naar de huisarts. Daarom nemen in België naast huisartsen ook eerstelijnskinderartsen deel.


852101062
Project
Dose reduction of the new generation biologics (IL17 and IL23 inhibitors) in psoriasis: pragmatic, multicentre, randomized, controlled, non-inferiority study - BeNeBio study

Projectleider Nederland
Dr. J.M.P.A. van den Reek MD PhD, Radboudumc

Projectleider België
Dr. L. Grine PhD,  Universitair Ziekenhuis Gent

Projectomschrijving: Afbouwen van nieuwe generatie biologics bij psoriasis
Biologics zijn zeer effectieve middelen voor de behandeling van psoriasis. Uit eerder onderzoek blijkt dat de dosis van TNFα-blokkerende biologics kan worden verlaagd bij een deel van de patiënten. Van de nieuwe generatie biologics, (IL) 17 en IL23-remmers, is nog niet bekend of dosisvermindering van deze middelen mogelijk is. De nieuwe middelen bezitten andere werkingsmechanismen en veiligheidsprofielen in vergelijking met TNFα-blokkers en worden in toenemende mate voorgeschreven. Daarom is het van belang de mogelijkheden voor dosisafbouw van deze nieuwe biologics tijdig te onderzoeken.
Het onderzoek heeft tot doel te onderzoeken of een gecontroleerde dosisverlaging van de nieuwe biologics niet slechter is dan de gebruikelijke zorg. Hierbij wordt het percentage langdurige ziekte opvlammingen gemeten en vergeleken tussen twee groepen: afbouwgroep versus normale dosisgroep.

 

852101065
Project
Survival and Quality of Life after Early Surgical Intervention versus Wait-and-See in Elderly patients with a Traumatic Acute Subdural Hematoma: a pragmatic randomized controlled trial with multicentre parallel group design.

Projectleider Nederland
Prof. dr. W.C. Peul, LUMC

Projectleider België
Prof. dr. B. Depreitere MD PhD, Universitair Ziekenhuis Leuven

Projectomschrijving: Wel of niet opereren van oudere patiënten met een acute hersenbloeding?
Een intracranieel hematoom, in het bijzonder een acuut subduraal hematoom (ASDH), is het meest voorkomende letsel bij ouderen met traumatisch hersenletsel (THL). De chirurgische versus conservatieve behandeling van deze patiëntengroep blijft een belangrijk klinisch en moreel dilemma, omdat het in de meeste gevallen onduidelijk is welke behandeling tot een betere uitkomst leidt. De huidige richtlijnen zijn nauwelijks gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en worden slechts beperkt nageleefd, waardoor er in Nederland en België grote behandelvariatie bestaat voor patiënten met een traumatisch ASDH. In deze prospectieve gerandomiseerde multicenter studie wordt onderzoek gedaan naar de (kosten)effectiviteit van vroege chirurgische hematoomevacuatie versus een conservatief beleid bij ouderen met een traumatisch ASDH. Patiënten zullen 5 jaar worden gevolgd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website