In BeNeFIT Ronde 2 is aan 4 projecten subsidie toegekend.

 • Carotid artery stenting during endovascular treatment of acute ischemic stroke (CASES) versus deferred treatment of carotid artery stenosis: a randomized multicenter clinical trial in patients with acute ischemic stroke and carotid artery stenosis undergoing endovascular treatment

  Patiënten met een acuut herseninfarct worden behandeld via een intra-arteriële trombectomie (IAT). Een vijfde van de patiënten heeft een vernauwing in de halsslagader. Deze patiënten moeten vaak binnen 1 à 2 weken na de ingreep opnieuw geopereerd worden om de vernauwing in de halsslagader op te heffen en een nieuw herseninfarct te voorkomen. In deze studie wordt onderzocht of de vernauwde halsslagader al tijdens de IAT-procedure te behandelen is met een stent. Dit biedt mogelijk enkele grote voordelen. Een patiënt hoeft niet opnieuw geopereerd te worden met eventuele risico’s die een dergelijke ingreep met zich meebrengt. Daarnaast is de oorzaak van het herseninfarct gelijk behandeld en verbetert de hersendoorbloeding direct. Verder leidt een gelijktijdige behandeling tot lagere kosten voor de gezondheidszorg. Een mogelijk nadeel is dat de patiënt na het herseninfarct gedurende een langere periode dagelijks twee bloedverdunners moet gebruiken; nu is dat twee weken, met de gelijktijdige ingreep is dat drie maanden.
  Het onderzoek heeft een looptijd van 4 jaar en wordt uitgevoerd in 17 ziekenhuizen in Nederland en 9 ziekenhuizen in België. Naar verwachting zullen ongeveer 600 patiënten in de studie worden opgenomen. Het onderzoek maakt deel uit van het CONTRAST-onderzoeksconsortium, waarin al het wetenschappelijk onderzoek naar acute herseninfarcten en hersenbloedingen is gebundeld binnen Nederland.

  Projectnummer: 10390072010061 (2022, BeNeFIT Ronde 2)
  Projectleider Nederland: Dr. M. Uyttenboogaart, UMCG
  Projectleider België: Prof. dr. R. Lemmens, Universitair Ziekenhuis Leuven
  Gefinancierd vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek

  Lees meer
  UMCG onderzoekt verbeterde behandeling acuut herseninfarct (dec 2022)
   

 • PERi-operative Selective Decontamination of the Digestive tract to prevent severe infectious complications after Esophagectomy: a Randomized multicenter clinical trial in patients with primary resectable esophageal carcinoma (PERSuaDER)

  Elke dag krijgen in Nederland 7 en in België 4 mensen de diagnose slokdarmkanker. Deze patiënten moeten een ingewikkelde operatie ondergaan om (delen van) de slokdarm en maag te verwijderen en te reconstrueren. Het herstel na de operatie gaat vaak (10-30%) gepaard met ernstige complicaties, zoals longontsteking en naadlekkage en een verslechtering van de levenskwaliteit door bacteriën in de keel, slokdarm en maag die zorgen voor infecties en ontstekingen. Het verwijderen van deze schadelijke bacteriën - selectieve decontaminatie van het spijsverteringskanaal (SDD) genoemd - vóór de operatie en tijdens het herstel na de operatie kan heel belangrijk zijn om complicaties te verminderen. Uit eerdere onderzoeken bij patiënten die een dikkedarmoperatie hadden ondergaan, is reeds gebleken dat deze vorm van behandeling bij darmoperaties de infectiegerelateerde complicaties tot 50% kan verminderen. SDD zou een veelbelovende en kosteneffectieve strategie kunnen zijn om postoperatieve infecties bij patiënten met slokdarmkanker te verminderen.
  Studie
  In dit onderzoek krijgen patiënten drie dagen vóór en na de operatie antibiotica toegediend. Hiermee worden de meeste schadelijke bacteriën verwijderd uit de keel en de slokdarm.
  Verwachte uitkomsten
  De verwachting is dat deze eerste grootschalige studie het bewijs levert dat nodig is om deze behandeling op te nemen in de standaard klinische zorg voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker van hun slokdarm. Met als doel een verbeterde uitkomst voor de patiënt.

  Projectnummer: 10390072010063 (2022, BeNeFIT Ronde 2)
  Projectleider Nederland: Dr. J. Schouten, Radboudumc
  Projectleider België: Dr. H. Vanveer, Universitair Ziekenhuis Leuven
  Populatie: Volwassenen
  Gefinancierd vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
   

 • Targeting suicidality in young adults: a randomized controlled, pragmatic, multicentre trial evaluating the (cost)-effectiveness of Attachment Based Family Therapy compared to Treatment as Usual (ALIVE)

  Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongvolwassenen wereldwijd. België en Nederland staan hoog in de lijst met landen waar dit probleem relatief gezien het grootst is. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van suïcidaliteit onder jongvolwassenen. Wel is gebleken dat de huidige standaarden in het behandelen van deze jongvolwassenen middels cognitieve therapie, gedragstherapie en medicatie onvoldoende werken. Er is ook steeds meer bewijs voor het belang van het betrekken van de omgeving en aandacht voor de (onvervulde) behoefte van (veilige) hechting en erbij horen. In deze studie wordt onderzocht of Attachment Based Family Therapy, (ABFT) beter werkt dan de bestaande behandelingen en of deze behandeling meer waarde oplevert voor hetzelfde geld, dus kosteneffectiever is. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 13 zorginstellingen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg instellingen, en vrijgevestigde praktijken) in Nederland en België. De deelnemers zijn 138 jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar, die veel last hebben van suïcidale gedachten en die hulp krijgen in één van deze instellingen.

  Projectnummer: 10390072010073 (2022, BeNeFIT Ronde 2)
  Projectleider Nederland: Prof. dr. C.L.H. Bockting, Amsterdam UMC
  Projectleider België: Prof. dr. G. Bosmans, Katholieke Universiteit Leuven
  Gefinancierd vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek

  Lees meer
  Subsidie voor onderzoek behandeling ernstige suïcidaliteit jongvolwassenen (nov 2022)

 • Continuing somatostatin analogues upon progression in neuroendocrine tumor patients (SAUNA)
  Bij neuro-endocriene tumoren (NET) van de maag, darm en alvleesklier wordt hormoontherapie met somatostatine analogen (SSA) meestal als eerste behandeling toegepast als de ziekte niet meer genezen kan worden. Deze behandeling wordt levenslang doorgezet in hormonaal actieve NET. Het is momenteel echter onduidelijk of het zinvol is om bij het merendeel van de patiënten met een hormonaal niet-actieve NET de behandeling met hormoontherapie door te zetten indien de tumor hieronder groeit en er dus een aanvullende behandeling aangewezen is.
  Studie
  Het doel van deze klinische studie is het onderzoeken van het nut van het doorzetten van hormoontherapie na groei van een NET van de maag, darm of alvleesklier die niet hormonaal actief is. De studie zal plaatsvinden onder 270 patiënten in 21 ziekenhuizen in Nederland en België. De patiënten zullen na overleg met hun arts kunnen kiezen voor tweedelijnstherapie met peptide receptor radiotherapie of doelgerichte therapie. Patiënten zullen binnen deze studie vervolgens loten tussen voortzetting en stopzetting van hormoontherapie tijdens de tweedelijnstherapie.
  Verwachte uitkomsten
  Deze studie zal aantonen of het continueren van hormoontherapie voor patiënten met een NET tijdens tweedelijnstherapie een positief effect zal hebben op het uitblijven van tumorgroei en op kwaliteit van leven. Daarnaast zal er gekeken worden naar de kosten, de overleving en de bijwerkingen als gevolg van de behandeling.

  Projectnummer: 10390072010077 (2022, BeNeFIT Ronde 2)
  Projectleider Nederland: Prof. dr. W.W. de Herder, Erasmus MC
  Projectleider België: Prof. Dr. M. Peeters, Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  Populatie: volwassenen
  Gefinancierd vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

  Lees meer:
  Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol? (Amazing Erasmus, maart 2023)

In BeNeFIT Ronde 1 zijn de volgende projecten gehonoreerd:

 • Bronchodilators for wheeze in young children presenting to primary care: a randomised, placebo-controlled, multicentre, parallel group trial (KIWI study)
  Werkt salbutamol om piepklachten bij jonge kinderen te verminderen?

  Bij een op de tien kinderen onder de twee jaar oud schrijft de huisarts salbutamol voor vanwege piepklachten. Salbutamol is een verwijder van de luchtwegen en het is aangetoond dat het werkzaam is bij oudere kinderen met astma. Of het ook werkt bij jonge kinderen onder de twee jaar met piepen is echter niet bekend. Salbutamol kan bovendien bijwerkingen hebben en de toediening met maskertje kan voor jonge kinderen onprettig zijn. In deze prospectieve, gerandomiseerde multicenter studie wordt de (kosten-)effectiviteit van salbutamol onderzocht. Hierbij wordt de ernst van de klachten over de tijd vergeleken tussen twee groepen: behandeling met salbutamol versus placebo. Het onderzoek zal plaatsvinden in de eerstelijn, in veertig praktijken in Nederland en België. In Nederland zijn dit alleen huisartsen; in België gaan veel jonge kinderen ook rechtstreeks naar een kinderarts, in plaats van naar de huisarts. Daarom nemen in België naast huisartsen ook eerstelijnskinderartsen deel.

  Projectnummer: 852101054 (2020, BeNeFIT Ronde 1)
  Projectleider Nederland: Dr. A.C. van de Pol, UMC Utrecht
  Projectleider België: Prof. A. van den Bruel, Katholieke Universiteit Leuven

 • 6-week mortality in patients treated with azole-echinocandin duo-therapy versus azole monotherapy. A randomized pragmatic superiority trial (DUET study)
  Behandeling van patiënten met een invasieve Aspergillus infectie

  Patiënten met een kwaadaardige aandoening van het bloed en bloedvormend weefsel hebben door verminderde afweer vaak invasieve infecties zoals de schimmel Aspergillus (IA). Eerder is onderzocht dat een combinatietherapie van voriconazole met een tweede antimycoticum de mortaliteit reduceert. De reductie van 30% was echter niet statistisch significant en de behandeling is daardoor niet in de (internationale) richtlijnen opgenomen. Daarnaast is de resistentie voor het middel voriconazole in Nederland de afgelopen 15 jaar toegenomen en leidt de resistente Aspergillus tot een hogere mortaliteit en langere ziekenhuisopnames.

  De grotere DUET studie is nodig om enerzijds het effect van de therapie te bevestigen en anderzijds om meer inzicht te krijgen in het verloop van een infectie die veroorzaakt wordt door een resistente Aspergillus.

  Projectnummer: 852101058 (2020, BeNeFIT Ronde 1)
  Projectleider Nederland: Dr. Bj. Rijnders, Erasmus MC
  Projectleider België: Prof. J. Maertens, Universitair Ziekenhuis Leuven

 • Dose reduction of the new generation biologics (IL17 and IL23 inhibitors) in psoriasis: pragmatic, multicentre, randomized, controlled, non-inferiority study (BeNeBio study)
  Afbouwen van nieuwe generatie biologics bij psoriasis

  Biologics zijn zeer effectieve middelen voor de behandeling van psoriasis. Uit eerder onderzoek blijkt dat de dosis van TNFα-blokkerende biologics kan worden verlaagd bij een deel van de patiënten. Van de nieuwe generatie biologics, (IL) 17 en IL23-remmers, is nog niet bekend of dosisvermindering van deze middelen mogelijk is. De nieuwe middelen bezitten andere werkingsmechanismen en veiligheidsprofielen in vergelijking met TNFα-blokkers en worden in toenemende mate voorgeschreven. Daarom is het van belang de mogelijkheden voor dosisafbouw van deze nieuwe biologics tijdig te onderzoeken.
  Het onderzoek heeft tot doel te onderzoeken of een gecontroleerde dosisverlaging van de nieuwe biologics niet slechter is dan de gebruikelijke zorg. Hierbij wordt het percentage langdurige ziekte opvlammingen gemeten en vergeleken tussen twee groepen: afbouwgroep versus normale dosisgroep.

  Projectnummer: 852101062 (2020, BeNeFIT Ronde 1)
  Projectleider Nederland: Dr. J.M.P.A. van den Reek MD PhD, Radboudumc
  Projectleider België: Dr. L. Grine PhD,  Universitair Ziekenhuis Gent

  Lees meer
  Groot onderzoek naar dosisvermindering geneesmiddelen voor psoriasis (feb 2020)
   
 • Survival and Quality of Life after Early Surgical Intervention versus Wait-and-See in Elderly patients with a Traumatic Acute Subdural Hematoma: a pragmatic randomized controlled trial with multicentre parallel group design (RESET-ASDH study)
  Wel of niet opereren van oudere patiënten met een acute hersenbloeding?

  Een intracranieel hematoom, in het bijzonder een acuut subduraal hematoom (ASDH), is het meest voorkomende letsel bij ouderen met traumatisch hersenletsel (THL). De chirurgische versus conservatieve behandeling van deze patiëntengroep blijft een belangrijk klinisch en moreel dilemma, omdat het in de meeste gevallen onduidelijk is welke behandeling tot een betere uitkomst leidt. De huidige richtlijnen zijn nauwelijks gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en worden slechts beperkt nageleefd, waardoor er in Nederland en België grote behandelvariatie bestaat voor patiënten met een traumatisch ASDH. In deze prospectieve gerandomiseerde multicenter studie wordt onderzoek gedaan naar de (kosten)effectiviteit van vroege chirurgische hematoomevacuatie versus een conservatief beleid bij ouderen met een traumatisch ASDH. Patiënten zullen 5 jaar worden gevolgd.

  Projectnummer: 852101065 (2020, BeNeFIT Ronde 1)
  Projectleider Nederland: Prof. dr. W.C. Peul, LUMC
  Projectleider België: Prof. dr. B. Depreitere MD PhD, Universitair Ziekenhuis Leuven

 • The impact of high versus standard enteral protein provision on functional recovery following Intensive Care admission: a randomized controlled, multicenter, parallel group trial in mechanically ventilated, critically ill patients (PRECISE study)
  Het effect van hoog versus standaard concentratie eiwit voeding op het functionele herstel na een Intensive Care opname

  In Nederland en België worden er jaarlijks 92.000 patiënten acuut opgenomen op de Intensive Care (IC) van het ziekenhuis. Daarvan verblijft 25-30% gemiddeld 10 dagen op deze afdeling met meer dan 3 dagen invasieve beademing. Tijdens de eerste week op de IC verliezen deze patiënten 10-15% aan spiermassa, wat zorgt voor verdere verzwakking en langdurig verblijf op de IC en in het ziekenhuis. Het toedienen van sondevoeding met een hoge eiwitvoorziening aan IC-patiënten kan een positief effect hebben op de spiereiwitsynthese en resulteren in het behouden van spiermassa en een voorspoediger herstel.

  In deze multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde klinische studie zal de impact van een hoge versus een standaard concentratie eiwitformule op het herstel van IC-patiënten tot 6 maanden na IC-ontslag worden onderzocht. Functioneel herstel zal worden beoordeeld aan de hand van een geregistreerde reeks kernresultaten met daarin relevante eindpunten voor patiënten en zorgverleners. Wanneer kan worden aangetoond dat patiënten op de IC met behulp van een hoge concentratie eiwitrijke voeding beter herstellen kan een jaarlijkse besparing van tussen 9,5 en 65 miljoen euro worden gerealiseerd.

  Projectnummer: 852101074 (2020, BeNeFIT Ronde 1)
  Projectleider Nederland: Dr. M. van de Poll, MUMC+
  Projectleider België: Prof. dr. D. Mesotten, ZOL

  Lees meer
  1,9 miljoen subsidie voor onderzoek naar voeding IC-patiënten (jul 2020)
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website