Zijn alle behandelingen die nu in de zorg worden gegeven eigenlijk wel (kosten)effectief? In de ziekenhuiszorg is daar nog lang niet altijd een wetenschappelijk antwoord op. ZonMw financiert zorgevaluaties om dit te onderzoeken.

Wat zijn zorgevaluaties?

Zorgevaluatie is onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een (be)handeling die al onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient. Hiermee kan niet alleen gezondheidswinst voor de patiënt bereikt worden, maar kunnen ook onnodige kosten worden bespaard. ZonMw voert onder andere zorgevaluaties uit in het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Uitgelicht

Zorgevaluaties: samen werken aan de beste zorg voor de patiënt

ZonMw heeft de laatste jaren al meer dan 60 zorgevaluaties gefinancierd. Onderzoekers werken daarbij samen met zorgverleners en patiënten. En dat gaat steeds beter. Er is ook ruimte voor groei, voor leren van elkaar en die lessen weer toepassen in de praktijk.

Bekijk het filmpje

Lopende zorgevaluaties

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek organiseerde verschillende subsidierondes speciaal voor zorgevaluaties.

Bekijk de zorgevaluatieprojecten

De weg naar zinnige en kosteneffectieve zorg

Foto van twee personen
Hannie Bonink en Sjoerd Repping

In een interview vertellen Hannie Bonink en Sjoerd Repping hoe het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) bijdraagt aan een betere onderbouwing van de geleverde zorg en snellere toepassing van nieuwe kennis in de praktijk.

Lees het interview

Projectleidersbijeenkomsten

Sinds 2016 worden de projectleiders van de zorgevaluatie-projecten jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd over de gezamenlijk ervaren uitdagingen.

Naar het overzicht van de projectleidersbijeenkomsten

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Groepsfoto

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen. In juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg.

Lees meer

Open rondes

Bij ZonMw zijn open subsidierondes voor doelmatigheidsonderzoek naar nieuwe veelbelovende inverventies en naar reeds toegepaste interventies (waaronder zorgevaluaties). Subsidieoproepen worden veelal in de zomer gepubliceerd, de deadline voor indienen van projectideeën is dan in oktober. Houdt u daarvoor de subsidiekalender in de gaten.

Naar de ZonMw subsidiekalender

Contactpersoon

Karen van Liere - Visser
Senior programmamanager

+31 70 349 54 65
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website