Zijn alle behandelingen die nu in de zorg worden gegeven eigenlijk wel (kosten)effectief? In de ziekenhuiszorg is daar nog lang niet altijd een wetenschappelijk antwoord op. ZonMw financiert zorgevaluaties om dit te onderzoeken.

Wat zijn zorgevaluaties?

Zorgevaluatie is onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een (be)handeling die al onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient. Hiermee kan niet alleen gezondheidswinst voor de patiënt bereikt worden, maar kunnen ook onnodige kosten worden bespaard. ZonMw voert onder andere zorgevaluaties uit in het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Uitgelicht

Lopende zorgevaluaties

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek organiseerde het afgelopen jaar verschillende subsidierondes speciaal voor zorgevaluaties. Dat leverde 22 nieuwe projecten op.

Kijk voor een overzicht

Patiënteninclusie vaak lastig: samen werken aan oplossingen

Op 2 november 2018 was er een projectleidersbijeenkomst. Het onderwerp was de problematiek van patiëntinclusie bij met name zorgevaluatie-onderzoek. Het QuinteT Team van de universiteit van Bristol gaf een presentatie over manieren om de werving van patiënten voor zorgonderzoek te verbeteren.

Lees het verslag en bekijk het filmpje

Open rondes

Jaarlijks organiseert ZonMw open subsidierondes voor doelmatigheidsonderzoek naar nieuwe veelbelovende inverventies en naar reeds toegepaste interventies (waaronder zorgevaluaties). Subsidieoproepen worden veelal in de zomer gepubliceerd, de deadline voor indienen van projectideeën is dan in oktober. Houdt u daarvoor de subsidiekalender in de gaten.

Naar de ZonMw subsidiekalender

Terugkoppeling startbijeenkomst zorgevaluatie 2016

proces zorgevaluatie in beeld gebracht

Op 28 oktober 2016 tijdens de startbijeenkomst van 6 nieuwe zorgevaluatieprojecten, wisselden projectleiders kennis uit. Over hoe kennisagenda’s tot stand komen, wat voor uitdagingen ze zien bij de uitvoering van hun onderzoek naar bestaande zorg en wat ze verwachten van de implementatie.

Verslag startbijeenkomst

Contactpersoon

Karen van Liere - Visser
Senior programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 54 65
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website