Leernetwerkbijeenkomsten ‘Maak ruimte voor gezondheid’

Regionale consortia wisselen kennis uit over omgevingsgerichte aanpak
7 regionale samenwerkingsverbanden wisselen kennis met elkaar uit tijdens leernetwerkbijeenkomsten, over een omgevingsgerichte aanpak. Wat hebben deze consortia van elkaar geleerd? En hoe helpt dit bij hun onderzoek naar de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving?
Afbeelding

Verslag van de 9e leernetwerkbijeenkomst

Hoe ondersteun je gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te nemen in het ruimtelijk beleid en de omgevingsvisie? Deze vraag stond centraal op de bijeenkomt. We namen een kijkje op de Groene Loper, een uniek stedelijk gebied in Maastricht
Afbeelding

Verslag van de 8e leernetwerkbijeenkomst

Op 20 juni 2022 kwam de GO!-methode aan bod. Deelnemers konden zelf ervaren hoe je hiermee de leefomgeving in dorpen gezonder kan inrichten
Afbeelding

Verslag van de 7e leernetwerkbijeenkomst

Op 22 maart 2022 stond de systeembenadering centraal in onderzoek, beleid en praktijk. En hoe consortia gaan toewerken naar een gezamenlijk eindproduct.
Afbeelding

Verslag 6e leernetwerkbijeenkomst

Op 24 juni 2021 ging het over duurzaam samenwerken: hoe houd je -nadat de subsidie is gestopt- vast aan wat bereikt is in zo’n breed samenwerkingsverband van hele diverse partners?
Afbeelding

Verslag 5e leernetwerkbijeenkomst

Op 18 februari 2021 reflecteerden de consortia op waar ze nu stonden en bespraken ze hoe corona hun onderzoek de afgelopen maanden beïnvloedde.
Afbeelding

Verslag 4e leernetwerkbijeenkomst

Op 27 januari 2020 organiseerden GELIJK en RuimteGids een bijeenkomst in Helmond en bespraken de stand van zaken in alle projecten. Waar lopen de consortia tegenaan?
Afbeelding

Verslag 3e leernetwerkbijeenkomst

Op 3 juli 2019 organiseerden Space2Move en RuimteGids (Arnhem en Nijmegen) een bijeenkomst om kennis uit te wisselen en om te komen tot aanpakken voor gemeenschappelijke thema's.
Afbeelding

Verslag 2e leernetwerkbijeenkomst

Op 29 januari 2019 kwamen de consortia bijeen bij UDIHIG in Groningen. Ze presenteerden hun kennisagenda's en hoorden over de subsidieoproep voor fase 2.
Afbeelding

Verslag 1e leernetwerkbijeenkomst

Op 9 oktober 2018 vond de startbijeenkomst plaats: de lokale en regionale consortia stelden zich aan elkaar voor en maakten afspraken voor samenwerking en kennisdeling in een leernetwerk.

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen. Op onze themapagina Gezonde leefomgeving  leest u hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Op de hoogte blijven?

Resultaten

Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

Benieuwd naar resultaten van projecten uit de ronde 'Maak ruimte voor gezondheid'? 

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeente en GGD'en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma