Subsidieoproep voor reablement als preventieve aanpak

Op welke manier kan reablement bijdragen aan het behoud en de bevordering van de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen vóórdat zij een zorgvraag hebben? Tussen 8 april en 27 mei 2024 kunt u vanuit het ZonMw-programma Reablement subsidie aanvragen om reablement ter preventie van een zorgvraag in te zetten.

Doel van de subsidieoproep 'Reablement als preventieve aanpak'

Met deze subsidie kunt u uw preventieve, innovatieve en lokale aanpak gericht op het behoud van de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen (door)ontwikkelen. De aanpak pakt de belemmeringen aan die in de weg staan om het leven te kunnen leiden zoals men dat zelf wil. Het richt zich op de kracht en mogelijkheden van ouderen, sluit aan bij hun persoonlijke behoeften van en stelt hen (voor zover mogelijk) in staat zelfstandig de activiteiten uit te blijven voeren die voor hen belangrijk zijn bij de invulling van hun leven.

Wie kan subsidie aanvragen om aan de slag te gaan met een preventieve reablementaanpak?

Deze subsidieoproep opent op 8 april 2024 en is gericht op partijen die met hun aanpak bijdragen aan het behoud en het bevorderen van de zelfredzaamheid van thuiswonde ouderen. Dit kunnen burgerinitiatieven, verenigingen, publiek-private samenwerkingen, private partijen met sociaal-maatschappelijke doelen, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en zorgcoöperaties zijn. De aanpak dient vraaggestuurd te worden ontwikkeld; ouderen(vertegenwoordigers) zijn in alle fasen van het project betrokken. In het kader van de lokale borging van de aanpak is het noodzakelijk dat de gemeente achter de werkwijze van het project staat en bij voorkeur actief betrokken is als samenwerkingspartner.

Wat kunnen deze partijen aanvragen?

In deze subsidieronde kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden. Er is deze ronde totaal € 1.200.000,- beschikbaar.

Heeft u vragen over deze subsidieoproep?

Op dinsdag 16 april lichten we deze subsidieoproep toe in een webinar. Hierin beantwoorden wij ook uw algemene vragen. Heeft u vragen over uw specifieke situatie of subsidieaanvraag? Dan verwijzen wij u graag naar ons emailadres reablement@zonmw.nl of naar onze telefonische vragenuren. 

  • Webinar: 16 april 2024 | 10:00 – 11:00 uur | Aanmelden via deze link;
  • Vragenuren: Elke maandag tussen 14:00 en 15:00 uur en elke donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur via 070 349 54 72, zolang de oproep open staat.

Meer weten over het ZonMw-programma Reablement?

ZonMw verkent met het Reablement-programma de betekenis van (de toekomst van) reablement binnen de Nederlandse context. Met deze oproep is ZonMw op zoek naar de manier waarop reablement kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen vóórdat er een zorgvraag is. 
Vanuit een eerdere subsidieronde zijn 4 projecten gestart met de doorontwikkeling van hun reablementaanpak die ingezet wordt nàdat er een zorg- of ondersteuningsvraag is ontstaan. Alle in het programma gehonoreerde projecten nemen deel aan een overkoepelend leertraject.

Op de programmapagina delen wij alle (tussentijdse) resultaten en het laatste nieuws. Wilt u niets missen? Volg dan onze showcasepagina op LinkedIn en schrijf u in voor de nieuwsbrief Ouderen!