Onbekend talent: leer veranderen in de praktijk

Onderdeel van het ZonMw-programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
Wie kent de ouderenzorg nu beter dan verzorgenden en verpleegkundigen? Juist. Daarom gaf het Van Kleef Instituut (VKI) samen met het Albeda Zorgcollege en ZonMw 25 mbo-zorgprofessionals de kans om de zorg voor cliënten zélf te verbeteren. Lees hier alles over dit ontwikkeltraject.

Ontwikkeltraject

In 2022 sloegen ZonMw, het Van Kleef Instituut en het Albeda Zorgcollege de handen ineen om het ontwikkeltraject Onbekend Talent uit te voeren en mbo-zorgprofessionals te begeleiden bij het opzetten en uitwerken van onderzoek naar knelpunten uit de eigen werkomgeving.

Door deze groep zorgprofessionals meer zeggenschap in de praktijk te geven en hen meer kennis en ervaring op te laten doen met leiderschap en het doen van onderzoek, wilden we met elkaar bereiken dat er meer verbinding ontstond tussen onderzoek en de praktijk. Op die manier konden zorgprofessionals direct het verschil maken in de ouderenzorg, voor hun cliënten en het eigen team.

Onbekend Talent richtte zich op mbo-zorgprofessionals en het onderzoekende vermogen in de praktijk. Een bijzondere focus, omdat ‘het doen van onderzoek’ geen vanzelfsprekend onderdeel is van het onderwijsprogramma in de verzorging en verpleging. En juist deze doelgroep speelt een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van het zorgveld, omdat zij direct in contact staan met de cliënten in de thuissituatie, maar ook in de huizen waar ouderen verpleegd en verzorgd worden.

Afbeelding
Ontwikkeltraject Onbekend Talent flyer reis

Opbouw Onbekend Talent

Met bovenstaande folder werden zorgprofessionals bij verschillende partners van VKI actief gevraagd om deel te nemen aan het traject. In de 6 verschillende modules met inspirerende lessen gingen de deelnemers aan de slag met het bepalen van een praktijkprobleem, het maken van een plan van aanpak en de uitvoer van dit plan. Daarbij werden ze door de docenten tijdens de lessen en in intervisiebijeenkomsten ondersteund.

Tussen de lessen door gingen de deelnemers in hun team aan de slag met het praktijkprobleem. Ze besteedden hier per week een dag aan. Het hele ontwikkeltraject duurde 9 maanden.

Bent u benieuwd naar de projecten van de talenten?

Door op de verschillende projecten te klikken komt u meer te weten over hun onderzoek en de resultaten!

Opbrengsten ontwikkeltraject

Afbeelding
Onbekend talent projectbeeld van geïllustreerde zorgmedewerker met spierballen

Op 25 september 2023 vond de slotconferentie ‘Van Onbekend naar Bekend Talent’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de deelnemers welke knelpunten uit de eigen praktijk zij onderzocht hebben, hoe zij dit hebben aangepakt en welke oplossingen zij daarvoor hebben bedacht. In juni  2024 werd een toolkit gepresenteerd, waarmee zorgorganisaties zèlf aan de slag kunnen met dit traject. Meer over deze praktische toolkit lees je hier. 

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2022) bouwde vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma had 3 doelstellingen:

  1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur;
  2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen;
  3. Het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in het kader van het VWS programma Eén tegen eenzaamheid.

Er vielen 3 programmalijnen onder dit programma om deze doelstellingen te bereiken. Deze zijn uiteindelijk uitgegroeid tot volledige programma’s met eigen subsidierondes:

Ontwikkeltraject ‘Onbekend Talent’ werd gesubsidieerd vanuit het programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning.

De programmatekst van het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2022) leest u hier. Inmiddels is het vervolgprogramma Kennisprogramma Langdurige Zorg en Ondersteuning 2023 - 2026 (LZO II)  gestart.