Onbekend talent: leer veranderen in de praktijk

Onderdeel van het ZonMw-programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
Op 25 september vond de slotconferentie ‘Van Onbekend naar Bekend Talent’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de deelnemers welke knelpunten uit de eigen praktijk zij onderzocht hebben, hoe zij dit hebben aangepakt en welke oplossingen zij daarvoor hebben bedacht.

Vervolg traject

Op deze pagina worden verdere ontwikkelingen rondom dit traject gedeeld. Zo vind je hier de eindverslagen van de projecten en wordt hier binnenkort de toolkit, waarmee zorgorganisaties zelf aan de slag kunnen met dit ontwikkeltraject, gepubliceerd. 

Wilt u meer informatie over dit traject? Lees hieronder dan verder. 

Ontwikkeltraject Onbekend Talent

In 2022 sloegen ZonMw, het Van Kleef Instituut en het Albeda Zorgcollege de handen ineen om het ontwikkeltraject Onbekend Talent uit te voeren en mbo-zorgprofessionals te begeleiden bij het opzetten en uitwerken van onderzoek naar knelpunten uit de eigen werkomgeving.

Door deze groep zorgprofessionals meer zeggenschap in de praktijk te geven en hen meer kennis en ervaring op te laten doen met leiderschap en het doen van onderzoek, willen we met elkaar bereiken dat er meer verbinding ontstaat tussen onderzoek en de praktijk. Op die manier kunnen zorgprofessionals direct het verschil maken in de ouderenzorg, voor hun cliënten en het eigen team

Bent u benieuwd naar de projecten van de talenten?

Door op de verschillende projecten te klikken komt u meer te weten over hun onderzoek en de resultaten!

Meer informatie over het ontwikkeltraject Onbekend Talent

Afbeelding
Onbekend talent projectbeeld van geïllustreerde zorgmedewerker met spierballen

Wie kent de ouderenzorg nu beter dan verzorgenden en verpleegkundigen? Juist. Daarom geeft Van Kleef Instituut (VKI) samen met Albeda Zorgcollege en ZonMw 25 mbo-zorgverleners de kans om de zorg voor cliënten zélf te verbeteren.

Onbekend Talent richt zich op de mbo-zorgprofessionals en het onderzoekende vermogen in de praktijk. Dit is een bijzondere focus, omdat ‘het doen van onderzoek’ geen vanzelfsprekend onderdeel is van het onderwijsprogramma in de verzorging en verpleging. En juist deze doelgroep speelt een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van het zorgveld, omdat zij direct in contact staan met de cliënten in de thuissituatie, maar ook in de huizen waar ouderen verpleegd en verzorgd worden.

Het ontwikkeltraject heeft als doel het realiseren van zeggenschap van mbo-zorgprofessionals in het werkveld. Middels kennis en het eigen probleemoplossende vermogen kunnen zij direct impact creëren voor de client en de zorgorganisatie.

Opbouw ontwikkeltraject

Het traject bestaat uit 6 modules met inspirerende lessen. Tussen de lessen door gaan de deelnemers in hun team aan de slag met een praktijkprobleem. Ze besteden hier per week een dag aan. Het hele ontwikkeltraject duurt 9 maanden.

In module 1 en 2 wordt bepaald met welk praktijkprobleem men aan de slag gaat. Daarna leren de deelnemers hoe je hier een plan van aanpak voor maakt en dienen ze een aanvraag in voor een persoonlijke voucher bij ZonMw. In de volgende 4 modules gaan ze met hun plan van aanpak aan de slag en worden ze door de docenten tijdens de lessen en in intervisiebijeenkomsten ondersteund.

Afbeelding
Ontwikkeltraject Onbekend Talent flyer reis

Nut en noodzaak ontwikkeltraject Onbekend Talent

Marije Blok is Senior Programmamanager Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning en is vanuit haar rol direct betrokken bij het optuigen van Onbekend Talent.

“Onbekend Talent is ontwikkeld binnen het ZonMw-programma kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning, om de verbinding tussen onderzoek en de praktijk te verbeteren. Vaak wordt onderzoek geïnitieerd vanuit universiteiten of onderzoeksinstellingen. Het overgrote gedeelte van zorgmedewerkers in de ouderenzorg is juist mbo en hbo geschoold. Juist onder deze beroepsgroep wordt nog niet veel gedaan met onderzoek of leidinggeven. ZonMw zag, zeker ook in contact met verschillende stakeholders uit het veld, een mooie ambitie in het betrekken van juist deze groep in het doen van onderzoek."

Het van Kleef instituut voert als kennisnetwerk deze opdracht uit voor ZonMw in samenwerking met  het Albeda Zorgcontract, de organisatie met expertise in het bijscholen van mbo-zorgprofessionals. Samen ondersteunen en begeleiden zij de mb0-zorgprofessionals in hun praktijkonderzoek, waarin ze een zelfgekozen probleem uit de werkpraktijk signaleren, oppakken en verbeteren.

Volg het ontwikkeltraject en de onderzoekers middels onze artikelen en social media, of bezoek de websites en social media van het Van Kleefinstituut en het Albeda Zorgcollege.

Onbekend Talent is een onderdeel van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO I)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. 

LZO heeft drie doelstellingen:

  1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.
  2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.
  3. Het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in het kader van het VWS programma Eén tegen eenzaamheid.