2 subsidierondes open voor onderzoeken in de langdurige zorg

U kunt nu voor 2 subsidieoproepen een projectidee indienen voor onderzoeken in de langdurige zorg: 'Anders werken, anders organiseren' en 'Kennisontwikkeling Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg’.

Anders werken, anders organiseren in de langdurige zorg voor kwetsbare personen

Met deze subsidieoproep bevorderen  we kennisontwikkeling met betrekking tot andere manieren van werken en organiseren in de langdurige zorg en ondersteuning. Deze andere manieren van werken en organiseren hebben meerdere doelen. Ze beogen de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning te vergroten en streven ze naar verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daarnaast zijn ze gericht op het bevorderen van anders werken om de houdbaarheid en toegankelijkheid van langdurige zorg te verbeteren.

Bekijk hier de subsidieoproep

Kennisontwikkeling Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg

Met deze oproep bevorderen we kennisontwikkeling over:
1. de effectiviteit van zorginterventies, die breed gebruikt worden in de langdurige zorg;
2. de onderzoeksmethoden en uitkomstmaten die in de langdurige zorg bruikbaar zijn voor effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek.

Er wordt een bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling voor het eerste principe van Passende zorg; de aantoonbaar effectieve inzet van mensen, middelen en materialen.

Bekijk hier de subsidieoproep

Wie kan subsidie aanvragen?

In beide subsidierondes kunnen voor 31 oktober 2023, 14.00 uur voorstellen ingediend worden door onderzoeksorganisaties en/of zorginstellingen. Er kan voor een bedrag van maximaal € 500.000,- per onderzoeksvoorstel, voor een looptijd van maximaal 4 jaar aangevraagd worden.