Extra budget om mentale vitaliteit van werkenden blijvend te versterken

Het ministerie van SZW heeft extra budget toegekend aan het programma ‘Mentale vitaliteit van werkenden’. Door de coronapandemie hebben veel werkenden extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld bij langdurige gezondheidsklachten of thuis of hybride werken. Dit programma moet werkenden gaan helpen zich weer mentaal sterk en fit te voelen.

Extra budget

Het budget voor dit programma is door het ministerie van SZW opgehoogd met € 860.000,-. Het totale budget komt nu uit op € 4.860.000,-. Met het extra budget is het mogelijk om extra voucheraanvragen te honoreren en extra aanvragen voor het verder brengen van innovatieve interventies.

Vouchers mentale vitaliteit werkenden

Met het extra budget kunnen we nu meer vouchers beschikbaar stellen voor Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen, Opleidings- en Ontwikkelfondsen, brancheorganisaties, organisaties voor zelfstandigen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Hiermee kunnen zij diensten en tools van geaccrediteerde professionals inhuren.

Indienen kan t/m 27 september 2022. Lees meer over de Vouchers Mentale vitaliteit van werkenden.

Subsidieoproep Innovatieve interventies

Met het extra budget kunnen we ook extra aanvragen honoreren voor het inzetten en evalueren van innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd. Met innovatieve interventies bedoelen we alle activiteiten die op organisatieniveau worden uitgevoerd en een aanvulling vormen op en passen bij bestaande HR-activiteiten en -beleid.

O.a. brancheorganisaties, werkgevers en werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen t/m dinsdag 9 augustus 14.00 uur subsidie aanvragen. Lees meer over de subsidieoproep Innovatieve interventies voor versterken van de mentaliteit van werkenden.

Meer informatie