Door onderzoekers op een nieuwe manier te erkennen en waarderen, financiert ZonMw onderzoek dat past bij de veranderende rol van wetenschap in de samenleving.

De samenleving verandert en wetenschap ook. Er worden nieuwe eisen gesteld aan onderzoekers. Denk aan Open Access publiceren, datamanagement, betrouwbare wetenschap en integriteit. Dat vraagt om een andere manier om onderzoek en onderzoekers te erkennen en waarderen.

Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. ZonMw streeft naar een evenwichtiger systeem van beoordelen en selecteren waarin we recht doen aan de diversiteit van talenten: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en de patiëntenzorg waaraan onderzoekers hun bijdrage leveren.

Met het nieuwe erkennen en waarderen hebben we oog voor diversiteit in carrièrepaden. En we geven ruimte aan  een goede balans tussen individueel talent en team science , passend bij het doel van het onderzoek. ZonMw neemt deze verschillende aspecten mee in haar beleid en de beoordeling van projectaanvragen en aanvragers.

Hoe doen we dat?
 

Uitgelicht

Erkennen en Waarderen

Elke onderzoeker heeft een unieke set talenten. Het erkennen van de verscheidenheid van deze talenten vormt de kern van verantwoorde onderzoeksbeoordeling.

Het verantwoord beoordelen van onderzoek is het kernproces van ZonMw en NWO. Daarom hebben we de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ondertekend en dragen we actief bij aan het nationale programma Erkennen en Waarderen.

Bekijk de video over erkennen en waarderen (in Dutch)

Video Jeroen Geurts over narratief CV

Jeroen Geurts: waarom implementeert ZonMw een narratief CV?

ZonMw implementeert de uitgangspunten van het nieuwe Erkennen en Waarderen in haar beleid. Hoe we daarin een eerste stap maken, vertelt Jeroen Geurts (voorzitter van het bestuur van ZonMw) in deze video.

Bekijk nu de video van Jeroen!

Video Jeroen Geurts over erkennen en waarderen

Jeroen Geurts: waarom vindt ZonMw het nieuwe Erkennen en Waarderen belangrijk?

Samen met VSNU, NWO, NFU, KNAW lanceerde ZonMw het position paper ‘Ruimte voor Ieders Talent, naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Jeroen Geurts (voorzitter van het bestuur van ZonMw) legt uit waarom ZonMw dit belangrijk vindt.

Bekijk nu de video van Jeroen!

Actueel

Nomineer jezelf of een ander voor de voor de Willy van Heumen Oeuvreprijs!

In de wetenschap is er op het gebied van Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven (3V’s) nog veel onderzoek nodig. Om dit onderzoek aan te moedigen reikt daarom het Willy van Heumenfonds om de 10 jaar de Willy van Heumen Oeuvreprijs uit aan een kandidaat die op dit terrein bijzonder werk heeft verricht en een aantoonbaar oeuvre heeft opgebouwd in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden, door de prijswinnaar...

Nieuws

Nieuwsflits Talentprogramma: versimpeling aanvraagproces en planning 2023

Met de invoering van de tweefasenbeoordeling wordt in 2023 het indienen van een aanvraag voor het hele Talentprogramma versimpeld. Daarnaast zijn de indieningsdata voor de vooraanmelding Talentprogramma 2023 grotendeels bekend: Vici 14 maart en Veni 5 september. De deadline voor de Vidi vooraanmelding valt in het laatste kwartaal van 2023.

Nieuws

ZonMw ondertekent Agreement on Reforming Research Assessment

ZonMw tekende op 28 oktober 2022 het Europese verdrag ‘Agreement on Reforming Research Assessment’. Deze overeenkomst van de Europese Commissie en Science Europe (de Europese onderzoeksorganisaties) bevat afspraken over hoe onderzoeksresultaten beoordeeld dienen te worden met als doel de kwaliteit en impact van onderzoek te verbeteren.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Annelein Stax

Programmamanager

+31 70 349 5291
Stax@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website