Door onderzoekers op een nieuwe manier te erkennen en waarderen, financiert ZonMw onderzoek dat past bij de veranderende rol van wetenschap in de samenleving.

De samenleving verandert en wetenschap ook. Er worden nieuwe eisen gesteld aan onderzoekers. Denk aan Open Access publiceren, datamanagement, betrouwbare wetenschap en integriteit. Dat vraagt om een andere manier om onderzoek en onderzoekers te erkennen en waarderen.

Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. ZonMw streeft naar een evenwichtiger systeem van beoordelen en selecteren waarin we recht doen aan de diversiteit van talenten: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en de patiëntenzorg waaraan onderzoekers hun bijdrage leveren.

Met het nieuwe erkennen en waarderen hebben we oog voor diversiteit in carrièrepaden. En we geven ruimte aan  een goede balans tussen individueel talent en team science , passend bij het doel van het onderzoek. ZonMw neemt deze verschillende aspecten mee in haar beleid en de beoordeling van projectaanvragen en aanvragers.

Hoe doen we dat?
 

Uitgelicht

Prijzen voor individuele wetenschappers zijn te groot

Hoewel het Erkennen en Waarderen-programma een nieuwe vorm van onderzoeksfinanciering en -waardering voorstaat, wil de Nederlandse wetenschap wel hoog in de internationale lijstjes blijven staan, vertellen Jeroen Geurts en Rianne Letschert.

Bron: tekst en foto ScienceGuide mei 2021

Lees verder in Science Guide

Ruimte voor ieders talent, naar een nieuwe balans in erkennen en waarderen.

ZonMw, VSNU, NFU, KNAW en NWO lanceren position paper. Een wetenschapper kan op vele vlakken excelleren, maar wordt tot op heden vooral beoordeeld op onderzoeksprestaties. De publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers willen voortaan zowel in loopbaanbeleid als subsidievoorwaarden breder kijken naar de kennis en kunde van wetenschappers.

Lees het nieuwsbericht

Video Jeroen Geurts over narratief CV

Jeroen Geurts: waarom implementeert ZonMw een narratief CV?

ZonMw implementeert de uitgangspunten van het nieuwe Erkennen en Waarderen in haar beleid. Hoe we daarin een eerste stap maken, vertelt Jeroen Geurts (voorzitter van het bestuur van ZonMw) in deze video.

Bekijk nu de video van Jeroen!

Video Jeroen Geurts over erkennen en waarderen

Jeroen Geurts: waarom vindt ZonMw het nieuwe Erkennen en Waarderen belangrijk?

Samen met VSNU, NWO, NFU, KNAW lanceerde ZonMw het position paper ‘Ruimte voor Ieders Talent, naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Jeroen Geurts (voorzitter van het bestuur van ZonMw) legt uit waarom ZonMw dit belangrijk vindt.

Bekijk nu de video van Jeroen!
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website