Open Access

Open access is een brede, internationale beweging die beoogt dat wetenschappelijke informatie gratis en online toegankelijk is. Dit helpt de wetenschap vooruit en stimuleert de kennisuitwisseling tussen disciplines en tussen wetenschap en maatschappij. Om 100% Open Access te garanderen, eisen we dat alle publicaties, die voortkomen uit door ZonMw gesubsidieerd onderzoek, Open Access beschikbaar zijn.

Beleid

Medio 2019 heeft ZonMw zich achter 'Plan S' geschaard en vanaf 1 januari 2021 is het in het ZonMw-beleid geïmplementeerd. Sindsdien is Open Access publiceren verplicht vanuit ZonMw. Lees meer over het ZonMw Open Access beleid.

Achtergrond

Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. ZonMw wil dat publicaties niet alleen direct toegankelijk zijn voor wetenschappers, maar ook voor clinici, patiënten en burgers. Verder is het van belang dat publicaties door professionals uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties snel worden gelezen en gedeeld. Open Access helpt daarmee de wetenschap vooruit en stimuleert de kennisuitwisseling tussen disciplines en tussen wetenschap en maatschappij. Lees meer informatie over de achtergrond van Open Access.

Instructies

ZonMw vereist dat aanvragers en projectleiders zich houden aan het ZonMw Open Access beleid. Voor aanvragers betekent dit onder andere dat zij bij het indienen van een aanvraag op de hoogte zijn van het beleid en Open Access publicatiekosten eventueel meenemen in de begroting, wanneer dit is toegestaan volgens de projectbeschrijving. Projectleiders houden zich tijdens en na afloop van het project aan de instructies voor Open Access publiceren. Lees de instructies voor Open Access publiceren voor:

Contact

Ellen Carbo

Projectleider FAIR-data & Open Access
openscience [at] zonmw.nl