Klinische Fellows: vanaf 12 september weer open voor aanvragen

Vanaf 12 september kunnen gepromoveerde artsen weer een aanvraag indienen voor ons programma Klinische Fellows. Een Klinisch Fellowship is een persoonsgebonden subsidie voor een medisch specialist die een brug wil bouwen tussen onderzoek en praktijk binnen het eigen vakgebied. De deadline voor projectideeën is 5 december 2023. Omdat we in 2022 geen subsidieronde hebben georganiseerd, hebben we de voorwaarden op 1 punt aangepast en het beschikbare budget voor deze ronde verhoogd.

Voorwaarden voor indiening

Gepromoveerde artsen kunnen indienen als zij aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • Een bij de KNMG geregistreerde, erkende medische en afgeronde vervolgopleiding (specialisatie) hebben afgerond. Deze opleidingen zijn te vinden op de website van het KNMG. Hiervoor geldt dat we het overzicht van de opleidingen gepubliceerd op de dag van de deadline, 5 december 2023, aanhouden.
     
  • Geregistreerd zijn als medisch specialist in het register voor specialisten en profielarts en maximaal 5 jaar na afronding van specialisatie hun projectidee indienen. Dit wordt gerekend vanaf de registratiedatum als medisch specialist tot de deadline van het indienen van een projectidee, namelijk 5 december 2023.

    Omdat het in 2022 niet mogelijk was een aanvraag in te dienen bij Klinische Fellows, maken we een uitzondering voor gepromoveerde artsen die in 2022 wel aan de voorwaarden voldeden. Hierbij bedoelen we artsen die tussen 5 december 2017 en 5 december 2018 zijn geregistreerd als medisch specialist.
  • De promotiedatum, zoals vermeld op de bul, ligt vóór de deadline van 5 december 2023.

Budget en deadlines

In deze ronde is eenmalig meer financiering beschikbaar, namelijk 3,6 miljoen euro. Dat komt omdat we in 2022 geen ronde hebben georganiseerd en het budget van 2022 aan dat van 2023 wordt toegevoegd. Per project kan maximaal 200.000 euro aangevraagd worden.

De subsidieronde bestaat uit 2 fasen. Gepromoveerde artsen kunnen een projectidee indienen, deadline 5 december 2023. In de tweede fase kunnen de aanvragers met een positief advies voor hun projectidee een uitgewerkte aanvraag indienen (deadline 7 maart).

Meer informatie

De subsidieoproep is vanaf 12 september te vinden op de subsidiepagina op onze website.