ZonMw ondersteunt de Routekaart Erkennen en Waarderen

De Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers zetten een nieuwe stap in het programma Erkennen & Waarderen met de publicatie van een routekaart met concrete plannen voor de komende tijd. Zo komen er nieuwe loopbaan- en ontwikkelpaden voor wetenschappers. Wij ondersteunen als financier van wetenschappelijk (bio)medisch onderzoek deze stap van harte.

Arfan Ikram, voorzitter en lid van de raad van bestuur van NWO:

“ZonMw is één van de initiators van Erkennen & Waarderen - we hebben deze beweging mede in gang gezet.  We juichen toe dat dit proces de afgelopen jaren continu verbeterd is op basis van input van verschillende stakeholders, en thans steeds meer duidelijkheid verschaft over de manier waarop onderzoekers en hun onderzoek beoordeeld kunnen worden. We nemen, net als NWO, de verschillende aspecten van Erkennen en Waarderen mee in ons beleid en de beoordeling van aanvragers en aanvragen.

Voorheen beoordeelden we onderzoekers vooral op hun kwantitatieve onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. Met erkennen en waarderen plaatsen we deze informatie in een groter geheel en hebben we expliciet oog voor diversiteit in talent en carrièrepaden. Denk daarbij aan onderzoek, training, impact, leiderschap, maar ook de bijdragen die onderzoekers leveren aan open science en patiëntenzorg.

De routekaart is een mooie stap om het beleid van de onderzoeksinstellingen en van onderzoeksfinanciers nog beter op elkaar aan te laten sluiten en ruimte te geven aan een goede balans tussen individueel talent en team science, passend bij het doel van het onderzoek.”

Afbeelding
Portretfoto van bestuursvoorzitter Arfan Ikram
Arfan Ikram

De routekaart is hier te vinden.

Meer informatie