Over dit programma

Over dit programma

Translationeel onderzoek is een essentiële en noodzakelijke stap in de kenniscyclus waarbij resultaten uit fundamenteel onderzoek vertaald worden naar eerste toepassing in de kliniek. Vraagstellingen kunnen zowel uit de klinische praktijk als uit het laboratorium komen. Door de samenwerking tussen klinische en niet-klinische disciplines binnen de Nederlandse Universitaire Medische Centra (UMC’s) is Nederland bij uitstek geschikt voor dit type onderzoek. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat de ontwikkeling van kennis 2 kanten op kan gaan: van patiënt naar fundamenteel onderzoek en van fundamenteel onderzoek naar de patiënt.

Doel van het programma

Het doel van het programma Translationeel Onderzoek 2 is het versnellen van de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. Het kan hierbij gaan om allerlei categorieën van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, behandelingen, diagnostiek, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen, die kunnen worden ingezet voor preventie en behandeling. En die naast de verwachte verbetering van kwaliteit van leven en zorg, bijdragen aan betaalbare zorg.

Binnen het programma zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd: Personalised medicine, Ontwikkeling van Advanced Therapy Medical Products (ATMP’s) en Regeneratieve geneeskunde. Deze globale aanwijzing van aandachtsgebieden sluit de toewijzing van translationeel onderzoek op andere terreinen niet uit.

Samenwerking met gezondheidsfondsen

ZonMw werkt sinds 2013 succesvol samen met Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), Topsector Life Sciences & Health (LSH) en gezondheidsfondsen bij de vormgeving en financiering van het programma Translationeel Onderzoek. De inzet van publieke middelen kan zo optimaal worden aangevuld met de beschikbare middelen vanuit de participerende gezondheidsfondsen. De deelnemende partijen kunt u terugvinden onder het tabblad Deelnemende partijen.

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website