Deelnemende partijen

Per ronde bepalen de partijen of en hoeveel ze bijdragen aan de subsidierondes van het programma Translationeel Onderzoek.

De partijen waar het programma Translationeel Onderzoek mee samengewerkt zijn: Aids Fonds, Diabetesfonds, Epilepsiefonds, Hartstichting, Hersenstichting Nederland, KWF Kankerbestrijding, Longfonds (voorheen Astma Fonds), MaagLeverDarm Stichting, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Nederlandse Brandwonden Stichting en het Reumafonds